Pasaulio Evoliucija

Pasaulio Evoliucija

Mes jau kalbėjome, kad struktūrinis Pasaulio vienetas yra Dvilypumas. Ir ji yra būdinga absoliučiai visiems Kūrinijos procesams, nuo elementarių dalelių, vakuumo ir iki žmogaus fizinio kūno, jo psichikos.

Mes ne visada apimame savo Sąmone šį Dvilypumą, bet jis yra visur! Jis yra būdingas darbo veiklai, tarpusavio santykiams, valstybinių institucijų veiklai, fiziologiniams procesams ir t. t. Bet kuriame procese visada yra trečia komponentė, kuri susieja du kraštutinius Dvilypumo taškus į vieną nenutrūkstamą procesą – tai Gyvybės Svyruoklė, kuris užtikrina bet kurio proceso realizavimą. Pavyzdžiui, mes norime pataisyti sveikatą, reiškia, reikia studijuoti ir suprasti procesus, vykstančius dviejose jos komponentėse – energetiniame ir fiziniame kūnuose. Tam mes mokamės valdyti savo energetinius procesus: papildyti kūną energija; nuimti užkimšimus; pašalinti sukauptą nesveiką energiją; stiprinti kūno energetiką specialių pratimų pagalba (pavyzdžiui, „Atgimimo akis“, Cigun ir kt.). Neliko be dėmesio ir fizinis kūnas: mes studijuojame jo struktūrą ir fiziologiją, normalizuojame jo būklę teisingos mitybos, grūdinimo pagalba, fizinių pratimų – jogos, gimnastikos, bėgimo ir t. t. – pagalba.    

Trečioji komponentė, suvienijanti du Pradus – energetinį ir fizinį kūnus – yra įsisąmoninta Mintis, užduodanti tam tikrą programą mūsų dviem Pradams ir įforminta žodžių (mintinių formuluočių) formoje.

Kalba – reiškinys jokiu būdu ne atsitiktinis! Išskyrus komunikatyvios funkcijos ji leidžia mums koncentruoti savo mintis bei įforminti jas žodinių nuostatų (mintinių formuluočių) formoje. Mes galime visapusiškai apgalvoti ir planuoti savo veiksmus, kryptingai valdyti juos. Kalba leidžia valdyti psichikos ritmų sąsają su išorinės aplinkos ritmais, vidinių organų ritmų – su atitinkamų energetinio kūno zonų ritmais. Kalbos pagalba mes perduodame savo patirtį kitiems žmonėms, taip pat ir vaikams. Kalba – tai įgarsinta ir koncentruota mintis, kuri (kaip jūs jau žinote) yra Gyvybės Svyruoklė, užtikrinanti energetinio ir fizinio kūnų sąsają, leidžia mums sąmoningai valdyti save, savo gyvenimą ir sveikatą.

Dvilypumo ir aktyvios (dinamiškos) komponentės bet kuriame procese pasireiškimas – tai ritminiai pakitimai horizontalioje Kūrinijos plotmėje. Tokie ritmai, esant grafiniam vaizdui, atrodo kaip sinusoidė, pavaizduota plotmėje, statikos būklėje.

Tačiau Kūrinijai yra būdingi tūris, erdvinė orientacija ir trimatiškumas, todėl Ji turi, išskyrus horizontalios komponentės, dar ir vertikalią. Dinamiškas bet kurio proceso vystymasis šios komponentės keliu yra ne kas kita, kaip Evoliucija, šio proceso tobulinimas. Nepertraukiamos Evoliucijos būklė (tobulėjimas) yra būdinga absoliučiai visiems procesams, priešingu atveju bet kuris iš jų (tame tarpe ir Gyvybė Kūrinijoje) pasibaigtų. Savo ruožtu, bet kuris evoliucinis vystymasis yra susijęs jau su spirale. Jau seniai žinoma, kad viskas Pasaulyje juda spirale. Taip juda planetos, taip vystosi mūsų gebėjimai mąstyti, mūsų psichikos gebėjimai. Šios komponentės dėka Sieloje gimsta pažinimo, kūrybos, savęs realizavimo siekimas.

