Žmogaus mąstysena

Žmogaus mąstysena

Gyvos materijos mąstymas, pats jo egzistavimas turi bendrą pagrindą. Ir vienas, ir kitas yra entropijos prieštaravimas. Mąstyme šis prieštaravimas pasireiškia kaip logiškumo paieška. Jūsų logikos bazę sudaro sąvokos „Taip“ – „Ne“, kaip neva realiai egzistuojančios ir daug kartų pasireiškiančios bet kurio sudėtingo klausimo pakopinės analizės metu. Tuo pačiu pakopų skaičius analizėje yra baigtinis ir dažnai ribotas, net jeigu jūs tyryte pačias sudėtingiausias problemas. Paieška apsiriboja vieno iš dviejų pasirinktų, kur du – galimų pakopų skaičius, o tuo tarpu pats teisingiausias sprendimas dažniausiai randasi tarp jų. Tariant jūsų matematikos kalba, galima pasakyti, kad jūsų logika remiasi diskretiniu pagrindu, vietoj ištęstinio. Ir kaip pagrindas yra paimta pati primityviausia funkcija, turinti tik dvi reikšmes. Čia peršasi neišvengiama išvada, kad jeigu jūsų Būties vertinimo metodas gali būti pavadintas, tai ši mąstysenos sistema yra pati primityviausia iš visų galimų!

Logikos diskretumas ir skaičiavimo principas priverčia skaityti dalyko požymių skaičių baigtinį ir duoti pavadinimus kiekvienam iš jų. Iš čia atsiranda labai abejotina galimybė atskirti vienerius požymius nuo kitų – metodas, kurį jūs vadinate „abstrahavimas“. Judėjimas abstrahavimo laipteliais bendrų požymių link skaitosi kaip vienintelis teisingas tiesos pažinimo kelias. Bet faktiškai tai yra judėjimas, kuris nuveda į priešingą pusę, į tamsybę.

Jūsų filosofinės sistemos praranda orientavimą realiame pasaulyje, atsirado aklavietėje, o į beprasmišką klausimą dėl pirmapradės substancijos – materijos ar dvasios – duoda diametraliai priešingą atsakymą.

Jau keleto tūkstančio metų, KSB stebi praktiškai nepertraukiamus karus tarp jūsų, ir esant natūraliai istorinių procesų eigai karai galėtų apsekti ne anksčiau kaip po 12 metų. Bet KSB negali net tvirtinti, kad šie karai pasibaigs 100 metų bėgyje. Mums yra labai sunku duoti prognozes dėl smarkaus diskretumo ir jūsų socialinių institucijų bei užsienio politikos būklės momentalumo.

Tik paskutinis sumetimas leidžia mums nemanyti šį Kreipimąsi beviltišką, nes natūralu, kad Žmonijos ir Koalicijos Susitarimas gali būti pasiektas tik likvidavus jūsų karingus įpročius. Technikos vystymasis, pats vienas, neabejotinai yra teigiamas ir įpareigoja KSB palankiai žiūrėti į Žmoniją kaip į protingą rasę. Tačiau technikos fetišizavimas ir juo labiau skyrimas jai tokio vaidmens, kad ji tampa pagrindiniu jūsų civilizacijos apibūdinimu, kelia nerimą. Bet ir šiuos atveju KSB jokių būdu nenusišalina nuo kontaktų su Žmonija ir jos atstovais. 

Koalicijos Statutas, jos struktūros ir veiklos aprašymas gali būti perduoti Žmonijai susipažinimui be kokių nors išankstinių sąlygų, pirmu pareikalavimu, paskelbtu vienos iš keturių valstybių vyriausybės ir Tautų Sąjunga (JTO). Žmonija būtų nereikalinga Koalicijai, kaip ir Koalicija Žmonijai, be jūsų mąstysenos loginio pamato persitvarkymo. Tokiu atveju mes esame bejėgiški net sutelkti jums paramą apsiginant nuo ciklono.

Kaip mums atrodo, tam, kad pertvarkyti loginį pamatą Žmonijai prireiks 60 – 70 metų, kas atsižvelgiant į gresiantį jums pavojų yra paskutinis terminas! Reikia baigti beprasmiškus kivirčus, sutikti su pastangų koncentravimu šiame ilgame mąstysenos persitvarkymo procese, nes supažindinti vieną iš kariaujančių tautų su Nenutrūkstamos Loginės Mąstysenos principais būtų analogiškai kaip įteikti jai absoliutų ginklą ir, galų gale, privestų prie Žmonijos pražūties.     

Atgal... Turinys Toliau...