Kame yra mūsų Sistemos skirtumas nuo žinomų metodikų bei praktikų?

Kame yra mūsų Sistemos skirtumas nuo žinomų metodikų bei praktikų?

Klausimas nėra tuščias, kadangi domina kiekvieną skaitytoją, kuris paėmė į rankas šią knygą. Juo labiau, kad parduotuvių prekystaliai yra apkrauti panašia literatūra! Nuo tokios gausybės žmogui galva sukasi. Žmonės, kurie užsidirbo galvos sukimąsi, paklausia mūsų: „Ir kitose knygose rašo praktiškai apie tą patį, apie ką ir jūs. Kiti autoriai taip pat daug ką žada, bet mes bandėme ir negavome jokio efekto“.

Atsakome pagal punktus:

1. Pasaulyje nėra technologijų, leidžiančių žmogui savarankiškai, be baimės padaryti sau žalą, dirbti minties pagalba su savo organizmu – organų, ląstelių, DNR molekulių ir net korpuskulų lygmenyje. Mūsų Sistema leidžia kiekvienam norinčiam išmokti tai daryti, sutvarkius grįžtamąjį ryšį su organizmu. Pas žmogų, kuris užsiiminėja Sistema, DNR molekulės (genomo) atkūrimas vyksta natūraliai ir savaime, kaip šalutinis rezultatas, o ne savitikslis. Mokslas apie šį mechanizmą neturi jokio supratimo, jis dar nėra informuotas!

Kas liečia daugelius, kas propaguoja savo metodus ir technologijas, tai jie, garbės žodis, nėra apgavikai! Tokį pokštą jiems iškrečia Gamta. Dalykas tame, kad mes, žmonės, Visatoje sudarome stulbinantį kiekį, ir surasti tarp jų du vienodus žmones – beviltiškas reikalas. Visi mes nepanašūs vienas į kitą pagal parametrų nesuskaitomą daugybę. Todėl kas padėjo Chosė Silvai, Drunvalo Melchisedėkui arba Polui Bregui – ne būtinai padės man arba jums! Tam yra daug svarių priežasčių ir motyvų.

Pradėti reiki nuo Sielos, kuri prieš ateinant į žmogų praėjo evoliucinį kelią nuo keleto tūkstantmečių iki milijonų metų! Todėl mes visi skirtingi, pagrindinai – pagal savo Sąmonės atbudimo ir atidarymo laipsnį. Daleiskime, Brego metodika padeda tik žmonėms, kurie pakėlė Sąmonės lygmenį iki jo lygio. Kitiems nepadeda, bet tai nereiškia, kad jis (arba kiti autoriai) yra apgavikai. Greičiau, patys autoriai pasirodė apgauti, vien tik dėl savo nežinojimo! Jie atidarė Sąmonę spontaniškai, intuityviai, „bedžiojimo metodu“, neturėdami šiame plane tam tikro tikslo, ketinimų, neįtariant, kad tai apskritai reikalinga ir įmanoma daryti!

Žemėje iki mūsų Sistemos atsiradimo nebuvo nei Sąmonės atidarymo kriterijų, nei darbo su ja technologijų. Mes visą laiką tenka pasiteisinti, jog esame pirmieji.

Tai prilygstama atvejui kai pinigai atsitiktinai patenka į laukinių žmonių rankas. Mūsų civilizuotame pasaulyje jų vertybė neabejotina, bet laukiniams žmonėms tai tik blizgantys ovalai, kuriuos pergręžus, galima padaryti gražų vėrinį, sugundyti juo bendragentę, užkurti laužą tūkstančio dolerių banknoto pagalba, maža ką dar galima... Dešimties centų moneta (pagal savo funkcionalumą) ten būtų žymiai vertingesnė negu tūkstančio dolerių banknotas. Tai yra pinigai pateko ne tik į kitą civilizaciją, jie atsirado kitoje koordinačių sistemoje, kur jų vertybė pasidarė visiškai kita!