Kaip besprendžiant sveikatos problemas pasireiškia vertikalioji komponentė? Pasirodo, palaikydami Gyvybės Svyruoklę tik horizontalioje plotmėje, mes negalime užtikrinti save pilnavertiška sveikata. Ligos tęsiasi toliau. Kad visiškai jų atsikratyti, mes turime priversti Gyvybės Svyruoklę daryti judėjimą dar ir vertikaliai (tai yra dviejose plotmėse), panaudojant visas tris trimatės erdvės komponentes. O kadangi Gyvybės Svyruoklė – tai Mintis, reiškia, mes turime padaryti ją aktyvia, veržiančia į aukštybes! Aktyvuoti mintį, duodant jai du sparnus, galima tik lavinant mąstymą ir visų Būties procesų (begalinių, pagal žmogaus gyvenimą matą) supratimą. Evoliucija spirale yra Gamta įdėta Sieloje. Beje, visi sparnuočiai pasikelia tik spirale.

Štai mes ir priėjome temą, apie kurią nuolat kalbome – būtinumą lavinti Sąmonę, jo diapazono išplėtimą. Tik šiuo atveju, įjungiant evoliucinį tobulinimą, mes turėsime idealią sveikatą, išmoksime visapusiškai ir pilnateisiai valdyti ją. Kadangi judėjimas ir Evoliucija randasi Kūrinijos pamate, besilaikant jų Dėsnių, pažindami ir suprasdami juos, mes galime valdyti save visuose gyvenimo procesuose: mokymesi, reikaluose, sveikatoje, santykiuose su žmonėmis ir t. t. Tampame savo Gyvenimo šeimininkais!

Kaip viskas pasakyta atrodo praktikoje?

1. Pavyzdžiui, jūs sergate. Noras pasveikti – tai subjektyvus noras. Jūsų mintis yra apribota noru bei fizinio kūno galimybėmis. Jeigu pasveikimui jūs panaudojate kokias noras sveikatingumo praktikas, darbą su energetika, tuo pačiu jūs aktyvizuojate rezervines organizmo jėgas. Bet tuo pačiu siIpninate imuninę sistemą, nes nebeatstatote panaudoto rezervo!

Taip atsitinka todėl, kad jūsų mintis apribota tik subjektyviais (vidiniais) organizmo procesais, o tai reiškia, kad ji negali užtikrinti gyvybiškos jėgos antplūdį iš išorės. Maža to, ji negali jos priimti! Jei jūs esate susirūpinę atsakomybe už kitų žmonių, kurių gyvenimas žymiai priklauso nuo jūsų, gerove, arba jums jūsų sveikata reikalinga kūrybiniam realizavimui, tada mintis yra nukreipta į perspektyvą, į Evoliuciją! Tada jūsų mintis pritraukia prie organizmo gyvybišką energiją – ir jūs pasveikstate.

Seniai yra pastebėta, kad jeigu žmonėms nėra kada sirgti, jie greitai atsistato. Kaip, pavyzdžiui, karo metu: žmonės, dalyvaujantys karo veiksmuose, įkvėpti pergalės entuziazmo, neserga peršalimo ligomis ir kitomis, „taikos metų“, kokios bebūtų sunkios jų sąlygos.

2. Arba, daleiskime, jūs pradėjote kokį nors reikalą. Sprendimas užsiimti vienu ar kitu reikalu, darbu visada siekia tam tikro tikslo, pavyzdžiui, automobilio pirkimo. Šis tikslas nukreiptas į subjektyvaus noro pasiekimą ir ne daugiau, tai yra jūsų mintis yra apribota noru. Nėra vystymosi perspektyvos dėl sumažinto jūsų pretendavimų lygio. Garantuota, kad reikalas sužlugs arba, geriausiu atveju, egzistuos kol jūs nusipirksite automobilį. Kai reikalas sužlugdytas, neverta raudoti: juk jūs nedavėte jam evoliucinio vystymosi perspektyvos!

Kad reikalas duotų jums pelną ilgam, begaliniam laikui, jūs turite savo minties pagalba duoti jam be galo ilgo evoliucinio vystymosi perspektyvą. Ir perspektyva turi remtis ne tik asmenine gerove, bet ir privalo turėti mastą – didelę reikšmę visuotiniam labui! Turėdamas tokią ilgalaikę perspektyvą, jūs savo mintimis sudarote grandinėlę pirmaeilių užduočių, kurios palaipsniui priartins jus prie jūsų reikalo sėkmės.

Išvada: bet kurio užsiėmimo orientacija ų savo subjektyvizmą, į Ego- tai pats geriausias būdas sužlugdyti reikalą! Be evoliucinės perspektyvos jis su laiku slopsta. Bet tik jūs atskiriate sumanymą nuo savo asmeninių problemų, užtikrinus jam pastovų, ilgalaikį realizavimą, duodantį naudą visiems, kai jūsų reikalas iš karto gauna jam trūkstančią evoliucinę perspektyvą, o jūs – šansą sėkmei!

Atgal... Turinys Toliau...