Saviraidos pagrindai

Saviraidos pagrindai

Pasitobulinimo ir Asmenybės Harmonizavimo kelias yra ilgas, visam gyvenimui. Daugelis jo parametrų reikalauja iš keliautojo gero psichologinio ir dvasinio pasiruošimo, žinių. Be žinių neįmanoma padaryti pažangą bet kur, tame tarpe ir savo išsivystyme. Reikia paaiškinti, kad pasaulyje yra daug įvairių pasitobulinimo bei paranormalių gabumų atskleidimo technologijų, kurias gavome kaip palikimą nuo seniausių laikų. Žmonės jomis aktyviai naudojasi. Kažkam šios technologijos padeda, kažkam ne. Šiuolaikiniai žmonės bando spręsti savo problemas, remiantis savo jėgomis ir žiniomis arba „mokytojų“, kurie propaguoja kažkokį sanavimo būdą, pagalba.

Dalykas yra tame, kad tais laikais, kai šios technologijos buvo kuriamos ir tobulinamos, žmonės turėjo glaudesnius kontaktus ir savitarpio supratimą su Subtiliu Pasauliu, su Lauku. Šitie kontaktai ir interesai buvo abiem pusėms naudingi ir abipusiškai sąlygoti. Daugelis dabar net neįsivaizduoja, apie ką eina kalba. Šiuo metu žmonės praktiškai pilnutinai atsijungė nuo Subtilaus Pasaulio, bet savo problemas (tame tarpe ir su sveikata) bando spręsti sakralinių, ezoterinių technologijų pagalba! Tuo momentu negalvodami savavališkai įsiveržia į giliai paslėptą doktriną, dedami viltis tiktai į savo jėgas. Todėl tokio įsiveržimo pasekmės gali būti nenuspėjami. Žmonės su tokiomis manieromis nekelia Subtilaus Pasaulio susidomėjimo ir neranda Jo supratimo. 

Atgal... Turinys Toliau...