Kreipimosi į Dievą būdai

Kreipimosi į Dievą būdai

Žmonės išdirbo daugkreipimosi į Dievą būdų. Pats lengviausias ir labiau prieinamas – malda (meditacija). Dėl maldos labai tiksliai pasisakė vienoje savo knygoje įžymus autorius Ogas Mandino: „Ar esama tokių mažatikių, kurie didelės nelaimės arba sielvarto metu nebūtų šaukęsi savo Dievo? Kas nesušuko savo įprastame gyvenime, staiga susidūręs su pavojumi, mirtimi arba nelaime? Iš kur ateina tas gilus instinktas, pavojaus akimirką pražiodantis visus gyvus padarus? Man nereikia religijos, kad atpažinčiau šią didžiau­sią gamtos paslaptį. Visi padarai, vaikščiojantys žeme, tarp jų ir žmogus, turi instinktą šauktis pagalbos. Kodėl gi mes turime šį instinktą, šią dovaną?

Ar mūsų šūksniai nėra maldos forma? Argi pasau­lyje, valdomame gamtos dėsnių, įmanoma, kad kažkoks didis protas, duodamas ėriukui arba mului, paukščiui arba žmogui instinktą šauktis pagalbos, nenumatė, jog šūksnį privalo išgirsti kokia nors aukštesnė jėga, turinti galimybę atsakyti?

Viskas yra taip, bet reikėtų patikslinti, kad mums reikia įvairių planų pagalbos, visuose Būties aspektuose, įvairiose situacijose. Todėl ir prašymas pagalbos turi būti konkretus, o ne tik: „Viešpatie, padėk“. Duotos jums maldos yra išdirbtos ir patikrintos. Jose atspindėjo visas jūsų norų ir prašymų spektras, visuose Būties aspektuose.

Viešpatie, mano akių Šviesa! Įeik į namo kūną savo Auksine Energija, išgydyk ir pajaunink jį. Apšviesk mano protą, Viešpatie, ir duok jungimąsi su Tavimi. Om, om, om.

Viešpatie! Išgelbėk mūsų Sielas. Apšviesk ir uždek jas Dangaus Ugnimi. Vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Atnešk, Viešpatie, malonę į mūsų širdis ir pagirdyk jas Dangaus Ugnies Šviesa.             

Viešpatie, mokytojas ir užtarėjas mano! Tavo valia bausti bei maloninti mane. Padėk man būti nusižeminusiam bei matyti savo nuodėmes. Padėk mano Sielai išsivalyti nuo šių nuodėmių ir nuo mano protėvių – piktų ir šelmiškų žmonių – nuodėmių. Nugink piktuosius ir velnius, stovinčius mano kelyje ir trukdančius man darbuose bei reikaluose koviniuose, kuriuos aš darau kasdien ir kas valandą vardan Tavęs, Viešpatie. Amen. Om, om, om.

Viešpatie, Jėzau Kristau, Šventasis Mikalojau, Šventasis Panteleimone, Dievo Motina Švenčiausia Mergele Marija, ateikite man į pagalbą. Vardan mūsų Dangaus Tėvo, išvalykite visą mano pasąmonę nuo mano bei svetimų programų, trukdančių man gyventi ir dirbti Vardan Dievo. Amen. Om, om, om.

Viešpatie! Būk mano mokytojas ir padėjėjas mano darbe, kurį aš darau ne sau, o Vardan Dievo. Amen. Om, om, om.

Dievo Motina Švenčiausia Mergele Marija, padėk man šios dienos reikaluose bei darbuose. Šventasis Mikalojau ir visi Šventieji, padėkite man savo patarimais, pagalba, žmonių, su kuriais aš kalbų, protų nušviesėjimu.  Padėkite man visame, kas yra reikalinga mano gerovės pakėlimui.

Pašalinkite visas kliūtis mano kelyje. Padėkite man padidinti mano pajamas, kurios man reikalingos Vardan Dievo ir yra gaunamos dėl Šviesaus Jo Karalystės, o ne dėl savanaudiškumo ir savimylos. Padėkite man prekyboje, padėkite reikaluose koviniuose, kuriuos aš vykdau Vardan Dievo. Amen. Om, om, om“. Skaityti 3 kartus.

