Žmogaus likimas – jo rankose

Žmogaus likimas – jo rankose

Bet jeigu visą Esamybę organizavo ir kreipia Dievas (arba Aukščiausiasis Protas, kaip Jį dabar vis dažniau vadina mokslas), tai reiškia, kad viskas kas vyksta, yra nulemta iš anksto, kiekvieno likimas yra užrašytas dangaus knygose? Tą patvirtina neseniai suformuluotas informacijos išsaugojimo dėsnis: „Kiekvienam reiškiniui pirma būna informacija apie jį!“ Kitaip tariant, viskas kas vyksta, jau iš anksto yra lemta, užprogramuota. Tačiau ateitis, lemta kiekvienam iš mūsų ir visai Žmonijai, nėra vienareikšmė, visada yra „atsarginis variantas“! Ir tik nuo žmogaus priklauso, kokį variantą jis pasirinks, kadangi „dabartis – tai bevariantinės praeities realizavimo procesas į variantinę ateitį“!

Tai, kad, galų gale, sveikata, likimas (o  reiškia ir pats gyvenimas) priklauso nuo pasirinkimo, kurį mes darome kas minutę, patvirtino profesorius, medicinos habilituotas daktaras Borisas Nikitiukas. Žmogus gali padaryti esminių pataisų likimo „knygose“, dešimtims metų sulaikyti ligos vystymąsi, prailginti gyvenimo metus, jeigu laikysis tinkamo, sveiko gyvenimo būdo. Žmogus gali išmokti daryti teisingą pasirinkimą ir jo laikytis. Šiuolaikinis mokslas patvirtina šį faktą! 

Taip, pasakysite jūs, bet visa tai yra samprotavimai bei faktų konstatacija, nieko tuo nenustebinsi! Ypatingą vertybę, išdėstytų įvykių ir faktų šviesoje, turi atsakymas į klausimą: „Kur išeitis ir ką reikią padaryti?“ Laukti, kol mokslas įsisiūbuos ir išduos kažkokias praktines rekomendacijas? Tam reikalui prireiks ne mažiau kaip 25 metų, o Žemė jau yra gravitacinio ciklono valdžioje. Dabar iš kiekvieno reikalaujama vieno: eiti kur šaukia, būti atviru informacijai gauti. Ir pagrindinis dalykas kiekvienam – apsispręsti su pasirinkimu, suprasti, kas jūs esate ir ko norite.  

Apie praktinius žingsnius sveikatos, gerovės kelyje ir jų pasiekimo metodus bus kalbama mūsų Sistemos praktinėse dalyse, jeigu jūs panorėsite su jomis susipažinti. Gauti jas galima tik pas mus.

Bet jūs turite aiškiai įsisavinti, kad žmogaus gyvenimas savo esme yra vieningas: tai šeima, sveikata, darbas, mokymasis, pinigai, poilsis ir t. t. Atskirti vieną sudedamąją nuo kitos neįmanoma, todėl spręsti jas reikia kompleksiškai. Šiuo metu vyksta audringa, dinamiška vienų procesų kaita kitais . Būtent šis faktorius neleidžia žmonėms užsiciklinti kokioje nors vienoje problemoje ir bandyti spręsti jas atskirai. Visa tai verčia mus mokytis harmonizuoti save su Pasauliu, su Gyvenimu. „Dauguma žmonių nesugeba atpažinti palankią galimybę dėl tos priežasties, kad ji pasirodo jiems su darbiniais drabužiais ir yra labai panaši į darbą.“ (Tomas A. Edisonas[13]).        


[13] Thomas Alva Edisonas (1847 – 1931), amerikiečių išradėjas ir verslininkas, vienas produktyviausių išradėjų, savo vardu užpatentavęs net 1093 išradimus, nors kai kurie šių išradimų buvo tik senų patentų patobulinimai, o dalį išradimų padarė jo samdiniai.

Atgal... Turinys Toliau...