Procesai, dabar vykstantys Gamtoje, reikalauja Žmogaus Evoliucijos, vystant neokorteksą!

Procesai, dabar vykstantys Gamtoje, reikalauja Žmogaus Evoliucijos, vystant neokorteksą!

Pagrindinis galvos smegenų veiklos pasiekimas yra mintis ir susijusi su ja psichinė energija – mūsų neįkainojamas lobis. Ją saugoja Karma. Be to, psichinės energijos kiekis yra proporcingas žmogaus gyvybinės energijos kiekiui. 

Gyvybinė energija – Fundamentali Substancija, sudaranti Būties materializavimo pagrindą, Visatos pastatymo pagrindą. Šios Substancijos judėjimo ir keitimosi dėka egzistuoja Kūrinija. Niekam neleista stabdyti arba pažeisti Gyvybinės Substancijos judėjimo dėsnių, nes priešingu atveju užpuola liga ir neišvengiama pažeidėjo mirtis. Žmogus išdrįso padaryti tokį žingsnį...     

Sąveika su Gyvybine Substancija vykdoma betarpiškai mintimis. Sutelkęs savo mintį į kokį nors organą, žmogus iššaukia Gyvybinės Substancijos antplūdį į jį. Jos sukaupimas organe susijęs su fizinės būklės pagerėjimu ir minties psichinio potencialo kiekiniu rodikliu. Kuo daugiau žmogus turi psichinės energijos, tuo daugiau psichinės energijos jis gali nukreipti į vieną ar kitą organą. Iš čia seka: kad valdytumėme savo sveikatą, reikia išmokti valdyti savo psichinę energiją, ją dauginti ir taupiai eikvoti!

Sąmonė išmoko fiksuoti konkrečius įvykius, kuriuos žmogus suvokia reptilijos akimis, reaguodamas į juos žinduolio smegenimis. Įvykius valdo Neokorteksas, panaudodamas tam 2 – 5 procentus savo, Sąmonės limituotų, galimybių, gyvendamas pagal principą: „Akis už akį, dantis už dantį“. Egzistuoja gyvenimiška išmintis: „Kad jau patekai į gaują, kaukti negali – vizgink uodega“. Štai neokortekas ir stengiasi, „vizgina“, kadangi mes jam nepalikome kitokio pasirinkimo. Bet palaipsniui jis taip įsijaučia į vaidmenį, kad pats pradeda tapatinti save su gyvulio smegenimis. Rezultatas žinomas: visa gyvybinė ir psichinė energija eikvojama tuščiai, kovai su stresais bei baimėmis. Jie, savo ruožtu, kilę dėl nežinojimo nei savęs, nei Gamtos, kurioje gyvename. Tai rezultatas nemokėjimo kontroliuoti ir valdyti savo galvos smegenų veiklą, tai yra Psichinę Energiją!

Žmogaus užduotis savo naujoje evoliucinio vystymosi vijoje – išmokti valdyti nesąmoningus organizmo procesus, pajungti šiuos procesus ir visą galvos smegenų veiklą savo Sąmonei. Išspręsti šią užduotį galima tik išplėtus Pasaulio suvokimo diapazoną, mes turime išmokti žiūrėti į Pasaulį neokortekso akimis, o ne reptilijos akimis.

Mes gi panaudojame neokortekso galimybes tik 2 – 5 procentų ribose. Reiškia, ir Pasaulį, ir save jame suvokiame savo Sąmone tik šiais 2 – 5 procentais! Apytikriai tiek mes pažįstame save, savo galimybes, turime intelektą jo nupjautame variante. Išmokę praplėsti šias ribas Pasaulio ir savęs Jame pažinimo keliu, pažindami sveikatos procesus, mes laviname neokorteksą, pajungdami nesąmoningus procesus savo valiai. Rezultate visos mūsų baimės, bėdos stresų, ligų ir mirties pavidale atsitraukia! 

Atgal... Turinys Toliau...