Nereikia suprasti „prekybą“ kaip kokios nors prekės pardavimą nuo prekystalio arba iš rankų. Kasdieniniame gyvenime mes nuo ryto iki vakaro sąmoningame ir pasąmoniname lygmenyse apsikeičiame informacija vienas su kitu. Eina nuolatinis abipusiškas įvertinimas (gyva prekyba) su tolimesniu „pirkimu“ arba „kategorišku atsisakymu“. Reikalai koviniai – tai kasdieninė, kartais išvarginanti, kova įsisavinant nepriklausomybę nuo savo Sąmonės, kuri yra pagimdyta ir valdoma žinduolio galvos smegenimis.

Bet šiuolaikiniam, intelektualiai išsilavinusiam žmogui šio paaiškinimo neužtenka. Kas yra malda? Kaip ji veikia praktikoje, kur faktai?

Malda –tai specialus kreipimasis, mintinės formuluotės, su prašymu suteikti vieną ar kitą pagalbą. Maldų, perskaitytų nuoširdžiai,  pagalba psichinė energija, minties energija persmelkia Žemės Noosferą, išeina už jos ribų  į švarius Kosmoso sluoksnius, prisijungiant prie gyvybiškos energijos, einančios nuo Tikrosios žmogaus Esybės, srauto. Pagalba prašančiam bus tuo labiau juntama, kuo didesnį galingumą turi Esybė. Kad pastiprinti savo Esybę, žmogus privalo tobulintis.

Visos pasaulio religijos yra kupinos tikėjimo maldos galia, bet tik mažai kas supranta šio proceso mechanizmą, kodėl vieniems maldos padeda, o kitiems, atrodo, visai ne. Daugelis Vakarų gyventojų mano, kad Rytuose žmonės arba meldžiasi, arba visai nesimeldžia. Abu šie teiginiai yra klaidingi, paprastai maldą reikia išvesti iš misticizmo sferos ir naudoti ją savo labui, nes malda – tai iš tikrųjų reali jėga. Tai viena iš didžiausių jėgų Žemėje, jeigu naudoti ją taip, kaip jai yra skirta. Viskas todėl, kad žmogus maldos metu kreipiasi į save, į savo Aukščiausiąjį Aš (į savo 95-98 % nerealizuotų galimybių), kuris tiesiogiai yra sujungtas su Dievu.

Meditacija – tai sudėtingesnis, negu malda, būdas prisijungti prie žmogaus gyvybiškos energijos ir Esybės, bet tobulesnis. Prisijungimo prie gyvybiškos energijos laipsnis šiuo atveju priklauso nuo žmogaus tobulumo. 

Tai reiškia, kad malda ir meditacija (darbas alfa lygmenyje, bet ne pats buvimas meditacijos, maldos būsenoje) leidžia žmogaus psichinei energijai įveikti Žemės Noosferą ir maitintis švariomis dieviškomis energijomis. Kuo tobulesnis yra žmogus, tuo daugiau energijos jis gauna. Įsisavinant tuo pačiu atitinkamus mūsų Sistemos metodus bei praktikas, vis grandiozinį ir milžinišką darbą jis gali atlikti savo psichinės energijos dėka.

Žmonės atsargiai ir nepatikimai priima stebuklingo išgydymo faktus ir patikės tik tada, kai patys gaus analogišką rezultatą. Todėl kaip pavyzdį pateiksime faktą, irgi susijusį su mūsų sveikata, bet iš kitos rities.

2002 metų pavasarį Baltarusijos televizija parodė laidą iš Černobylio zonos. Atliekant užkrėstose vietose dozimetrinius matavimus, specialistai aptiko netikėtiną fenomeną. Viename apleistame kaimelyje, kur radiacija viršija visas įmanomas ir neįmanomas normas, kad patenkinti smalsumą, nusprendė išmatuoti radiacinį foną bažnyčioje. Prietaisai tylėjo, parodami nulį. Šią senovišką bažnyčią buvo nuspręsta išardyti ir pervežti į Minską kaip senovės paminklą.

