Reali įvykių padėtis

Reali įvykių padėtis

Jūs pasakysite: „Žmonės sugebėjo išgyventi Pasaulinio Tvano metu, išgyvensime ir dabar“. Taip ir bus, gyvenimas nuo jo atsiradimo momento Kūrinijoje nenutrūksta nei sekundei. Toks požiūris buvo pateisinamas iki tol, kol buvo nežinomi  žmonių atrankos kriterijai – į atėjusį auksinį amžių planetoje Žemė. Iki šiol skaitėsi, kad išgyvens tie, kam pasiseks, ką globoja  žvaigždės,  kam palankus likimas, ką išgelbės angelai-sargai ir Dievas. O paprasčiausiai visos viltys grindėsi mūsų įprastu „galbūt, kaip nebūt“ . Visos viltys į tai, kam ir kokia korta ir kaip kauliukai iškris. Pralaimėjimas čia – aklas atsitiktinumas, nėra ko įsižeisti.  

Bet dabar tapo aišku, kad Gyvenimas – tai ne lošimas kauliukais, o sąmoningas Pasirinkimas. Žmogus, teigiantis, kad neužsiiminės „tuo“, savavališkai atsisako teisės į Gyvenimą, atima tokią teisę iš visos savo giminės, įskaitant dar negimusius vaikus ir vaikaičius.  Tuo pačiu jis faktiškai atsisako savo teisės į gyvenimą kito naudai – kito, kuris, gal būt, žymiai mažiau yra nusipelnęs! Bet jis savavališkai pasirenka sau mirtį!  

Gamta visada turi rezervinius kelius išgelbėjimui ir atveria juos tiems, kas nori išgyventi, kas pasirenka Gyvenimą. Tai tas pats, kaip esant sunkiai ligai: organizmas išgelbėjimui mobilizuoja visus savo rezervus, kova už Gyvenimą remiasi visų sveikų, pilnavertiškų ląstelių ir jėgų,  galinčių ir norinčių kovoti su liga, darbo aktyvavimu. Jeigu tokių ląstelių  dauguma, prie jų prisideda tos, kurios atsirado tarp abejojančių, – ir organizmas išgyvens, nugalėjęs mirtį!

Nostradamus išvertė žodį „Apokalipsė“ kaip „pasaulio pabaiga“ (Armagedonas). Bet tikslus vertimas – „skraistės nuėmimas“! Tai reiškia, kad Gamtoje vyksta tokie įvykiai, kurie nuima uždangą nuo mūsų akių ir aplinkinio pasaulio. Kad išgyventi, mes turime pamatyti aplinkinį pasaulį ir mūsų vietą jame tikrojoje šviesoje, nuėmę rožinius akinius. Reikės iš naujo sudėlioti prioritetus: kiekvienas iš mūsų turi nuspręsti, ko jam reikia pirmiausia, kas  reikalinga vėliau, o su kuo galima ir atsisveikinti (daug ko reikės atsisakyti visiškai). Be tokio vidinio darbo, be visų vertybių perkainavimo žmogus pasmerkia save ir savo jaunesnes kartas tikrai pražūčiai – ir palyginti gana greitai!

Pagrindinis klausimas, kuris jaudina visus: „Kaip žmonės pasidalins į dvi nelygias grupes: 99 % ir 1 %? Kas taps „atpirkimo ožiu“, patekęs į 99 procentų skaičių, ir kaip patekti į tą slaptingąprocentą?“ Su pirma kategorija viskas yra gana paprasta – juos pražudys šventas tikėjimas, kad vienintelė teisinga išeitis kiekvienoje situacijoje – daryti viską kaip visi, o tiksliau – palikti viską taip, kaip yra. Principai paprasti: „Jeigu nori padirbėti – gulk, numik, ir viskas praeis“, „Rytas protingesnis už vakarą, rasi išsisklaidys“.

Mokslininkai rašo, kad Žmonija įjungė susinaikinimo mechanizmą. Žmonės priėjo prie bedugnės krašto, daug kas jau krenta į ją. Bet yra ir tokių (jų, deja,  mažai), kurie pažvelgę į bedugnę, pasibaisėjo ir suka atgal, eina nuo jos, braudamiesi pro minią. Aplinkiniams šie žmonės – „baltos varnos“: jie gyvena ne taip, kaip visi, daro ne tą, ką daro visi, ir kalba visiškai ne tą, kas priklauso. Šitie žmonės ir sudarys vieną procentą. Jie mokosi išgyventi ne mokslo ir technikos pažangos laimėjimų, sociumo, religijos įdirbio dėka, ne  nuolatinio valstybės rūpesčio ir medicinos pasiekimų dėka, o  priešingai visam tai!

Žmogus gali būti sveikas, jeigu studijuoja objektyvius Gamtos Dėsnius, laikydamasis jų. Tik kompleksinis požiūris į sveikatą, sąmoningas šių Dėsnių panaudojimas praktikoje – jo sveikatos bei išlikimo laidas.  Gamtos Dėsnių apie dešimt ir sekti jais paprasta. Reikia tik panorėti pažinti ir tobulinti ne aplinkinį pasaulį, o save patį, kadangi „žmogus neturi laisvės iš išorės daugiau tos, kurią turi iš vidaus“. Esant absoliučiai aiškiam, sąžiningam požiūriui į save ir savo vietą Gamtoje, o taip pat kasdieniniam paprastų, bet tikslių ir griežtų metodikų  panaudojimui, žmogus padarys savo gyvenimą laimingu, linksmu, sveiku.

Žmonės, kenčiantys nuo ligų, prieš laiką griaunantys save neteisingu gyvenimo būdu, stresais ir chronišku persivalgymu, svajoja apie greitą ir lengvą kelią sveikatos link, nori iškart viską ir gausiai, kaip prie stalo. Taip nebūna! Sveikatą reikia užsidirbti , jos negalima nusipirkti. Niekas jos jums neparduos. 

Kelias sveikatos link – ne faktas, tai procesas, ir visų pirma procesas pažintinis. Bet koks procesas turi savo ypatybes, savybes ir dėsnius. Kelias sveikatos link eina per šio proceso studijavimą. Būtent tas, kas nepatingės studijuoti jį metų-metus, kasdien laikytis jo dėsnių, įeis į laimingųjų, kurie išliks mūsų nepaprastais laikais, procentą.

Atgal... Turinys Toliau...