Pirmojo skirsnio išvada

Pirmojo skirsnio išvada

Kaip matote, Subtilaus Pasaulio atstovai nuolat primena apie save: globoja, saugoja, įspėja, bet ų mūsų reikalus nesikiša. Mums duoda galimybę suaugti patiems. Tačiau Žmonija, su savo kairiojo pusrutulio mąstysena, labiau vertina likti akla bei kurčia! Ji pastoviai izoliuojasi ir laikosi toliau nuo Tikrojo, Vieningo Pasaulio. Žmogus sukūrė Sąmonėje savo individualią Visatą ir įtūžiai gina savo neliečiamybę, nors niekas į ją nesikėsina, nė truputėlio.

Daugelis pasakys: „To negali būti!“ Vienu šiuos pasisakymu žmogus jau atsiribojo nuo Gyvenimo. Pilnos vienybės, o taigi ir dialogo su Subtiliu Pasauliu, negali būti vien tik dėl žmogaus Sąmonės ribotumo! Daugelis apriboja Sąmonę savimi, savo jausmais, emocijomis ir problemomis. Išanalizuokite savo mintis – būtent jos sudaro jūsų Sąmonės diapazoną. Galvojate tik apie virtuvę, baldus, darbą – jūsų Sąmonė bus apribota tik šiais rūpesčiais, šiomis mintimis ir jausmais. Tokios Sąmonės diapazone nėra vietos nei sveikatai, nei laimei, ne Gyvenimui (Dievui)!

Kad Sąmonė būtų orientuota į sveikatą, reikia ją studijuoti, jos norėti, mąstyti apie ją. Nori turėti pinigus – orientuok savo mintis į juos. Nori turėti laimingą gyvenimą – orientuok savo dėmesį į Gyvenimą visuose jos pasireiškimuose ir įvairovėse.„Tik tas gabumą turi Dovaną priimti, kas pasiruošęs Dovanos Prasmę suprasti“[16]

Gyvenimas pasireiškia ne tik konkrečiame žmoguje, juo yra apimta visa Visata. Todėl, orientuojant savo Sąmonę į Gyvenimą (kaip į harmoningą vientisą procesą), žmogus praplatina savo Sąmonės diapazoną (praplečia dėmesį) į visą Visatą. Tuo pačiu jis duoda suprasti Visatos Organizmui, kad jis – šio organizmo ląstelė – atėjo prie savęs pažinimo ir savo vietos bei vaidmens šiame milžiniškame Organizme įprasminimo, yra nusiteikęs vesti su Juo dialogą ir yra pasiruošęs gauti nuo šio Organizmo, jau savo, tikro, – dėmesį ir pagalbą (atliekant Jame savo, labai svarbią funkciją, skirtą tik jam).

Tada Žmogus – taip, jau Žmogus iš didžiosios raidės, pamatys Gyvenimą visuose Jos pasireiškimuose ir „stebukluose“. Žmogus su išplėstiniu Sąmonės diapazonu sugeba pats kurti panašius stebuklus, nes Gyvenimas jame iš tikrųjų pradeda pasireikšti visose savo įvairovėse. Tai reiškia, kad įvyko jo gimimas „iš aukštybės“. Turėdamas ribotą Sąmonę, žmogus yra pasmerktas ginti savo nepriklausomybę iki amžių pabaigos – net iki savo bei savo vaikų žūties.

Reikia suprasti, kad Subtilus Pasaulis nekelia žmogui jokių pretenzijų ir nebando mus valdyti. Pretenzijas mums kelia tik Evoliucija, bet tai jau atskira kalba. Dalykas tame, kad Evoliucija stovi atskirai virš viso Pasaulio. Net pas Dievas nedrįsta priešgyniauti šiai griežtai Damai. Tik žmogus išdrįso prieštarauti, vien tik dėl savo nežinojimo.

