TREČIASIS KREIPIMASIS ŽMONIJAI, priimtas 1929 metais po Kristaus gimimo (rusų tekstas)

TREČIASIS KREIPIMASIS ŽMONIJAI,
priimtas 1929 metais po Kristaus gimimo (rusų tekstas)

Į protingus Žemės gyventojus, kurie save vadina Žmonija, kreipiasi Koalicinis Stebėtojų Būrys, kuris toliau vadinamas KSB. Šis KSB kreipimasis į Žemės gyventojus yra trečiasis – kontrolinis. Pirmasis buvo perduotas 576 metais ikiKristaus gimimo didžiausiojo tais laikais Žemėje Anuradchapuro miesto gyventojams.

Antrąjį kreipimąsi KSB perdavė 711 metais po Kristaus gimimo didžiausiojo tais laikais Amerikos kontinente Tkaacetkoatlio miesto gyventojams. Šis KSB kreipimasis Žemės gyventojams pagal savo turinį yra identiškas dviem pirmiesiems. Jis sukurtas pagrindinėmis, šią dieną Žemėje, kalbomis: kinų, rusų ir ispanų. Kreipimosi tekstas sukoreguotas atsižvelgiant į šiuolaikinio žinių lygį ir į Žemės gyventojų suklydimus.

Kreipimosi tikslas yra pasiūlymas pravesti ateityje derybas tarp Žmonijos atstovų ir Koalicijos atstovų dėl Žmonijos įstojimo į Koaliciją. Kadangi derybos bus galimos tik po kai kurių parengiamųjų sąlygų įvykdymo; žemiau šios sąlygos išvardinamos, su paaiškinimais, kad teisingai suprasti kosmogoninio pobūdžio duomenis, su palyginamuoju Žmonijos mąstysenos apibūdinimu. 

Šiuo metu Žmonija sudarė teisingesnį vaizdinį apie Visatą, negu pirmojo ir antrojo kreipimųsi laikais. Iš tikrųjų protinga žemės gyventojų rasė nėra vienintelė Visatoje. Pagrindinai dauguma jūsų kosmogoninių vaizdinių ir nuvokimų yra klaidinga. Yra suklydimas jūsų mokslininkų įtikėjimas, jog egzistuoja kažkokie nepajudinami Visatos dėsniai, dar jų neatrasti, ir pasaulinių konstantų tolydumas.

Taigi, gravitacinė konstanta žymiai keičiasi ir jūsų Saulės sistemos ribose, nekalbant jau apie didesnius mastus. Šios taisyklės nežinojimas davė esmines klaidas nustatant Galaktikos didumą ir atstumą iki kitų Galaktikų, sukėlė klaidingą uždaros Visatos teoriją, o taip pat raudonosios slinkties, išsibėgiojančių Galaktikų teorijas.     

Klaidingi yra ir požiūriai dėl trimatės erdvės, kuriais grindžiasi visi jūsų kosmogoniniai požiūriai. Pasaulis yra chaotiškas. Jame nėra nieko nepajudinamo ir tvirto, tame tarpe ir matmuo. Erdvės matmuo Visatoje svyruoja, tolygiai keičiasi labai plačiose ribose. Geriausia sąlyga organinės gyvybės atsiradimui yra erdvės matmuo lygus skaičių „pi“. Žymus pakrypimas nuo šio skaičiaus pražūtingai paveikia gyvąją gamtą.

Šiuo metu Saulės sistemos ribose yra matmuo „+ 3,00017“, ir šio skaičiaus artumas sveikajam skaičiui „3“ suklaidino jus. Jūsų Galaktikų susibūrimo apylinkėje dreifuoja gravitacinis ciklonas (turintis savo centre matmenį lygų „– 3,15“), kuris gali užkliudyti kraštu jūsų Galaktiką, sunaikinti organinę gyvybę visose planetose, kuriose nebus priimtos saugos priemonės.

Ypač, ši aplinkybė sudaro jums būtinumą įstoti į Koaliciją per kiek įmanoma trumpesnį laiką, ne vėliau kaip po 65 metų nuo šio kreipimosi perdavimo, kad Koalicija spėtų suteikti Žmonijai pagalbą pasiruošiant ciklonui.

Šiuo metu mūsų galaktikoje yra per 220 tūkst. protingų rasių, jau įstojusių į Koaliciją, ir per 1 tūkstantį rasių, nagrinėjančių klausimą dėl įstojimo. Tame tarpe ir jūs. KSB prašo nepriimti pranešimą apie cikloną kaip mėginimą paveikti į jūsų atsakymą.

Jūs klystate sprendžiant klausimą dėl Saulės sistemos bei gyvybės Žemėje atsiradimo. Saulės sistema atsirado iš dulkių debesio, apsėto Koalicijos statybiniu būriu Visatos srityje, kuri atitinka pagrindinius organinės gyvybės atsiradimo reikalavimus. Srityje, pakankamai tolimoje nuo kitų žvaigždžių ir turinčioje erdvės matmenį artimą vertei „+ pi “ p.

Jūs klystate prilyginant rasę gyvajam individui, įsivaizduojant tam tikroje ateityje neišvengiamą Žmonijos senėjimą ir mirtį. Evoliuciniame procese naujos gyvų būtybių rūšys kyla iš kai kurių senų rūšių. Jums reikia pasirūpinti, kad naujos Žemės rasės kiltų iš jūsų rasės. Būtent tai turi nulemti protingos rasės strategiją. Tuo tarpu, kaip pastebėjo KSB, Žmonija visiškai nesivadovauja tokia ar panašia strategija, paleidžiant savo vystymąsi likimo valiai ir nukreipiant visas pastangas trumpalaikių poreikių tenkinimui.

Ne reikėtų galvoti, kad jūsų klydimai yra atsitiktiniai, nykstami. Jie yra neišvengiami ir stabilūs dėl jūsų mąstysenos specifikos, kurios analizės skirtas sekantis skirsnis.

Atgal... Turinys Toliau...