Taip pat ir ezoterinės doktrinos, kurių pagrindu yra sukurtos visos šiuolaikinės autotreningo ir savęs sanavimo technologijos. Jos mums buvo perduotos iš ankstesnių civilizacijų žmonėmis, kurie turėjo savo Sąmonės diapazoną ne mažiau kaip 65 procentų, kas, sutinkate, niekaip negali būti palyginama su mūsų 2 – 5 procentais. Mes nežinome nei jų tikros vertybės, nei praktinio jų panaudojimo būdo! Kol kas šios žinios mūsų civilizacijai – kaip banknotai laukiniams žmonėms!

Kai žmogus žadina Sąmonę ir ją atidaro, bet kurio autoriaus bet kuri metodika veiks! Todėl mes akcentuojame dėmesį visiems – veikia ne technologijos, veikia jūsų Sąmonė!

Jeigu pasiimsite mūsų Sistemą, nepulkite tiktai technologijas, perskaitykite iš pradžių keletą kartų knygas, nuo pradžios iki galo, supraskite viską. Štai kodėl laimi tas, kas neverkšlena: „Štai patikrinsiu pagal pirmąją dalį, kokie jūs esate sąžiningi, gausiu rezultatą, tada ir pasiimsiu kitas“. Bet kiekvienas sąvoką „rezultatas“ supranta savotiškai. Vienas skaito, kad yra didelis laimėjimas atsikratyti slogos, kitam išsigydymas nuo vėžio nėra pasiekimas. Žmogus apvagia pats save. Nesuformavus Pasaulio, kuriame gyvename, tikro paveikslo, neatidarius savo Sąmonės, jis negalės pasiekti laimėjimų, kaip sveikatos sferoje, taip ir visuose kituose Būties aspektuose, o ką gauna – teisingai nevertina.

Sibylų knygos (Paulo Coelho alegorija)

Senojoje Romoje grupė pranašautojų, žinomų kaip Sibylos, parašė devynias knygas, kuriose pranašavo ateitį. Jos atnešė jas Tiberijui.
– Kiek jos kainuoja? – paklausė Romos imperatorius.
– Šimtą aukso gabalų, – atsakė Sibylos.
Tiberijus piktai jas išvarė. Sibylos sudegino tris knygas ir grįžo pas jį.
– Jos bekainuoja šimtą aukso gabalų, – pranešė jos Tiberijui.
Jis prasijuokė ir atsisakė: kodėl jis užmokės už šešias knygas devynerių vertę? Sibylos sudegino dar tris knygas ir grįžo su likusiomis trejomis.
– Kaina – vis dar šimtas aukso gabalų, – pasakė jos.
Apimtas smalsumo Tiberijus nusprendė užmokėti. Bet galėjo perskaityti tik dalį savo imperijos ateities.
Mokytojas pasakė: „Yra labai svarbu gyvenime nesiderėti, kai yra galimybė“.

Tik pažadinus savo Sąmonę, jūs suprasite – kas jūs ir kur esate, kam čia atėjote, sužinosite savo tikrą vertybę. O kitaip – ieškosite iki amžių pabaigos: „Kas kaltas?“ ir „Ką daryti?“ Kadangi „kalti‘ bus visi, niekaip neišspręsite – „ką daryti ir kaip gyventi“ su tokiais niekšiškais apgavikais! Paprasčiau pasakyti: „Man tai nepatinka!“ ir po to išeiti, garsiai trenkus durimis (ką daugelis ir bepadaro)...

2. Bet net ir išmokus, Sąmonės lygmenyje, tai daryti tam, kad gauti teigiamą efektą, žmogus turėtų skirti užsiėmimams didžiąją gyvenimo dalį, gyventi pilnai atsiskyrus, suspėjant tik pavalgyti ir pamiegoti, pavirtus į atsiskyrėlį. Tam kad išeiti iš šios keblios situacijos, yra genialiai paprastas sprendimas – įtraukti į darbą savo pasąmonę.

Sąmonė – jaunas, lengvabūdiškas padaras, mergaitė su kaspinais kasose, kuri yra užimta labai svarbiu reikalu: žaidžia su kamuoliu ir gaudo žiogelius. Pasąmonė – patyrimo bei amžiaus pamokyta senelė, kuri prižiūri anūkę. Senelė turi savo reikalų, nesikiša į delikatų augimo procesą. Bet kai anūkė kreipiasi į senelę – paskaityti pasakėlę arba pažaisti su ja, senelė palieka visus savo reikalus ir užsiiminėja su vaiku. O jei anūkė paprašys sumegzti jai kepuraitę arba puskojines, senelė naktį nemiegos, bet sumegs.

