Mūsų ryšys su Dievu

Mūsų ryšys su Dievu

Jau žinoma, kad visa Išryškinta Būtis egzistuoja Energoinformaciniame Lauke, yra pavaldi bendroms Kūrinijos programoms, kurios įdėtos Jame Dievo mintimis. Bendrasis Visatos Energoinformacinis Laukas – tai duomenų bazė, kurios dėka visa Esamybė Visatoje (nuo atomo, elementarių dalelių iki gyvosios Gamtos ir žmogaus) materializuojasi, egzistuoja ir gyvena.

Ir kiekviena Esamybės rūšis turi savo sąveikos su Lauku dažnumą. Gyvosios gamtos objektams būdingos savo sąveikos su Visatos Lauku dažnumai, negyvosios gamtos objektams – savo. Be to, kiekvienai grupei arba rūšiai taip pat skirtas savo dažnumų diapazonas. Elementarios dalelės sąveikauja su Energoinformaciniu Lauku savo dažnume, atomai – savo, molekulės – savo. Tą patį galima pasakyti ir apie įvairias gyvūnų rūšis. Vėžliai sąveikauja su Lauku savo dažnumuose, banginiai – savo ir t. t.       

Žinoma, žmogus neliko be dėmesio! Jam taip pat skirtas savo sąveikos su Visatos Lauku dažnumų spektras. Savo diapazoną turi kiekviena giminė ir kiekvienas iš mūsų.         

Galvos smegenys nuolat sąveikauja su Bendru Lauku, tuo pagrindu užsitikrinamas ne tik viso organizmo, kiekvienos jo ląstelės darbas, bet ir psichikos formavimas, dvasinės būklės, intuityvaus jautrumo lavinimas bei potraukis į kūrybišką realizaciją, į Evoliuciją. Kūrybiška realizacija suprantama ne tik (ir ne tiek) kokių nors įgimtų gabumų ir įgymių. Ji, pirmiausia, suprantama kaip žmogaus Sąmonės evoliucinis vystymasis, aktyvi asmeninio pasireiškimo programų realizacija, kas yra paskirties, savo misijos realizacija.

Informacinio Lauko pagrindą sudaro Dievo mintys – nenutrūkstamas Jo psichinės energijos srautas! Kito negali ir būti, nes tik Dievo psichinė energija, Jo Mintis (vieningos atsiradimo, egzistavimo ir vystymosi programos pavidalu) užtikrina Gyvybės pasireiškimą nuolatinio abipusiško perėjimo dėka – dviejų Kūrinijos komponenčių, Nebūties ir Būties, perėjimu. Šis abipusiškas perėjimas, nesustojamas net akimirkai, vyksta elementarių dalelių lygmenyje. Kaip matote, visas Išryškintas Pasaulis, visa Esamybė Visatoje randasi betarpiškame ryšyje su Dievu, su asmeninėmis vystymosi programomis ir su Visatos evoliucinio vystymosi programomis.

Bendrame Lauke Dievas taip pat turi savo dažnumą. Būtent jame vyksta tiesioginis kiekvieno iš mūsų ryšis su Juo. Galvos smegenyse yra nedidelė liauka vadinama „epiphysis“ (kankorėžinė liauka, Dvasios centras), kuri veikia kaip antena, fiksuojanti informacinius Lauko srautus, tarp jų informacinius srautus, kurie eina nuo Dievo. Kankorėžinė liauka atpažįsta, analizuoja pateiktą informaciją ir per hipofizę perduoda endokrininės sistemos liaukoms, su tolesniu perdavimu į organizmo ląstelių genomą – jos įgyvendinimui. 

Dievo dažnumo dinamika bendrame Lauke yra identiška bangų dažnumui, generuojamų žmonių, esančių taip vadinamojoje maldos būsenoje (8 Hertz), smegenyse. Tai yra pasiekiama tik turint laisvą, išsivystytą Sąmonę, be stereotipų, dogmų, pririšimų ir orientuotą į objektyvius, kuriamuosius procesus (į Dievą). Tik po to, kai žmogus pasiekia tokios būsenos, jo kankorėžinė liauka galės visiškai prisijungti prie Dievo bangos ir gauti tikrai švarią kuriamąją informaciją. Būtent šiuo atveju jis gali atskleisti savyje ir realizuoti savo dieviškąsias savybes, kontroliuoti bei valdyti savo mintis, sveikatą, sėkmę. Kitko nėra.

Galima kiek nori sakyti: „Tikiu, Viešpatie!“, laikytis visų Įsakymų bei įstatymų, moralės normų, keliauti į Indiją, Tibetą, užsiiminėti įvairiais psihofizininėmis ir sveikatingumo praktikomis. Tačiau efektas bus nulinis, o taip pat Sąmonė, orientuotą į mąstymo stereotipus, pastoviai atjunginės žmogų nuo Dievo Kanalo. Žmogus šiuo atveju atjungiamas nuo kuriamųjų programų ir yra pajungiamas prie griaunamųjųprogramą, o taigi – gauna nesėkmes, stresus, ligas ir neišvengiamą mirtį! 

Atgal... Turinys Toliau...