Išsivadavimas nuo stereotipų

Išsivadavimas nuo stereotipų

Ši procedūra panaši į atgailavimą, tik ne į tą, apsimestinį, kurį sveikina bažnyčia, o Tikrąjį. Kokia jo prasmė? Fakto pripažinimas ir Pasirinkimas.  Fakto pripažinimas: jūs savo Sieloje sąžiningai prisipažįstate patys sau, kad turite tokį ir tokį stereotipą. Lengva jį nustatyti: jeigu kokie nors įvykiai (namie, darbe, gatvėje, transporte, jums beskaitant knygą, bežiūrint filmą, televizijos programą) sukelia jums negatyvią, o net ir stresinę reakciją – reiškia, stereotipas egzistuoja, atsiminkite tai!

Negatyvi reakcija parodo, kad reali tikrovė atsiskiria nuo jūsų nuovokų, požiūrių, supratimų, norų. Ir jeigu jūs norite be nuostolio sau ir aplinkiniams išspręsti šią situaciją, išmokite kontroliuoti savo emocijas bei jausmus. Neišliekite jų ant įžeidėjo, visų pirma susitvarkykite su savimi. Nustatykite, su kuriuo stereotipu yra susijęs jūsų įpykimas arba kokia nors neigiama emocija, vienos ar kitos situacijos nepriėmimas. Pavyzdžiui: begalinės meilės, pasiaukojimo, kaltės, gailesčio, užjautimo jausmai, žmonijos priskirti prie neabejojamų šaunumų – yra stereotipai!

Kad būtų dar aiškiau, kas būtent priskiriama prie stereotipų, duosime pavyzdžius. Daleiskime, kad jūs esate pakankamai patiklus. Kaip sąžiningas ir padorus žmogus, jūs esate tvirtai įsitikinęs: „Elkis su žmonėmis taip, kaip norėtum, kad jie su tavimi elgtųsi!“ Galų gale patikite visiems, pavyzdžiui, savo draugei, o jinai vienu gražiu momentu jums „pakiša koją“, ir taip skaudžiai, kad visas jūsų gyvenimas bei likimas keičiasi. Jūs žiauriai nusivylėte ir nusprendėte: „Daugiau niekam nebetikėsiu!“ Užsidarėte. Visus laikote distancijoje ir pastoviai grįžtate prie  šios istorijos, prisimindami savo nuoskaudą.

Išvada: „gero“, patiklaus elgesio su žmonėmis stereotipas suformavo jūsų Sąmonėje įsitikinimą: „Jeigu aš elgiuosi su tavimi gerai, patikimai, sąžiningai, padoriai, tada ir tu privalai taip pat elgtis su manimi“.

Bet tai tik jūsų pozicija, o ne to, kito žmogaus! Juk jis mano, kad ne reikia žiopsoti, jeigu sėkmė pati eina tau į rankas! Imk ją, juo labiau kad nuo jos priklauso tavo tolimesnis likimas. Visa literatūra, filmai, dainos, lyrika aprašo ir apdainuoja būtent stereotipus! Jūs turite išmokti matyti ir šalinti juos.           

Jūs turite pasiekti tokios būsenos, kad neturėti nei požiūrių, nei nuomonių, nei kokių nors kitų Sielos būsenų. „Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami“ [34]. Siela turi ramiai priimti visą tai, kas vyksta jūsų gyvenime. Priimkite tai kaip mokymąsi. Įvykiai, kurie realizuojasi aplink jūsų, yra jūsų mokytojai. Jie jums parodo, kad ne viskas gerai su jūsų Sąmone: yra stereotipai, kurie trukdo susivienyti su Gyvybės Srautais. Galų gale vietoj teigiamo savo problemų išsprendimo visuose Būties, Gyvenimo aspektuose bei pasireiškimuose gaunate iš Gyvenimo „spyrius ir smūgius“. „Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo“ [35]

Žmonėse, kurie jums sako nemalonius dalykus, neieškokite įžeidėjų ar priešų! Priimkite juos kaip savo mokytojus. Visi jie įgarsina jūsų nepasitikėjimą savimi bei abejones. Nebandykite įtikinti pažįstamus, kad esate teisus – tai benaudis jėgų ir laiko gaišinimas! Atsiminkite, kad visi šiame pasaulyje yra teisūs. Pasistenkite susivokti tuo, ką jums sako jūsų pažįstami. Susiraskite įtikinamus argumentus, jūsų teisumo įrodymus (faktiškai jūs turite iš pradžių įtikinti save). Jeigu jūs pašalinsite nepasitikėjimą savimi, abejones savyje, jų neiškils ir kitiems žmonėms.

Atsiminkite, kad tik 20 % informacijos persiduoda nuo žmogaus kitam žmogui žodžio pagalba ir 80 % – pasąmoniniame lygmenyje. Kito žmogaus pasąmonė (jau po minutės pokalbio su jumis) tvirtai žino apie visas jūsų abejones ir nepasitikėjimą. Todėl visi žmonės ateina pas jus su vienu tikslu: sukoreguoti jus, perskaitydami, įgarsindami tą, kas yra „ant kaktos parašyta“, kad jūs padarytumėte vieną ar kitą pasirinkimą, koreguojant savo elgesį.

Daleiskime (kaip jūs manote), jūs įsitikinęs savo teisumu, neturite jokių abejonių dėl svarstomos temos, o pažįstami betęsia ginti savo požiūrį! Šiuo atveju arba jie nekompetentingi tuo klausimu (neišdirbo šio klausimo žinių paketo), ir jų Sąmonė dar yra uždaryta informacijos nuo jūsų gavimo, arba jūs turite padirbėti su savimi (kažką išmokti, sukoreguoti, ištobulinti savo kalbą ir t. t.), kad mokamai pateikti savo argumentus pašnekovui. „Meistriškumu reikia dalytis meistriškai“. 

Tam, kad greičiau išryškinti savo stereotipus, prisiminkite visas savo baimes, liūdesius bei nuoskaudas. Nepamirškite taip pat laimingų ir linksmų įvykių, nes tokia reakcija į juos taip pat susijusi su tam tikrais stereotipais. Palaipsniui, žingsnis po žingsnio, ištirkite kiekvieną savo būseną, nustatykite stereotipą ir pašalinkite jį atgailavimu – jo buvimo pas jus pripažinimu. 


[34] Matas, 7 – 1.

[35] Matas, 5 – 7.

Atgal... Turinys Toliau...