Kairysis ir dešinysis pusrutuliai

Kairysis ir dešinysis pusrutuliai

Mūsų galvos smegenys susideda iš dviejų puselių – kairiojo ir dešiniojo pusrutulių. Kaip nustatė mokslas, šie pusrutuliai specializuojasi visiškai skirtingų uždavinių sprendime ir vykdo vienas kitą papildančias funkcijas. Kairysis pusrutulis orientuotas ir specializuojasi į trimatės erdvės suvokimą, suvokia tą pasaulį, kuriame mes gyvename. Susijusi su juo Sąmonė padeda mums suvokti, suprasti šį pasaulį ir kurti jame. Jis suvokia kalbą, žodžius.

Tačiau vykstančių pasaulyje procesų kairysis pusrutulis nesugeba suvokti visa apimtimi, todėl jis diferencijuoja juos, dalina į sudėtines dalis. Savo resursą  šiuo atžvilgiu kairysis pusrutulis visiškai išsėmė: viskas, ką buvo galima padalyti – jau yra padalyta. Visas mūsų suvokimas ir gyvenimas nukreipti į kairiojo pusrutulio vystymą, todėl mes puikiai mokome viską skaidyti, preparuoti ir dalyti.

Bet  šiuos diskretinius dydžius  mes nemokame apjungti. Todėl kad kairysis pusrutulis „iš prigimties“ Gamtos neapdovanotas tokia funkcija, ir neįmanoma jį to išmokyti! O tai reiškia, kad mes negalime numatyti ir suprasti, prie kokių pasekmių mus prives vieni ar kiti mūsų veiksmai (tame tarpe – ir  atsainus požiūris į šią informaciją).

Prisiminkite, kam Biblijoje priklauso diferenciatoriaus vaidmuo, kieno šūkis: „Skaldyk ir valdyk!“ O dabar atsakykite patys sau, kieno įrankiu mes esame, ugdydami savyje tik kairįjį pusrutulį? Suprantama, kad ne Dievo!  Diskretinis mąstymas yra būdingas mums, ir tai mumyse – iš nelabojo.

Bet visiškai neužtenka tik konstatuoti faktą ir susitikti su šiuo požiūriu. Tai reikia priimti kaip instrukciją veikimui ir pakeisti savo orientyrus, pasisukus 180 laipsnių. Kaip parodė praktika, tai  padaryti nelengva, nes kelias į pergalę  eina per kovą su savimi, su nesugebėjimu atjunginėti savo kairįjį pusrutulį, tuo pat metu įjungiant dešinįjį.

Tuo reikia užsiimti rimtai ir reguliariai. Žmonės ant tiek yra įtraukti į diskretinio pasaulio miražus, kad neturi nei laiko, nei noro, kokiems nors užsiėmimams su savimi. Graudu? Taip, nes niekas, išskyrus jus pačius, neišgelbės nei jūsų, nei jūsų vaikų! Ir ne todėl, kad nenori padėti dėl bjauraus charakterio, o todėl, kad negali: niekas neturi teisės kištis į jūsų Pasirinkimą!                      

Atgal... Turinys Toliau...