Daugelis žmonių, perskaičius šią knygą, nustebs ir pasipiktins, kad panašus Kreipimaisi pasilieka be kokos nors reakcijos ir vyriausybių bei mokslo pusės. Bet nepamirškime, kad ten dirba žmonės su tokia pat kairiojo pusrutulio mąstysena ir su ta pačia Sąmone, kaip ir pas kitus žmones. Todėl yra bereikalingas laiko gaišinimas laukti, kad jie išduos direktyvas ir praktines rekomendacijas šiam reikalui. Remiantis išdėstytu, galima konstatuoti, kad visi šiuolaikinės Žmonijos apibūdinimai ir apibrėžimai, duoti Kreipimesi, deja yra tikra tiesa. Tokia ji yra pasmerkta iki pat savo beveik pilnos žūties, kol kiekvienas iš mūsų savarankiškai nepajungs dešiniojo pusrutulio ir nepradės lavinti neokorteksą! Tik per dešiniojo pusrutulio vystymąsi žmogus gali suprasti savo vienybę su Tikruoju Pasauliu, išėjus už savo virtualios Visatos ribų, galės priimti pagalbos ranką, ištiestą mums. Be šito jis ne tik nesugeba pasinaudoti pagalba, bet net ir negali suprasti – apie ką eina kalba ir kas su mumis vyksta apskritai!

Subtilus Pasaulis savo Kreipimesi duoda mums rekomendacijas dėl išėjimo iš krizės. Rekomendacijos tos pačios: mąstysenos persitvarkymas. Kitaip tariant, žmogus turi lavinti ne tik kairįjį pusrutulį, bet pasirūpinti dešiniojo vystymusi. Tolyginis abejų pusrutulių darbas formuoja harmoningą žmogų, su Tikruoju Intelektu, lavina jo neokorteksą. Viskas tas komplekse leis kiekvienam atskiram žmogui įveikti krizę.

Atkreipkite dėmesį, kad Subtilus Pasaulis kreipiasi – „Į protingus Žemės gyventojus!“ Šiai kategorijai priklauso tik tie, kas išgirdo šį Kreipimąsi, suvokė viską kaip neatidėliotiną instrukciją veiksmui, kaip komandą „Stoti į rikiuotę!“ Tie, kas savarankiškai įrašė save į Protingų Žemės gyventojų Sąrašą, padarė savo Pasirinkimą. Visi, kas niekaip nereagavo, savo Pasirinkimą taip pat padarė, reiškia – į Sąrašą nepateko. Jų prašo nesijaudinti!

Egzistuoja, kaip jūs galėjote įsitikinti, konkreti Sąmonės persitvarkymo technologija. Tai taip vadinama Nenutrūkstama Loginė Mąstysena. Mes ją gavome ir atidirbome, pavadinome Asmenybės ir Sveikatos Harmonizavimo Sistema. Sistemos vertybė ta, kad ji yra vientisa, užbaigta, plataus masto doktrina, neturinti analogų. Sistemoje nėra kokių nors apribojimų, ji suprantama visiems ir kiekvienam, koreguojasi individualiai, yra dinamiška panaudojime! Tai yra visi aplinkos pakitimai, apie kuriuos buvo kalbama aukščiau, ir nauji kiekvieno žmogaus gyvybinių procesų apibūdinimai – žmogaus pagalba įvedami asmeniškai į Sistemą, momentaliai pasiverčia, iš negatyvių, bloginančių faktorių – į privalumus! 

Mūsų Sistema – tai kelias Išsivystytos Sąmonės link, harmonijos su visais Būties procesais link. Kombinacijoje su tokiomis garsiomis praktikomis kaip Joga, Cigun, Atgimimo akis, Sistema atidaro begalines galimybes sveikatai atstatyti ir išsaugoti ilgiems metams. Maža to, kinai duoda žmogui galimybę prailginti gyvenimo metus (susigrąžinus sveikatą ir jaunystę) iki begalybės! Kitaip tariant, Asmenybės ir Sveikatos Harmonizavimo Sistema yra Universalus Raktas, kurio pagalba žmogus gali išspręsti visas savo problemas. Be šio rakto visos išvardintos praktikos, tradicinė medicina, netradicinis gydymas belieka burtažodžiai, šamanų užkalbėjimai ir gudravimas. Arba, geriausiu atveju – fizinių pratimų ir rekomendacijų apie „sveiką gyvenimo būdą“ rinkinys.

Tokių nesėkmių priežastis paslėpta tik praktikuojančio Sąmonės išsivystymo laipsnyje!