Taip pat veikia ir mūsų pasąmonė: kol Sąmonė nesikreipia pagalbos, ji neturi teisės kištis į žmogaus „Aš“ pačio jauniausio komponento augimo procesą. Bet kai žmogus kreipiasi pagalbos (o juo labiau kai duoda pasąmonei konkrečią užduotį!), pasąmonė, kaip ir senelė, 24 valandas per parą vykdys jo įsakymus, kiek jų bebūtų! Žmogui niekada nepavyks perkrauti savo pasąmonę, nes ji pagal savo pajėgumą, patikimumą ir greitai veikiantį darbą viršija visus pasaulio kompiuterius! Bet dirbti šiuo kompiuteriu žmogus nemoka (nebuvo kam pramokyti): viskas sustojo tuščių plepalų ir spėliojimų lygyje.

Mūsų Sistema, pirmą kartą Civilizacijos istorijoje, duoda galimybę duoti pasąmonei programas, pakraunant ją iki ausų. Tai daroma visų tekstų, mintinių formuluočių, pratimų ir apskritai bet kurių veiksmų pastatymu „ant automato“. Pirmąkart pasaulinėje praktikoje!

3. Tik mūsų knygoje ir Sistemoje pirmąkart pasaulyje yra duoti apibrėžimai – kas yra Sąmonė, Pasąmonė, Karma, Siela, energetinis kūnas, Aukščiausiasis Aš, minties forma, stereotipas. Ir pati svarbiausia – paaiškinama, kaip ši sudėtingiausi biocheminė, bioenergetinė sistema vardu „Žmogus“ veikia kompleksiškai! Maža to, duodamos detalios praktinės instrukcijos – technologijos, išmokančios surinkti šį kompleksą draugėn ir įtraukti jį į darbą (tikslu gauti užduotą, programuotą ir prognozuojamą rezultatą).    

Iki mūsų šios paslapties nežinodavo nei mokslas, nei ezoterinės doktrinos, nei jogai – kartu su Tibeto vienuoliais! Tai reiškia, kad visas šis kompleksas pas žmogų taip ir likdavo kaip pusiau surinktas “konstruktorius”. Jeigu būtų kitaip, Žmonija nebūtų įjungusi susinaikinimo mechanizmą, ir mums dabar netektų svarstyti išsilikimo problemas.

Mes pirmąsyk duodame žmogaus atjungimo technologiją nuo Karmos – asmeninės, gimininės ir kitos – poveikio. Duodame Sąmonės pabudimo ir jos diapazono  (matmens) išplėtimo technologiją. Žmogus, išvedant savo Sąmonę nuo Karmos poveikio, apima visą Visatą kartu su jos procesais. Jis mokosi aktyviai dalyvauti juose, sąmoningai formuoja situaciją savi likime ir Žemėje, padedant visai Žmonijai praregėti.

Aukščiausiasis mokslo bei medicinos pasiekimo kriterijus skaitosi panacėjos nuo radiacijos, vėžio, AIDS, nepagydomos tuberkuliozės bei kitų ligų išradimas. Mes savo Sistemos neišduodame kaip panacėją, bet kai žmogus prisijungia prie jos ir atstato kankorėžinę liauką[18] (kuri išdirba melatoniną[19]), tai organizmas pats, tarp kitko, atsikratydavo bet kurios nepagydomos ligos! Esant aktyviam darbui progresuojantis pagerėjimas prasideda jau po savaitės. O su radiacija net nereikia kovotis, mes jai nepasiekiami! Bet kad gauti tokius rezultatus, žmogus turi gerokai padirbėti su savimi!

4. Pirmąsyk Žemėje mes duodame sąvoką apie turimas žmogaus kūne gyvulinę bei augalinę sistemas, o taip pat yra paaiškintas sintezės bei fotosintezės mechanizmas. Žmogui, prisijungusiam prie Sistemos, duodamas paprastas panaudojime, veikiantis mechanizmas – pajungti organizme sintezės bei fotosintezės procesus. Kad organizme yra šie procesai, pasaulyje egzistuoja tik spėliojimai ir prielaidos.      

