Stereotipų lygiai

Stereotipų lygiai

Bet kuri tikrovės analizė, kuri žmogui atrodo objektyve bei bešališka, siekimas užimti tam tikrą vietą šioje „tikrovėje“, sutinkamai su Sąmonės „rodyklėmis“ – ne kas kita, kaip stereotipas.

Jeigu jūs sakote apie ką nors: „Man tai patinka, o tai – nepatinka“, „mėgstu – nemėgstu“ – jūs turite visiškai nereikalingą kieno nors iš protėvių stereotipą!  

Jeigu jūs sakote patys sau: „Aš tą galiu padaryti, o to – negaliu“ – jūs turite dar vieną stereotipą. Bet kuri jūsų nuomonė apie vieną ar kitą, o juo labiau – kategoriška, yra stereotipas. Jeigu jūs nustatote sau: „Tai galima, o tai negalima“, – jūs taip pat turite stereotipus.

Žinoma, galima paprieštarauti: „Kaip gi kitaip gyventi, juk tai yra ciniška, tai yra beprincipiškumas?“ Pagalvokite patys, apie kokius principus galima kalbėti, remiantis 2 – 5 procentų savo tikrovės įsisąmoninimu bei kontrole?

Juk Tikrasis Pasaulis lieka už mūsų principų ribų, bet būtent jis valdo mus! Galima kalbėti apie principus tik tada, kai savo Sąmone žmogus gali apimti visą Būties Procesą, visus likusius 95 – 98 procentus jo pasireiškimo. Vis dėlto šiuo atveju atkrenta būtinumas turėti kokius nors principus, nes paprasčiausiai gyveni! Principai, įstatymai ir įsakymai reikalingi tik tam, kad valdyti bei manipuliuoti kitais, manant, kad pats gyveni teisingai, o jie – ne!

Žmogaus Sąmonėje nuo gimimo iki žilos senatvės gimsta, formuojasi didžiulis kiekis stereotipų. Yra keletas jų klasių:

1. Asmeniniai. Šiuos stereotipus formuoja pats žmogus. Jiems priskiriamos įvairios nuomonės, pamėgimai – viskas tas, kas (žmonių nuomone) sudaro žmogaus asmenybę, individualumą, jo interesus bei charakterio platumą.    

2. Šeimyniniai. Šeimyniniai stereotipai formuojasi veikiant šeimyninėms tradicijoms, nuostatoms, taisyklėms.

3. Visuomeniniai. Formuojasi veikiant visuomenei bei sociumui.

Valstybės politika formuoja valstybinius stereotipus, religija – religinius, reklama – vartojimo stereotipus.

Kalbant apie stereotipus, reikia pasakyti, kad mūsų požiūris ų mitybą – irgi stereotipas! Mus iš pat mažumės įtikino, kad kasdien turime valgyti, kitaip mirsime. Daugelis žmonių turi maisto, virtuvės stereotipą. Žmogui tik užėjus į virtuvę, jam iš karto kyla noras ką nors suvalgyti. Žmogui tik pažvelgus į mėgstamą patiekalą, pajusti valgio kvapą, aromatą, kai jam tuoj pat kyla poreikis kramtyti.

Visiems žinoma situacija, kai jūs visą dieną dirbate, esate įsitraukę į kokį nors reikalą, pamiršus apie valgymą. Bet kai atsimenate, kad dar nieko nevalgėte, kai atsipalaiduojate, iš karto kyla poreikis valgyti. Viskas tai – alkio, valgymo svarbumo, nepasitikėjimo savo organizmo stereotipas. Jeigu jūs iš tikrųjų norite sumažinti vartojamo valgio kiekį iki minimumo, suvalgydamas per dieną, pavyzdžiui:

5-6 datules,

tiek pat figų,

3-5 graikinių riešutų,

1-3 šaukštai varškės, tai tam reikia kovoti su savo stereotipais. Priverskite savo Sąmonę patikėti tuo, kad jūs gaunate visas reikiamas medžiagas iš Dievo energijos, patikėkite į fotosintezės įmanomumą organizme! Kai tik Sąmonė visą tai priims, ji nuims savo apsaugą, blokuotę, ir jūs galėsite valdyti savo mitybos režimą, be jokios žalos sau.

Tai reiškia, kad jeigu jums reikės sėsti prie šventinio stalo, jūs pakviesite draugus, tai jums ne būtinai būti „balta varna“. Jūs ramiai galite gerti bei valgyti viską, ko panorėsite, tik nuosaikiais kiekiais. Organizmui šis nukrypimas nebus stresu.

Svarbiausia yra atsiminti: jokios prievartos prieš savo organizmą! Žmogus nori visko ir tuoj pat. Bet Sąmonė nemėgsta skubėjimo, ji keičiasi palaipsniui, todėl mitybos stiliaus pakeitimas taip pat turi būti laipsniškas! Mažinkite maisto kiekį ir įvairumą palaipsniui, Sąmonei besivystant. Kai ji bus paruošta pakitimams, organizmas jums apie tai pats duoti mintį apie tai, atsisakydamas vieno ar kito produkto.