Yra žinoma, kad jogai išsivystytos Sąmonės pasiekimui tapdavo atsiskyrėliais. Mums, Vakarų gyventojams, gyvenantiems sociume, toks problemos sprendimo būdas yra absoliučiai nepriimtinas, ir tam nėra jokio būtinumo. Mūsų Sistema duoda galimybę pasiekti rezultatus, panašius į tuos, kuriuos pasiekė jogai, neišeinant iš šeimos ir visuomenės, neužsiiminėjant savęs kankinimu ir neišleidžiant psichoenergetinėms praktikoms neįtikėtiną jėgų bei laiko kiekio!

Mes ir mūsų pasekėjai sėkmingai panaudojame Sistemą praktikoje, jinai nepriekaištingai veikia. Pasijungus prie jos, jūs išmoksite būti sveiki, laisvi nuo stresų, valdyti sėkme gyvenime. Jūs atskleisite savo paslėptą kūrybinį potencialą, susijungus su savo Tikruoju „Aš“, tapsite daugiau kryptingas ir atkaklus, jums atsidarys gyvenimo prailginimo perspektyva jauname žydinčiame amžiuje labai ilgiems metams (ir nesvarbu, kiek jums dabar yra metų). Sąmonei atsidarant jaunystės sugrąžinimo, savo išorės, figūros ir ūgio formavimo procesas tampa valdomas ir kontroliuojamas. 

Vėliau, trečioje knygoje, kaip pavyzdžiai bus pateiktos konkrečių žmonių situacijos, kaip jie mūsų Sistemos pagalba sugebėjo išspręsti savo gyvenimiškas problemas. Mūsų vyrai pasižymėjo šioje sferoje kaip labai nenuoseklūs ir nevyriški. Nors gulti ant ambrazūros yra pasiruošęs kiekvienas. Evoliucija įskaitydavo pasiaukojimą tam tikrame etape kaip Poelgį, bet naujoje Evoliucijos vijoje – tai tik farsas. Paaiškėjo, kad tam, kad išlikti pačiam ir nuvesti su savimi į nemirtingumą žmoną, vaikus, vaikaičius, reikalingas ypatingas vyriškumas. Jį mūsų vyruose išrovė Tarybinė valdžia. Turbūt todėl ir sako, kad rusų vyrams reikia kabinti iš karto tris medalius: „Už Dalyvavimą“, „Už Nedalyvavimą“ ir „Už Nesikišimą“.

Supusiausvyrinti situaciją ir kompensuoti vyriškumo deficitą reikia mūsų moterims, kurios jau pagal tradiciją „ir šuoliuojantį žirgą sustabdys ir į degančią trobą įeis“[17]. Vėl ant moterims teko darbas ištraukti iš „degančios trobos – Civilizacijos“ savo vaikus, anūkus ir nevykėlius-vyrus. Drąsiai jos įeina į patį pragarą ir ištraukia! Išskyrus jų – daugiau nėra kam, nes ši situacija išprovokuota moters, tos pačios biblinės Ievos. Ratas užsidarė!

„Mieli draugai! Mes su žmona perskaitėme pirmąjį jūsų puikios knygos skirsnį. Pasirodė jausmas, kad mirtis nuo kuklumo jums negresia. Taip pat savaime kilo pasiūlymas papildyti jūsų pavardę, pridėjus per brūkšnelį Baltieji-Pūkuoti. Viskas kitas – nepriekaištingai. Knyga žavinga, optimistiška, neginčijama. Pažiūrėsime, kas bus toliau. Dėkojame už dėmesį. Aleksas“.            

Štai laiškas-recenzija – vieno iš mūsų skaitytojų, odesito, kuris sugebėjo konkretizuoti ir įgarsinti žmonių nuomonę apie mūsų knygą. Jo neokorteksas kažkokiu būdu liko atdaras.  Galite patikėti, mūsų kvalifikacija leidžia tai padaryti 100-procentiniu tikslumu.

Kiti skaitytojai, kurių neokorteksas yra uždaras, bando įkaltinti mus kuklumo nebuvimu. Ką gi, galime jus įtikinti, jog tai jokių būdu ne žvaigždžių liga, reiškia – reikalui nepakenks.