5. Sistemoje taip pat pirmąkart duodami aiškūs ir suprantami paaiškinimai – kas yra Dievas, Subtilus Pasaulis, Visata kaip vieningas, gyvas organizmas. Pirmąsyk yra paaiškinti Žemės, Žmonijos ir atskiro žmogaus funkcija, vaidmuo ir vieta šiame organizme – jų glaudžiame ryšyje.

6. Primą kartą pasaulyje yra paaiškinti Sielos bei žmogaus Evoliucija, mūsų atėjimo į Žemę, ir Gyvenimo apskritai, prasmė. Vaizdiniai apie Evoliuciją, kurie buvo plačiai vartojami iki šiol, neėjo toliau už pažadėjimo: „Pamatysite, vis viena mes visi kuo nors tapsime!“ Asmenybės ir Sveikatos Harmonizavimo Sistema duoda žmogui galimybę sąmoningai įjungti savo Evoliuciją, kryptingai valdant šį procesą.

7. Ir pagaliau, pirmąsyk per paskutiniuosius 5.000 metų yra gautas taip vadinamas Pasaulio Raktas, paaiškinantis visą tai, apie ką buvo kalbama aukščiau. Kiekvienas iš išvardintų punktų – tai pasaulinio lygio atradimas, patvirtintas praktikoje. Visi jie pretenduoja Nobeliopremijągauti, ir nė vieną! Kas netiki, suraskite paneigimą  – analoginius parengimus, sukūrimus arba nors paminėjimą apie juos. Nerasite, nes jų nėra!     


[18] kankorėžinė liauka (lot. corpus pineale) – liauka, esanti galvos smegenyse. Tai nedidelis, ovalios formos, neporinis organas, 0,2 g masės. Geriausiai išsivysčiusi yra vaiko kankorėžinė liauka. Ją gaubia plonas jungiamojo audinio apvalkalas, iš kurio į liauką eina ataugos, dalijančios parenchimą į atskiras skiltis arba folikulus. Pastarieji susideda iš glijinio audinio, kuriame yra daug kraujagyslių. Parenchimos ląstelių citoplazma yra grūdėta. Septintaisiais gyvenimo metais organas pradeda nykti, išauga jungiamasis audinys, daugelis parenchiminių ląstelių žūva, vietoj jų atsiranda kalkinių kūnelių – smegenų smėlio, acervalus cerebri. Kankorėžinė liauka atrofuojasi dar prieš lytinį brendimą. Ji gamina melatoniną, kurio gamyba priklauso nuo šviesos kiekio. Žinduolių kankorėžinės liaukos šviesa negali pasiekti, todėl ji gauna informaciją per regos nervą. Melatoninas reguliuoja paros ciklus, vadinamus cirkadiniu ritmu. Naktį, kai tamsu, melatonino koncentracija padidėja, ir žmonės apsnūsta, o atėjus dienai ir melatonino koncentracijai sumažėjus, atsibundame. Daugeliui gyvūnų būdingas ir metinis ciklas (gyvūnai dauginasi ar migruoja tik tam tikru metų laiku). Tai siejama su melatonino koncentracijos pamažėjimu vasarą ir padidėjimu žiemą dėl dienos ilgio pokyčių.

[19] melatoninas (N-acetil-5-metoksitriptaminas) – hormonas, kurį gamina kankorėžinė liauka, daugiausia nakties miego metu. Jis lėtina medžiagų apykaitą, slopina skydliaukė funkciją. Jis taip pat yra antioksidantas – medžiaga, surišanti laisvuosius radikalus organizme. Melatonino gamybą skatina šviesa ir lėtina tamsa. Melatonino prekursorius (pirmtakas) yra serotoninas, neuromediatorius, sintetinamas iš aminorūgšties triptofano. Daugiausia melatonino receptorių yra randama hipotolame ir akies tinklainėje. Senstant organizmui, melatonino koncentracija jame mažėja. Tai priklauso nuo kankorėžinės liaukos veiklos sumažėjimo ir degeneracijos ir siejama su dažnesniais miego sutrikimais.

Atgal... Turinys Toliau...