Vandens vaidmuo žmogaus gyvenime

Vandens vaidmuo žmogaus gyvenime

Visi mes nuo vystyklų žinome, kad Saulė, oras ir vanduo yra mūsų geriausi draugai. Tačiau mažai kas žino šios draugystės kainą. Būtent Saulė, oras ir vanduo duoda Gyvybę ir maitina visą Esamybę Žemėje. Žmogus šiame procese nėra išimtis.

Daugelis tautų nuo senų senovės keliaklupsčiauja prieš vandenį. Apie jį sukurdavo pasakas, legendas, sagas, jam buvo skirta daug apeigų. Ir šiuolaikinius mokslininkus vanduo nustebina. Jeigu iki XIX amžiaus jį suprasdavo kai įprastą cheminį elementą, po to kaip junginį, susidedančių iš dviejų vandenilio atomų ir vieno deguonio atomo, mūsų laikais mokslas žino apie 135 vandens izotopų. Bet tai dar ne visos vandens paslaptys. Mokslininkai nustatė, kad vanduo yra programuojamas produktas. Jis gali kaupinti ir perdavinėti informaciją. Bandymais buvo nustatyta, kad vanduo aktyviai reaguoja į mūsų minčių pobūdį. Savo mintimis mes galime padaryti vandenį gydomu, o galime padaryti jį tikrais apypenais – nuodais.                  

Čia laiku priminti, kad mes visi susidedame iš skysčio beveik iki 90 %, ir jis taip pat programuojamas kaip ir bet kuris kitas. Tai yra žmogus yra programinis bei programuojamas produktas. Programavimas vyksta ląstelių lygmenyje, programuojama ne tik citoplazma, bet ir DNR molekulė, net iki jos pilnutinio irimo (prisiminkite keiksmažodžių bei rusiško mato poveikį organizmui). Ir tokių „programuotojų“ aplinkui – nors vežimu vežk. Mus programuoja visi, kas tik netingi,  savo mintimis, kalbomis apie mus, nepriklausomai nuo to, kuriame Žemės taške mus prisimena. Programuoja tik irimui, kadangi programuoti kūrimui žmogus neišmokytas. Tik dėl šios priežasties iš bet kurio žmogaus pradėto dalyko arba reikalo būtinai gaunasi „lengvasis kulkosvaidis“, šaudantis daugiausia į patį kūrėją.

Visus šiuos argumentus mes adresuojame tiems, kas vis dar priima mūsų Sistemą kaip egzotiką. Ji – gyvenimo proza ir didžiulis būtinumas visiems ir kiekvienam.

Reikia pridurti, kad negatyvaus pobūdžio programas gauna absoliučiai visi daiktai, produktai, prie kurių prisiliečia žmogus, net jeigu jie turi menką vandens kiekį.  

Yra žinoma, kad visi maisto produktai, ypač natūralūs, švieži, turi dideli vandens procentą. Perduodant vandeniui savo mintis (programuojant jį), mes galime pagerinti vieno ar kito produkto įsisavinimą. Būtent šiuo efektu grindžiasi tikinčių žmonių paprotys šventinti savo valgius. Jeigu jūs ruošiatės suvalgyti obuolį, jį šventinant, programuojant, galima užduoti tokią programą:

„Viešpatie, pašventink mano valgį, išblokuok jame visas maistingąsias medžiagas ir pavalgydink mane jomis. Šios maistingosios medžiagos pilnutinai įsisavinamos mano organizmu, aktyviai dalyvauja apykaitos procesuose. Duoda man sveikatą, jėgą, grožį. Pripildo visus organus bei audinius, kiekvieną organizmo ląstelę reikiamu drėgmės kiekiu. Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardan. Amen. Om, om, om“.

Beskaitant mintinę formuluotę, mintyse žegnokite produktą, kurį ruošiatės suvalgyti (mūsų atveju obuolį). Galite po mintinės formuluotės perskaityti bet kokią maldą (viskas, apie ką čia yra pasakoma, aktualu ir veikia tik pasijungus prie savo Aukščiausiojo Aš Kanalo, arba prie Dievo Kanalo – kaip jį dar vadina).

Po tokios nesudėtingos procedūros galite būti įsitikinę, kad šis maisto produktas jūsų organizmui bus vaistas. Be pašventinimo jis liks, kaip minimumas,  neutralus, kaip maksimumas – agresyvus jūsų atžvilgiu, nes prieš patekti jums į burną, pabuvojo daugelių žmonių rankose. Vien tik vandeniu, net ir su muilu, tokių kontaktų nenuplausi. Be to, gyvybiška Gamtos energija šviežiuose produktuose yra surišta, užblokuota. Produkto pašventinimu jūs išblokuojate šią energiją ir suderinate produkto dažnines charakteristikas. Sinchronizuojate jas su savo organizmo charakteristikomis.

Analogiškai galima programuoti žodžiais arbatą, švarų vandenį ir t. t. Duokite vandeniui bet kokią programą, kurią skaitote sau pačia svarbiausia. Galite prašyti vandenį išgydyti jus nuo kurios nors ligos, išvalyti jūsų organizmą nuo šlakų, kaulus – nuo druskų nusėdimo, pripildyti organus bei audinius reikiamu drėgmės kiekiu ir t. t. Aišku, kad žinoti – ką užduoti vandeniui, reikia žinoti tuos procesus, kurie vyksta jūsų organizme, ir procesus, kurie turi vykti jame esant idealiai sveikatai. Programavimo paslaptis yra tame, kad užsiduoda ne kažkokia tarpinė būsena, o galutinis tikslas, rezultatas. Kadangi, kad tapti sveiku, reikia studijuoti anatomiją ir fiziologiją.

Be tikslių žinių fiziologijos, dietologijos srityje ir nežinant to, ką jūs norite gauti iš tikrųjų, visa ši Sistema, kaip ir bet kuris kitas mokslas, pavirsta informacijos rinkiniu ir ne daugiau.

Vandenį galima programuoti odos atjauninimui. Vanduo būtinai turi stovintis (įpiltas į kokią nors talpą). Įpilkite vandenį į samtį arba dubenėlį ir užduokite jam programą:       

„Vandenėlį, vandenėlį, tu duodi gyvybę visai Esamybei, užsemi visą Esamybę savo drėgme. Pripildyk savo drėgme kiekvieną mano odos ląstelę, atstatyk jos turgorą. Esant vandens energijos poveikiui mano oda tampa elastinga, švelni, lygi, tampri, kaip jaunystėje“.

Arba užduokite tokią programą:

„Pilkis, pilkis, vandenėlį, šventas, lietinis, šaltinio, atjaunėk, mano veidas ir kūnas, nuo seno iki jauno. Įtrauk į save visus aktyvius, jauninius švento vandens elementus – nuo Šventos Dievo Motinos ir mūsų Dangaus Tėvo, visos Esamybės Kūrėjo. Amen. Om, om, om“.   

Programuojant vandenį yra labai svarbu žiūrėti į jį ir žegnoti vandenį žvilgsniu. Dalykas tame, kad mūsų akys gauna virš 90 % informacijos apie aplinkinį pasaulį ir perduoda visas mūsų mintis tam daiktui, į kurį mes žiūrime. Kokiu režimu dirba akys – informacijos perdavimo arba jos suvokimo, priklauso nuo minties, kurią mes atgaminame. Programuojant vandenį akys perduoda jam informaciją.

Vandeniu galima užduoti bet kurias programas. Jeigu jums tai nelabai pavyksta, mes padėsime jums sudaryti individualias programas jums prašant.

Atgal... Turinys Toliau...