Jeigu jūs paskubėsite, rizikuojate gauti nesėkmę, tuo tik sustiprinsite alkio baimės stereotipus savo Sąmonėje. Tada su jais bus žymiai sunkiau kovoti.

Žmonės, prijungti prie Sistemos, jau išmoko valdyti energijų srautus, bet gerai, jeigu kūne bus pakankamai energijos, ir raumenys pakankamai jos išdirs. O jeigu jos nepakanka, ką mes galėsime judinti, ką valdyti? Tai, kad mes mintimis prisijungiame prie išorinės Visatos energijos ir įvedame ją į savo kūną – tai gerai, bet ši energija, prieš būdama išreikalauta, turi susijungti su vidine energija. Energija, išdirbta mūsų raumenimis, transformuoja Dievo energiją į energiją, atitinkančią kūno parametrus. Jeigu Dievo energija – tai Jang, tokiu atveju raumenų energija – In, ir vėlgi – tas pats Dvilypumas! Trečioji komponentė, duodanti gyvybę šioms energijoms, yra mūsų mintis, tai yra programa, užduota mums.

Visus gyvenimo aspektus ir procesus žmogus suvokia ir reaguoja į juos per savo stereotipus; sąveikauja su žmonėmis stereotipų pagrindų; daro visus savo išprotavimus bei išvadas tik jų pagrindų. Faktiškai nesuvokia realiojo pasaulio tokiu, koksai jis yra, o tuoj pat prataiko jį savo stereotipams vietoj to, kad pertvarkyti save (savo stereotipus) sutinkamai su tikrove!   

Remiantis visu išdėstytu, galima padaryti išvadą: tam, kad valdyti žmogų, žmonių kolektyvą arba valstybę, nebūtina juos zombuoti psichotropinio ginklo pagalba arba panaudojant jėgą. Tam (kadangi mes visi galvojame Dvilypumo režime) visiškai pakanka suformuoti, per žiniasklaidą, žmonių Sąmonėje naudingą kam nors viliojantį, patrauklų stereotipą-tiesą! Žmonės tampa paklusnūs kaip avelės, tik duok jiems pažadėtą žaislą paslaugos, produkto, informacijos, kramtomosios gumos ir t. t. pavidalu.

Taip, įgautos (įsigytos) Patirties žmogaus Evoliucijoje vaidmuo ir nuopelnas yra neabejojamas, bet pavertus stereotipais, ji iš vaisto (kuriuo buvo nedidelėmis dozėmis) tapo mirtinais nuodais ir veda žmogų į evoliucinę aklavietę, į pelėkautus. Tam, kad išvengti šios dalios, reikia išvalyti savo Sąmonę nuo stereotipų.

Šiame, kaip žmogaus savitarpio santykiuose su pinigais, yra tikroji asketizmo reikšmė: „Asketizmas ne tame, kad jūs nevaldote, o tame, kad niekas jūsų nevaldytų“. Kaip matote, vien savo jėgomis susitvarkyti čia neįmanoma. Žmogui reikalinga pagalba. Ji gali būti suteikta įvairiais būdais:

informaciniu – kai žmogusžinių, įvairių knygų, psichologijos pagalba atskleidžia savyje vieną ar kitą stereotipą ir jo atsikrato;

besikreipiant į mus kaip į kelio praskynėjus bei mokytojus šioje Sistemoje. Šiuo atveju, bedirbdami su kiekvienu individualiai, analizuodami konkrečius jūsų gyvenimo įvykius, mes padedame atskleisti stereotipus, atsikratyti jų. Iš jūsų laukiama tik vieno – pasitikėjimas mumis. Supraskite, kad vien savo jėgomis šio Sąmonės išplėtimo kelio neįveikti: vienas ar kitas stereotipas vis vien pagaus jus į gaudyklę ir nuves į šoną! Nereikia pamiršti, kad tai yra tas pats Piktasis, sugebantis vedžioti už nosies 6 milijardus gudruolių, kiekvienas kurių ne kvailesnis už jus! Viskas bus aišku tik tada, kai žmogus išeis iš gaudyklių labirinto – Sąmonės stereotipų. Tik tada jis galės padėti įveikti šį kelią savo artimiesiems, giminei, draugams, o iki šiol bet kurie mėginimai pasidalinti su jais šia informacija bus nenaudingi. Maža to, kad jūsų neišgirs, tai dar paklaidins!

Dar kartą pabrėžiame: pasaulyje tam, kad gauti sveikatą, sėkmę ir Gyvenimą, nėra kitos panacėjos, kaip išvesti savo Sąmonę į išsivystytos Sąmonės Pasaulį.   

Atgal... Turinys Toliau...