Saugumo technikos taisyklės bedirbant su informacija

Saugumo technikos taisyklės bedirbant su informacija

Bet kuri informacija turi savyje tam tikrą energetinį potencialą, o taigi susijimas su informacija ir juo labiau – darbas su ja, sukelia psichinės energijos sunaudojimą. Tam, kad šis sunaudojimas nesibaigtų žmogaus sunaikinimu, gaunama informacija turi padengti, kompensuoti energijos nuostolius. Tai galima padaryti tik vienu būdu – nuteikti savo Sąmonę ir veiksmus į praktinį įsikūnijimą, šios informacijos realizavimą.

Informacija, gauta tikslu kelti informatyvumą, tik dėl erudicijos, – išnaudoja, sudegina psichinę energiją. Jeigu gauta informacija turi praktinį realizavimą (atranda savo kūrybinį įsikūnijimą), žmogaus Sąmonė priima ir suvokia ją kaip kažką labai svarbų ir reikalingą, jo psichinė energija nesusinaudoja. „Palaiminti tebūna tikrinę savo kelius!“

Tačiau reikia įtikinti savo Sąmonę, kad ši informacija jums reikalinga. Tai daroma įsisąmoninus – kam jinai jums reikalinga, ką jūs su ja darysite ir kaip galėsite ją realizuoti, gavus praktinę naudą, pelną. Tai įsisąmoninus, jūs turite supažindinti savo Sąmonę, perskaičius arba išklausus informaciją vieną kartą. Sąmonė suvokia tą, ką jūs norėjote gauti iš jos. Jeigu tai yra tik susipažinimas su informacija, o toliau jūs nusprendėte, kad viską supratote ir daugiau nebenorite grįžti prie jos, Sąmonė iš karto įjungia galvos smegenų atminties failų išvalymo nuo įsigytos, bet nereikalingos informacijos, procesą. Šis išvalymas, kaip ir susipažinimas, vėlgi eina psichinės energijos – žmogaus šventenybės –   išnaudojimo dėka.

Ir jeigu jūs statote prieš Sąmonę užduotį, kad informacija jums yra reikalinga, ir jūs jaučiate būtinumą ją panaudoti, įsisąmoninti ir realizuoti praktiškai, Sąmonė įjungia įsidėmėjimo mechanizmą. Šis procesas vykdomas medžiagos, vadinamos mielinas, susikūrimu galvos smegenų ląstelėse. Jis plonu sluoksniu apdengia šias ląsteles. Savaime, šis procesas sukelia psichinės energijos išnaudojimą, bet skirtingai nuo ankstesnio atvejo – ši energija nesisklaido, o koncentruojasi mieline, atliekant kūrybinę funkciją, o ne sunaikinimo!

Kuo jūs dažniau skaitysite informaciją, tuo daugiau susidarys išlaisvintos energijos atsargą mieline, tuo kokybiškesnis taps jūsų mąstymo procesas. Įsisąmoninant gautą informaciją, galvojant apie ją, suprantant, atskleidžiant jos potencialą bei jos reikšmingumą jums, jūs tuo pačiu užtikrinate energijų apykaitą tarp informacijos ir psichinės energijos.

Šiame procese yra keletas svarbių momentų:

1. Psichinė energija, orientuota į tam tikrą informaciją, iš pradžių yra ribota. Jos kiekis ir potencialas auga palaipsniui, kol auga mielino sluoksnis, tai yra kol jūs įsimenate informaciją ir priprantate prie jos. Kai mielino sluoksnis priaugo, pasiekęs maksimalaus didžio, informacijos įsiminimo procesas nusitraukia. Jūsų atmintis bet kuriuo momentu gali atkurti ją. Informacijos apykaita baigiasi.

Sąmonė, orientuota į šią informaciją, apsipratusi su ja, tuoj pat paverčia ją statika, kažkuo nepajudinamu, tiesa paskutinėje instancijoje, dogma, nuostata! Bet kuri statika apriboja psichikos lankstumą, o taigi pažeidžia jūsų prisitaikomumą informaciniams Visatos srautams, kas, galų gale, apriboja ir netgi sustabdo jūsų Evoliuciją, neleidžiant įsirašyti į Visatos ir Dievo Evoliucijos ritmą.

mielinas – lipidinė medžiaga, kuri apsaugo nervą ir sudaro sąlygasplisti nerviniam impulsui. Tik esant sveikam mielinui mūsų judesiai yra sklandus, greiti ir koordinuoti. Sunykusio mielino vietose atsiranda sukietėjimai, randai – sklerozinės plokštelės. Šios plokštelės dažniausia apima baltąją smegenų medžiagą. Ypač jų daug būna nugaros smegenų šoniniuose, užpakaliniuose, priekiniuose šuluose. Pagrindinė mielino dangos funkcija yra izoliacija – ji fiziškai apsaugo aksoną, tačiau taip pat labai svarbi jo funkcija – nervinio impulso sklidimo greičio reguliacija išilgai nervinės skaidulos.

