Esamos ir paslėptos galvos smegenų galimybės

Esamos ir paslėptos galvos smegenų galimybės

Peržiūrėsime jas detaliau.

1. Reptilijų smegenys

Žmogaus Evoliucijos eigoje pirmasis pradėjo vystytis smegenų kamblys, vadinamas reptilijų smegenimis. Pas žmogų tai pats silpniausias intelekto komponentas. Ši galvos smegenų sritis atsako už sensorines-motorines reakcijas (penkių jutimo organų darbas, kurių pagalba mes suvokiame materialųjį pasaulį).

Žmogaus gyvenimas vyksta trimatėje erdvėje. Į šios erdvės diapazono suvokimą yra orientuoti mūsų jutimo organai, o tuo pačiu ir susijusi su jais Sąmonė. Kaip matote, šis diapazonas yra nedidelis, turint galvoje, kad erdvė yra daugiamatė ir toli gražu nėra tiesinė, kaip ją suvokiame mes. Pavyzdžiui, senosios graikų architektūros šedevrai, kurie išliko iki mūsų laikų, neturi savyje nei vienos tiesės, nei nors dviejų lygiagrečių linijų. Visos yra pakrypusios, perkreiptos, šleivos-kreivos, bet reptilijų smegenų akys suvokia tai, kaip absoliučią harmoniją. Reiškia, realus pasaulis, kuriame mes gyvename ir į kurį yra orientuota mūsų Sąmonė – visai ne toks, kokį mes jį pažystame ir įsivaizduojame (idealizuojame). Šį nepažįstamą Pasaulį mums tik dabar dar teks išstudijuoti, pažinti ir apgyvendinti.

Elgesio stereotipai, įdėti reptilijų smegenyse, yra susiję su išlikimo instinktu, su  giminės pratęsimo siekiu. Ši smegenų dalis vadovauja tokioms funkcijoms, kaip maisto apsirūpinimas, prieglobsčio ieškojimas, savo teritorijos gynimas. Kai mes jaučiame pavojų, šios smegenys duoda komandą: „ginkis“ arba „bėk“.  

Kai reptilijų smegenys išreiškia dominuojantį aktyvumą, žmogus praranda sugebėjimą mąstyti visuose likusiuose, neišmatuojamai aukštesniuose lygiuose. Smegenų ir mąstymo vystymasis galimas tik  mokinantis, kito neduota: arba jūs jį įtempiate, arba prarandate! „Praradęs“ savo smegenis žmogus degraduoja.

Kad to išvengti, pradžiai užtektų sutikti su ribotumo faktu, mūsų, nepilnu Pasaulio suvokimu, mūsų, „laiko atskaitos“ ir „matų sistemos“ archajiškumu. Išmintis sako: „Kas bus išmatuota, tas ir bus padaryta“. Gyvename atominiame amžiuje, o matuojame „ketvirčiais“, iš akies. Jeigu susimąstyti, tai Pasaulio suvokimą reptilijos požiūriu (jos akimis) žmogus priima kaip Tiesą paskutinėje instancijoje, pastatęs ant šio siūbuojančio ir labai netvirto pamato savo pasaulėžiūrą, moralę, dorovę...

2. Žinduolių smegenys          

Reptilijų smegenys yra apgaubtos labai sudėtinga limbine sistema, gavusia pavadinta „žinduolių smegenys“. Ši smegenų sritis ant evoliucijos laiptų stovi žymiai aukščiau už reptilijų smegenis ir yra pas visus žinduolius. Jos funkcijos emocionalios ir pažintinės. Ši smegenų dalis atsako už jutimus, pergyvenimus, atmintį ir mokymąsi; valdo bioritmus, alkio jausmą, kontroliuoja kraujo spaudimą, miegą, medžiagų apykaitą, širdies ritmą, imuninės sistemos būklę. Reptilijų smegenys vaidina svarbų vaidmenį organizmo gyvybinės veiklos palaikyme: būtent su šiomis smegenimis surištas emocijų poveikis sveikatai. Limbinė sistema priima signalus, einančius iš jutimo organų (klausa, rega, lytėjimas), ir  gautą informaciją perduoda į mąstančiąją smegenų dalį – neokorteksą.

Žmonės, pas kuriuos dominuoja limbinė smegenų dalis, yra emocionalūs ir įžeidūs. Arba nukrypsta į kitą kraštutinumą: iki kaklo pasineria darbe, moksle, reikaluose, užsikrauna sau masę svetimų rūpesčių ir pareigų, apsunkinančių ir dažnai neduodančių niekam jokios naudos.