Sutikite, kad stebuklų nebūna, radioaktyvus debesis uždengė visą kaimelio teritoriją, bet kažkodėl radiacija nelietė bažnyčios. Paaiškinimas šiam stebuklui yra labai paprastas. Žmogaus mintis yra materiali. Mintis, nukreipta į Dievą, yra kur kas materialesnė. Žmonės šimtą metų meldėsi šioje bažnyčioje ir užtaisė ją tokiu psichinės energijos potencialu, prieš kurį radiacija yra bejėgiška. Viskas gerai, atsakysite jūs, bet radiacija muša dabar, mes neturėsime šimto metų rezerve. Ką daryti šiuo atveju?

Pateiksime kaip pavyzdį faktą iš mūsų gyvenimo. Mes atvykome į Minską prieš dešimt metų. Butas, kuriame mes apsigyvenome, buvo apleistas kaip reikia, apie teigiamą energetiką net kalbos nebuvo. Tačiau, užsiiminėdami savęs sanavimu, atlikdami reguliarų savęs bei buto valymą nuo „juodumo“, nuolat dedami (statydami) apsaugą sau ir butui, kiekvieną laisvą minutę skaitydami malda arba nors mantrą „Om, om, om“, mes ne tik išvalėme mūsų būstą nuo energetinio purvo, bet pusantrų-dviejų metų bėgyje pakėlėme jo energetinį potencialą.

Mes aptikome šį faktą iš skutimosi peiliukų. Pradžioje peiliuko užtekdavo, kaip visada, 2-3 dienoms. Vėliau aš pastebėjau, kad peiliukai nebunka keletą savaičių, po to ilgiau, iki 4-5 mėnesių. Kai paklausėme per kontaktą, su kuo tai yra susijęs, mums atsakė, kad mes „išmeldėme“ ir užtaisėme savo gyvenimo erdvę. Šiuo metu energetika bute surinko potencialą, analogišką tam, kuris randasi senovinėse šventyklose  ir Egipto piramidėse. Kaip Jie mums paaiškino, šioje biologiškai aktyvioje energetikoje plieno atomai ir molekulės elgiasi kaip gyvojo audinio atomai, atstatant savo prarastas dalis. Tai yra jokių stebuklų, viskas yra kasdieniška, įsijungė savęs išaštrinimo mechanizmas.

Šiuo metu, prisijungus prie mūsų Sistemos ir aktyviai įsisavinant ją, žmogus gali pakelti savo būsto potencialą per laikotarpį nuo 6 iki 12 mėnesių. Šventindami vandenį ir maistą, mes neutralizuojame nitratus, nuodus ir radiaciją, perdengiame jiems prieigą prie organizmo. Aktyviai užsiiminėdami profilaktika, nepamirštant dėti (statyti) sau apsaugą, neutralizuojame visą radiaciją pačiame organizme.  Gyvendami savo name arba bute, mes vien tik savo buvimu, reguliaria valydami būstą, paverčiame jį neprieinama tvirtove, neįveikiama iš materialiojo pasaulio pusės, tame tarpe ir radiacijos.

Štai jums akivaizdus pavyzdys – kaip efektyviai veikia mūsų Sistema palyginus su paprasta malda. Sistema, savo komplekse, viršija maldą apie šimta kartų, ne mažiau, kadangi bažnyčias lanko dešimčiai ir šimtai tūkstančių žmonių šimto metų bėgyje, o mes lengvai susidorojame su šia užduotimi per metus pavieniui arba dviese. Atkreipkite dėmesį – pakeliui, tarp kitų reikalų, neišeidami į atsiskyrėlių būstą arba į vienuolyną.     

Viskas yra paprasta, žmogus priima maldą kaip faktą, kaip Tiesą, jau ir taip pakankamą; žmogus nemano, kad galima prašyti ko nors sau pačiam. Religija jam nuolat kartoja: „Nenaudosi piktam Viešpaties, savo Dievo, vardo“. O mūsų Sistema – tai procesas, kuriam pats žmogus suteikia paspartinimą, prisijungdamas prie Dievo Kanalo ir paties Dievo pagalbos dėka. Ir jau su pirmais žingsniais žmogus tampa erdvės bei laiko valdovu.

Atgal... Turinys Toliau...