Sąmonė, iš pačių geriausių paskatų gindama savo, per prakaitą bei kraują gautą informaciją, suteikia jums meškos patarnavimą – bando perjungti jus nuo kuriamųjų Gyvenimo dinamikos programų – į statikos, sunaikinimo, Nebūties programas, stengdama užliūliuoti. „Jeigu norisi padirbėti – atsigulk, pamiegok, ir viskas praeis“.

Kad šio neatsitiktų, jūs turite palaikyti savyje nuolatinę informacijos apykaitą tikslu apgauti savo Sąmonę ir nepaversti įsigytą informaciją dogma – „tam, kad rėčiu vandens nenešti, dirbt Sielai reikia dieną, naktį, dieną, naktį!“[22] Tam reikia perjungti savo Sąmonę naujos informacijos gavimui. Perjungti – reiškia vėl ir vėl pakartoti jau naujos informacijos įsiminimo procesą, augti pačiam, evoliucionuoti.

Atminkite, kad Sąmonė saugoja įsigytą informaciją. Jeigu jums beskaitant šovė į galvą mintis, kad jums to nereikia, nes ir taip jau viską apie tai žinote, kad jūs tik susipažinsite, ir toliau niekada tuo nepasinaudosite – neabejokite: įsiminimo procesas neįsijungė! Jūs be reikalo išnaudojate psichinę energiją – savo Auksinę Atsargą!

Bet jeigu jūs nuteiksite savo mintis į tai, kad informacija jums reikalinga dabar, bus reikalinga vėliau, tai jums gyvybiškai svarbus reikalas – įsijungia įsiminimo procesas, vyksta psichinės energijos kaupimas ir konservavimas, jos realizavimas. Todėl, besiruošiant informacijos įsiminimui, nusiteikite šiam procesui ir mintimis, ir emocionaliai. Pajuskite jo reikšmingumą jums. Jeigu jūs išanalizuosite įsiminimo mechanizmą, tai ir čia raktas suprasti viską, Įstatymas galvos smegenims yra jūsų Pasirinkimas!

2. Jūs įsiminėte reikiamą informaciją, išdirbote maksimalų mielino sluoksnį. Dabar reikia ją įgyvendinti! Įgyvendinimas yra ne tame, kad jūs turite ją materializuoti, sukuriant kokį nors techninį prietaisą arba paveikiant tik į save. Įgyvendinimas – tai jūsų nuolatinis sugrįžimas prie šios informacijos, jos įprasminimas.

Pats lengviausias įgyvendinimo būdas – tai realizavimas per bendravimą su kitais žmonėmis: jums bereikia atkurti šią informaciją, papasakojus tiems žmonėms, kuriems ji reikalinga taip pat, kaip ir jums. Kol vyksta įsiminimo procesas, jūs neturite žmonių, kuriems jūs galite perduoti savo informaciją. Bet kai šis procesas baigėsi, anksčiau ar vėliau atsiras nors vienas žmogus, kuriam jūsų informacija reikalinga, o po jo dar vienas, ir dar... Reiškia, įsiminant, jūs turite kiekvieną minutę būti pasiruošusiam nunešti savo informaciją iki kito žmogaus.

Čia reikia išaiškinti: žmogus yra sociali būtybė, be sociumo jis egzistuoti negali. Ir nors kiekvienas iš mūsų miega ir mato save savo individualios Visatos šeimininku, Iš Viršaus Žmogaus Evoliuciją mato tik sociumo mastu, individo sąveikoje kartu su kitais individais, jų savitarpio pagalboje.

Kitos Evoliucijos Gamtoje nėra, žmogus gali įvertinti save tik pasižiūrėjus į savo personą kito žmogaus akimis. Gali įvertinti visų savo žinių ir mokėjimų tikrumą tik tada, kai jie yra priimti bei įvertinti kito žmogaus.

Tam yra objektyvių priežasčių. Žmonija, tam, kad išlikti, turi būti mobili įsisavinant ir perduodant informaciją. Iš čia kiekvieno iš mūsų reikšmingumas įvertinamas vienu matu: ant kiek tu su tavo žiniomis ir mokėjimais reikalingas aplinkiniams žmonėms. Informacija priklauso visai Žmonijai. Jeigu žmogus skaito, kad „tai yra reikalinga man, o jam gi kam?“ – neabejokite, Iš Viršaus lygiai taip pat atsižvelgs ir į jį asmeniškai. Jeigu niekas jam nereikalingas, reiškia – jis niekam nėra reikalingas, nors jis būtų triskart šventas, teisuoliškas, pats teisingiausias ir geriausias!   

Tik todėl, įsiminant informaciją, jūs turite laikyti ją aktyviojoje formoje ir kartkarčiais kartoti, palaikant paruoštoje būsenoje. Kad treniruoti savo minties bei kalbos aparato darbą, pasakokite gautą informaciją garsiai. Iš pradžių patys sau, po to savo giminėms ir artimiesiems. Būtinai mokykitės dėstyti savo mintis popieriuje. Viskas tai sudaro palankias sąlygas ne tik lavinti iškalbingumą, bet išgelbės jus nuo daugelio kompleksų. Prasideda jūsų asmeninio augimo procesas, jūsų Evoliucijos realybėje, o ne deklaravimų bei burtažodžių lygyje.

