Pasiruošimas darbui su energijomis

Pasiruošimas darbui su energijomis

Pagrindinis instrumentas, darbo įrankis mūsų Sistemoje yra aplinkinio pasaulio energijos. Darbo su jomis tikslas: išvalyti ir sustiprinti nuosavą energetinį kūną, nes nuo jo būklės priklauso fizinio kūno būklė. Visi procesai, vykstantys fiziniame kūne, nukreipti ne tik jo gyvybinės veiklos palaikymą, didžiausia jų dalis yra nukreipta į savitarpišką energijų apykaitą su aplinka. Taigi, kvėpavimo organai įkvėpimo metu priima subtilias oro energijas, pertvarko jas, maitinant visą fizinį kūną reikiamu energijų kiekiu.

Didelio energijų kiekio koncentravimo vieta yra pilvo ertmė (pilvas). Čia gi koncentruojasi energija, kurią organizmas gauna iš maisto. Todėl jam visai ne tas pats, kaip mes kvėpuojame, ką įkvėpiame ir ką valgome. Natūralių kvėpavimo ir virškinimo procesų pažeidimas priveda prie ligų. Pagrindinė priežastis, pažeidžianti natūralų kvėpavimo procesą, yra rūkymas. Rūkantis žmogus apnuodija ne tik savo organizmą, bet ir jam artimų žmonių organizmus, taip pat ir pašalinių, kurie randasi šalia jam rūkant.

Mūsų metodikos pagalba galima lengvai atsikratyti šio pragaištingo įpročio, svarbu tik turėti norą (visos rekomendacijos išduodamos individualiai, pagal paklausimus). Mūsų praktikoje yra atveju, kai žmonės visiškai atsikratė rūkymo bei alkoholinio priklausomumo! Šiuo atveju pragaištingi įpročiai nespėjo susilieti su žmogumi, dar netapo jo psichika bei genetinėmis programomis. Jeigu tai atsitiko, galbūt prireiks keleto darbo metų, kad pakeisti savo esmę (pasaulėžiūrą) ir genetines programas. Čia kovoti tik su pragaištingais įpročiais jau yra nenaudinga ir beprasmiška.

Visi mūsų pragaištingi įpročiai ir stereotipai, atnešti į psichiką ir genetinį aparatą, yra ne kas kita, kaip dažnai minimos religijoje bei gyvenime nuodėmės. O dabar pasakykite, kaip galima šiuos stereotipus pašalinti, perkentėti, atpirkti, atidirbti ligomis ir nesėkmėmis arba nuplauti besimaudant išvalkoje per Trijų karalių išvakares, nedirbant su savo sąmone ir pasaulėžiūra?

Kas liečia virškinimo sistemą, ji taip pat yra apskaičiuota į subtilių energijų priėmimą. Šiuolaikinė mityba duoda organizmui pagrindinai rupias energijas, kurios įneša nesantarvę ne tik energetinių procesų funkcionavime, bet ir žymiai pažeidžia psichinius procesus – mąstymo veiklą. Mintis, prikalta prie materialiojo, negali pakilti, užskristi. Todėl turime tą, ką turime...

Mityba – tai atskiro ir ilgo pokalbio tema. Jeigu Gamta davė galimybę gauti džiaugsmą nuo natūralių maitinimo produktų (ir tik nedideliais kiekiais), šiuolaikinis žmogus pavertė šiuos natūralius procesus pilvapenyste, visiškai iškraipė juos, ir dabar reikia laiko ir žinių, kad grąžinti šiuos procesus į jų pirmapradę būklę!

Daugeliui žmonių rekomendacijos knygose – kaip pereiti į natūralią mitybą (badavimas, žalias maistas, atskira mityba), netinka. Netinka todėl, kad visos šios teorijos buvo sukurtos prieš daug metų, kai žemė, oras, vanduo ir augalai nebuvo apnuodyti žmogaus ūkine veikla! Šiuolaikinėse sąlygose virškinimo sistemos atsistatymui reikalingos naujos žinios ir ypatingos technologijos, visiškai nepanašios į tas, kurios buvo žinomos Žmonijai iki šiol.     

Visos jos randasi mūsų Sistemoje. Primename, kad dominuojantis momentas darbe su energijomis yra jūsų dėmesys, mintis. Energija visada teka ten, kur nukreiptas dėmesys, ir atlieka darbą, kurį jai nurodo mintis. Reikia pridurti dar vieną svarbų momentą: kad jūsų kūnas galėtų priimti ir suvokti Gamtos vibracijas, būtina atlaisvinti jį nuo atidirbtos energijos. Tvermės Dėsnis galioja visiems procesams, tame tarpe ir jūsų kūno procesams. Kiek „nešvarios“ energijos išeis, tiek „švarios“ ateis!        

Yra dar vienas Dėsnis, kuriam yra pavaldūs visi materialiai kūnai, – tai Inercijos Dėsnis: visi pakitimai vyksta palaipsniui ir stiprėja taip pat palaipsniui. Todėl, naudojant Sistemos technologiją, reikia įsisavinti ją palaipsniui, neperšokant nuo pakopos į pakopą, racionaliai apskaičiuojant savo jėgas. Beje, nesėkmės, benaudojant kitas darbo su energijomis technologijas, susideda būtent iš to, kad žmogui duoda daugiau, negu jisai gali įtalpinti, o tai sukelia negatyvias pasekmes.

Iš pasakyto išplaukia, kad dėmesys, mintis ir jos poveikio laipsnis į energetinį bei fizinį kūną išsivysto palaipsniui. Todėl darbo su Sąmone pradžioje, kad gauti žymų efektą, reikia naudotis jos metodais gana dažnai, išskirtiniais atvejais – iki galvos skausmo! Tai yra susijęs su tuo, kad grįžtamasis ryšys tarp minties ir kūno organais prarastas. Kad jį atstatyti, reikia daryti poveikį į organus kiek įmanoma dažniau, kiekvieną minutę ir sekundę, iš tikrųjų iki galvos skausmo. Kuo dažniau jūs dirbsite, tuo geriau! Su laiku pastebėsite, kad bereikia tik pagalvoti apie tai, kad reikia padaryti tą ir tą, kai tas „kažkas“ savaime realizuojasi! Tai reiškia, kad jūsų organai išmoko girdėti jus ir atsakyti jums tuo pačiu jausmu!

Atgal... Turinys Toliau...