Įvykių valdymas

Penktasis skirsnis

Įvykių valdymas

Kai kurių principų žinojimas lengvai
kompensuoja daugelių faktorių nežinojimą.

K. A. Helvecijus[36]

Pirmesniame skirsnyje mes išžiūrėjome psichikos savybę kurti stereotipus – gaudykles mintims, kurios orientuoja Sąmonę į griaunamus procesus.

Mes nustatėme, kad Kūrinijos bazėje randasi dvi komponentės – prieštaringos pagal prasmę, savybes ir kokybes. Vienai jų būdingas kūrimas (Būtis), kitai – irimas (Nebūtis). Gyvybė – tai judėjimas, realizuojantis nenutrūkstamame abipusiškame dviejų Kūrinijos komponenčių perėjime vienos į kitą. Ir ši dinamika yra būdinga visiems gyvybiškiems procesams: fiziniams, cheminiams, psichiniams, socialiniams, dvasiniams ir kitiems. „Procesą“ reikia suprasti tik kaip „nenutrūkstamą perėjimą“. Šio proceso neprieštaraujamai klauso mūsų sveikata, Sąmonė ir likimas.

Būtent dėl šios priežasties visas gyvenimas susideda iš juostų – juodų ir baltų. Mes pastoviai balansuojame tarp kilimo ir kritimo, tarp sėkmės ir nesėkmės, tarp sveikatos ir ligų. Reikia pabrėžti, kad mūsų gyvenimo kokybė pilnutinai priklauso nuo mūsų gi minčių. Būtent mintys orientuoja Sąmonę į kūrybiškus arba griaunamus procesus, iš čia mes turime tą, ką turime. Jeigu mintys yra orientuotos į irimą (o tai įvairios baimės, abejonės, nepasitikėjimas bei kitos juodosios mintys), tada su laiku gyvenimas virsta ištisine juodąja juosta. 

Sąmonė pilnutinai blokuojasi stereotipais. Sielai neužtenka impulso, kas persijungti į kūrybiškus procesus ir ištraukti mus iš nepasisekimų juostos. Šioje situacijoje, kaip jūs matote, be šansų ieškoti pagalbos iš kažkur: benaudžiai yra bažnyčios lankymai, Dievo maldavimai, ekstrasensų, raganių, gydytojų pagalba.

Kelias pasveikimo link randasi tik Sąmonės orientacijoje ir mūsų minčių kokybėje. Pamėginkite kontroliuoti savo mintis ir nustatykite – kokią orientaciją jos turi: ar yra pripildytos gyvenimo džiaugsmu, pasitikėjimu savimi, ar gaunate malonumą nuo gyvenimo, nuo savo darbo, kūrybiškos savirealizacijos. Arba, galbūt, jus apėmė depresija, kamuoja smulkūs kasdieniniai rūpesčiai, dažnai audrina susierzinimas, nepatenkinimas, įpykimas? Bet kuri negatyvi mintis pažeidžia harmoniją viename ar kitame gyvenimo aspekte, o jeigu mąstymas pilnai yra įgramzdintas į negatyvą, tada gyvenimas virsta košmaru!

Šiame skirsnyje mes bandysime išsiaiškinti – kokiu būdu reikia valdyti savo mintis, kad gyvenimas būtų tarsi viena šviesi juosta, o Sąmonė persijungtų į kūrybiškus procesus. Kūrybiški evoliuciniai procesai – tai vidinis darbas su savo pasitobulinimu. Kažkas pasenęs, atgyvenęs (fragmentiškas, diskretinis, kas nepritampa prie gyvenimo logikos) miršta, jo vietoje įsikuria naujas, tobulesnis. Griaunami procesai dematerializuoja tą, kas naujojoje vystymosi pakopoje atgyveno. Be jų gyvybė būtų neįmanoma iš principo.

Įvairus negalavimai – tai irgi griaunami  procesai, jie signalizuoja Sąmonei, kad jai laikas įjungti savirealizacijos procesus, kad atlikti tam tikrą valymo darbą. O kadangi mes gavome kūną kaip asmeninę nuosavybę, niekas kitas nepadarys šio darbo. Mes esame savo kūno šeimininkai ir pasąmoniniame lygmenyje viską apie tai žinome, o taip pat žinome, kaip jį normalizuoti.

Bet visos šios giliai paslėptos žinios atsiskleidžia tik tuo atveju, kai Sąmonė yra orientuota į Dievą, į Gyvenimą kaip nenutrūkstamą loginį procesą, kai yra pasiruošusi priimti bei suprasti viską, kas vyksta, su mumis, kaip procesą. Būtent susieti su savimi, prisipažinus sau, kad visų problemų priežastis randasi mumyse. Tik tokiu atveju mes sustabdysime savo pikiruojantį skrydį. Ir jeigu Sąmonė to nežino ir net nenori niko girdėti apie tai – mes beliksime gyvenimo bangos sūkuryje (kilimas – kritimas), kad galų gale, netekus jėgų, nugarmėti į dugną, be reikalo iššvaistydami savo jėgas bei gyvenimą.


[36] Klodas Adrienas Helvecijus (Claude Adrien Helvétius, 1715 – 1771), prancūzų literatorius ir filosofas-materialistas.

Atgal... Turinys Toliau...