Mūsų „nekuklumas“ yra susijęs su tuo, kad mes esame palydovai, o jie visi vienprasmiškai yra išsišokėliai, kadangi eina priekyje, kitaip nebūtumėme kelio praskynėjai. Dar mes nesame kuklūs dėl to, kad sintezavome žinias, kurias ne paprastai gavome kaip gatavus, o pagaminome, išdirbome patys ir sukūrėme iš jų savo Asmenybės Harmonizavimo Sistemą! Ir mūsų Sistema – tik pirmoji kregždė, kuri, kaip yra žinoma, pavasario nedaro, bet ir pavasario be jos nebūna! Pavasarį daro kregždžių būriai, kurie skrenda po savo kelio praskynėjų. Nes kitaip, kaip galima žinoti – kiti lyderiai nuvestų jas į kitas šalis... Pagal idėją, žmonės visada džiaugiasi pirmosiomis kregždėmis, jeigu dar neprarado sugebėjimo džiaugtis pavasariu ir apskritai gali jį pamatyti.

Taip ir po mūsų eina pasekėjai, kiekvienas iš kurių padarys savo žingsnius (savo indelį) į harmonizavimą, į Gyvenimo pavasario įsitvirtinimą. Kiekvienas žmogus, įsisavinęs Sistemą, neišvengiamai padaro savo asmeninių žinių ir gautų iš mūsų žinių sintezę, tuo pačiu kurdamas savo asmeninę Harmonizavimo Sistemą, kuri yra mūsų Sistemos pratęsimas. Jo nauja Sistema bus jo tolesnių žingsnių į Evoliuciją pagrindu, išeities tašku – kaip jo paties, taip ir jo pasekėjų. Ir kiekvienas jų savo ruožtu bus savo tarpe kelio praskynėjas, taigi – išsišokėlis!

Kiekvienas iš jūsų, sukūręs tokį pagrindą Evoliucijai, neišvengiamai pajus jo reikšmingumą gyvenimui, o taip pat ir savo atsakomybę, ir lygiai taip pat daugelių akyse, kas neturi tokio pagrindo, pasirodys nekuklus. Tai dalia ir neišvengiamas kryžius, kai einančiam žmogui nebeįdomios paviršutiniškos kvailystės. Palydovui nėra svarbu, kaip jį suvokia iš šono, svarbiausia – ar supras jį tie, kas eina iš paskos, ar jis nenuveda nuo evoliucinio tako į šoną, į pelkę!

Pas paprastus žmones, kas neturi panašios naštos, asmeninis savęs įvertinimas būna nudidintas (visiškai nesant bendro paveikslo matymo, ir, reiškia – atsakomybės naštos). Žmogus pradeda sirgti didybės manija, galų gale nusileisdamas į netikrų pranašų kategoriją, tampa Ivanu Susaninu. Teatleidžia mums didis sentėvis, kieno vardas tapo bendrinis daiktavardis. Jis, gelbėdamas Tėvynę, žuvo pats. Tai buvo tragedija. Jo lengvabūdiški pasekėjai pavertė Dvasios žygdarbį paviršutinišku farsu. Norėjo pranokti, bet gavosi kaip visada...  

Mums panaši situacija negresia, vien tik dėl tos priežasties, kad mes šį „fokusą“ žinome. Mes žinome Sistemos kainą ir pilnu mastu jaučiame jos naštos sunkumą ant savo pečių: galite patikėti – su tokia našta daug nepašokinėsi, reikia eiti tik pirmyn, kad nesuklupti ir nepargriūti, nes kitaip ji sutraiškys! Tuo tarpu mes esame tokie pat keliautojai, kaip ir kiti, pajungti prie Sistemos. Einančiam nėra kada užsiminėti savęs išaukštinimu bei savęs dievinimu, nes jo darbas – dirbti su gautomis žiniomis ir jų sinteze, su savimi. Visą, kas yra pasakytą, supras pilnu mastu tik einantis, kas praeina žinių sintezės kelią. Kelią, kuris neišvengiamai veda į Asmenybės Harmonizavimą!


[16] Rabindranatas Tagorė.

[17] N. A. Nekrasovas.

Atgal... Turinys Toliau...