Kas vyksta tuo atveju, jeigu jūs ignoruosite šias rekomendacijas? Vieną kartą neįsisavinta ir nė kartą neatgaminta informacija duoda Sąmonei signalą, kad ji nėra išreikalauta, todėl ją reikia ištrinti! Įsijungia mielini sluoksnio sunaikinimo mechanizmas. Psichinė energija, užkonservuota mieline, atsilaisvina ir be reikalo išlaksto, sunaikinant ir žalojant viską gyvą aplinkui. Besinaikinantis mielinas pasiverčia žudomais nuodais, kurie pakenkia nervų sistemai, vidinės sekrecijos organams ir visam organizmui. Žmogus serga...  

Kad šio neatsitiktų, reikia įsisavinti ir įsiminti tik labai svarbią jums informaciją, ir kartkarčiais pasakoti ją kitiems žmonėms. Tai ir bus pats pagrindinis visų vertybių pervertinimas ir prioritetų išdėliojimas. Viskas, kas su jumis įvyks vėliau – tai tokio pervertinimo pasekmė.

Šiuo atveju vyksta lyg tai mielino sluoksnio ventiliavimas šviežios psichinės energijos srautu. Besikreipdamas į savo atmintį, jūs išlaisvinate nusistovėjusią psichinę energiją, tuo pačiu išvalant mieliną nuo puvimo produktų, kurie per kraują ir limfą išsiveda iš organizmo! Mielinas pasipildo švaria, jauną psichine energija. Būdama išlaisvinta, ji dalyvauja informacinėje energijų apykaitoje su kitu žmogumi.

Kuo daugiau jūs išlaisvinate energijos, tuo daugiau gaunate švarios, šviežios. Tai energijų tvermės Dėsnis informacinėje apykaitoje ir neišsenkamas žmogaus psichinės energijos atsargos (baigtinės, griežtai limituotos) papildymo šaltinis. Visas šis procesas kompleksiškai yra ne kas kita, kaip jūsų dvasiškumo vystymasis (darbas su Šventąja Dvasia). Viskas kita – nuėjimas nuo dvasiškumo, nepriklausomai nuo to, kaip tai vadinasi ir su kokiu padažu paduodama! Be to, perduodant informaciją nuo žmogaus kitam žmogui, jūs padedate spręsti pasaulinę užduotį – Žmonijos švietimą, o tai reiškia, kad Visatos Jėgos padės jums jūsų gyvenime!

Šiais savo veiksmais jūs parodote Visatai, kad esate orientuoti į Ją, o ne į savo asmeninius interesus. Aišku, kad neverta prisiimti Išganytojo funkciją, traukti žmones „už ausų“, kad suvoktų šią informaciją. Jūsų reikalas papasakoti – ir ne daugiau. Savo užduotį dėl mielino „aruodų“ ventiliavimo jūs tuo pačiu įvykdėte. Ar suvoks jūsų informaciją kitas žmogus ar ne – tai jo problemos!

Pasąmoniniame lygmenyje visi žmonės žino, kur jie gali gauti reikiamą informaciją. Tai yra jie žino, kad jūs turite kažką tokį, ko trūksta jiems! Pasąmonė prives juos prie jūsų! Kaip suvoks šią informaciją jų Sąmonė – tai ne jūsų rūpesčiai. Nėra jokio būtinumo kam nors įpiršti informaciją ir karštai ginti savo požiūrį – žmonės patys ateis pas jus! Jūs turite tik padaryti pasirinkimą ir palaikyti savo pasiryžimą perduoti informaciją. Tam pasakokite patys sau tą, ką įsiminėte, savo žodžiais, taip, kaip jūs suprantate. Kai yra įsisąmonintas pasirinkimas, įsiminimo procesas išsivysta gana greitai.   

Viskas kita jūsų gyvenime ir likime pradės spręstis savaime! Kokiu būdų? Aišku, kad ne lyg pamojus burtų lazdele, ne už gražias akis, o už darbą! Kadangi mes gyvename tarp žmonių, o mūsų gerovė pilnutinai priklauso nuo to, ant kiek mes esame svarbūs jiems. Kai mūsų Pasirinkimas, pakėlimas, dvasinis augimas ir patirtis pradeda atitikti žmonių interesus, lūkesčius (o taip pat visiškai atitinka Visatos ir Dievo užduotis, algoritmus), jie bus pareikalauti. Tada mes atsirandame visos Kūrinijos interesų priekyje, tampame Asmenybėmis ir Lyderiais iš didžiosios raidės. Kiekvienas atskiras žmogus, visa Žmonija ir Kūrinija bus pasiruošę sudaryti tokiems žmonėms maksimaliai komfortines sąlygas gyventi Žemėje, mainais gaunant iš jų apčiuopiamą naudą sau.  


[22] Nikolajus Zabolockis (1903 – 1958), rusų poetas.

Atgal... Turinys Toliau...