Kadangi limbinė sistema tiesiogiai yra susijusi su neokorteksu, jos dominavimas išeikvoja neokortekso psichinę energiją limbinės sistemos problemų ir užduočių sprendimui, tiesiog sudegina ją emocijomis, vietoj to, kad panaudoti konkrečių praktinių reikalų sprendimui, su apčiuopiamais rezultatais! Nerealizuotos psichinės energijos didelės porcijos išmetimas į organizmą, kuris lydi šių problemų bei užduočių „sprendimą“, paralyžiuoja nervų sistemą, pažeidžia medžiagų apykaitą ir galų gale sukelia ligas bei sutrumpina gyvenimą. 

Psichinė Energija – neokortekso veiklos produktas, o tai reiškia, ir jo nuosavybė. Tik jis moka naudotis šia energija. Tereikia Psichinei Energijai patekti į žinduolių arba reptilijųsmegenų „rankas“, kai iš didžiagalės gydančios, kuriančios jėgos, virsta mirtį nešančiais nuodais bet kokiai gyvybei, ir visų pirma – žmogui. Vadinasi, kad būtumėme sveiku, reikia išmokti kontroliuoti savo emocijas, tai yra valdyti limbines smegenis, visų pirma saugoti jas, kad nepasiektų Psichinės Energijos.

Kaip tą padaryti, jūs surasite mūsų Sistemoje!

3. Mąstančios smegenys (neokorteksas)

Neokorteksas išsidėstęs virš limbinės sistemos ir iš jos šonų. Jo masė sudaro 80 % visos smegenų medžiagos masės, ir jis yra būdingas tik žmogui. Tai aukščiausias protinės veiklos centras – Tikrojo Intelekto centras. Neokorteksas priima, analizuoja, rūšiuoja pranešimus, gautus iš jutimo organų. Jam yra būdingos tokios funkcijos, kaip samprotavimas, mąstymas, sprendimų priėmimas, žmogaus kūrybinių gabumų realizavimas, judėjimo reakcijų tikslingo valdymo vykdymas, kalba, Žmogaus realizavimas bendrai. Neokorteksas yra šeštasis (psichinis, intuityvus) jutimo organas. Jo vystymasis suaktyvina taip vadinamą mentalinį jutimą, kuris leidžia justi subtiliausias Kūrinijos vibracijas, DNR molekules, kitų žmonių mintis – suvokti visus nesąmoningus procesus, suprasti, o atitinkamai ir valdyti juos. 

Neokortekso veiklos ekvivalentas yra Psichinė Energija, būtent ji yra Žmogaus švenčiausia šventybė. Visos mūsų bėdos – dėl nemokėjimo raštingai valdyti ir tvarkyti jos potencialą, leidžiantį minties pagalba valdyti procesus vykstančius organizme, o taip pat aktyviai sąveikauti su Gamtos procesais, gaunant iš tokios sąveikos naudą sau.

Būtent neokortekse yra įdėtos neribotos pažinimo proceso galimybės, jų realizavimas gyvenime. Ši smegenų sritis valdo telepatinius, lingvistinius, ekstrasensorinius gebėjimus. Tik neokorteso išsivystymo dėka žmogus gali kūrybiškai save realizuoti ir prasiveržti Evoliucijon. Apie tai, kas tai yra, mokslas dar nenuvokia.

Aukščiausia minties pasireiškimo forma yra intuicija. Būtent intuicija – žmogaus gebėjimas nuskaityti informaciją iš išorinio Pasaulio (ne tik trimačio, bet ir daugiamačio) – leidžia praplėsti Jo pažinimo diapazoną. Šis pažinimas randasi už penkių jutimo organų suvokimo galimybių ribų. Neokortekso galimybių lavinimas – tai tas, ką Rytuose vadina Dao – Begalinis Kelias, Kelias Dievo link, Dvasinis augimas, Amžina palaima, Evoliucija ir taip toliau. Tik šis Kelias duoda žmogui konkretų visų jo problemų sprendimą ir žada apčiuopiamų naudų ir dividendų gavimą.

Būtent šiame Kelyje žmogus atranda savyje savybes panašias į dieviškas. Jis veda sveikatos ir tikrojo ne mirtingumo link. Darbas su savimi, su savo sveikata, žmogui bus sėkmingas tik einant įsisąmoninimo ir tobulėjimo keliu. Priešingu atveju, artėjančių įvykių šviesoje, jam niekas jau nebepadės!

Šis darbas susideda iš nuolatinio mokymosi, pažinimo vystymo, kritiško sąmoningumo ir kūrybiško žinių panaudojimo praktikoje. Mokymasis suprantamas tik kaip vienas dalykas: kiekvienas žmogus privalo žinoti ir suprasti save ir savo organizmą. Nepamirškite: „Kas bus išmatuota, tas ir bus padaryta“.    

Atgal... Turinys Toliau...