Sąryšis su Kūrinijos Lygiais

Sąryšis su Kūrinijos Lygiais

Mes jau kalbėjome, kad Kūrinijoje yra septyni Lygiai (Pasaulis pagal savo struktūrą yra septinių lygių), vibracijų dažnumas mažėja nuo viršaus į apačią, nuo Lygio iki Lygio. Mūsų Lygyje, kuriame mes gyvename, randasi patys žemiausi dažnumai. Tai rupių vibracijų pasaulis, kuriam būdingas ribota, statiška Sąmonė. Čia ji gimsta. Žemė – jos lopšys. Mūsų energetinis kūnas sukurtas taip, kad septyni jo sluoksniai yra sujungti su septyniais Subtilaus Pasaulio Lygiais – kiekvienas su savu.

Pats žemiausias Kūrinijos Lygis – Emocionalus. Jis aptarnaujamas galvos smegenų reptilijų bei limbine dalimis. Šis Lygis yra betarpiškai susijęs su mūsų fiziniu kūnu, jautriai reaguojančiu į energetinio kūno būklę. Sąmonės praktiškai nėra, veikia emocijos, instinktai ir refleksai.

Antrasis Lygis yra susijęs su mentaliniu energetinio kūno sluoksniu. Šis Lygis sąveikauja su pačiais žemiausiais neokortekso sluoksniais. Sąmonė, susijusi su juo, yra statiška, diskretinė, remiasi stereotipais. Loginė mąstysena bando iš izoliuoto, subjektyvaus realybės suvokimo sukomponuoti ir sukurti vientisą Pasaulio paveikslą. Minties judėjimo nėra, taigi atgamintas Pasaulio paveikslas – iliuzijos, tai yra subjektyvių pojūčių bei vaizdinių pasaulis, pririštų prie fizinio, materialiojo pasaulio. Šiame Lygyje sukuriamos minties formos, kurios negali pasikelti į subtilių energijų Pasaulį dėl tos priežasties, kad žmogaus Sąmonė nesugeba pasiekti šio Lygio ir įsitvirtinti Jame. Todėl jos nusėda tuose sluoksniuose, kur gyvena žmogus (materialiajame pasaulyje).

Trečiasis Lygis – Karminis. Jame, jeigu žmogus siekia Evoliucijos per Pasaulio pažinimą bei įsisąmoninimą, Sąmonė šiek tiek išsiplečia. Šis Lygis – pirmas žingsnis tam, kad įsisąmoninti save Visatos dalele, suprasti savo Vienybę su Dievu, Tikruosius Kūrinijos Dėsnius. Trečiasis Lygis atitinka trečią energetinio kūno dalį.

Šiame Lygyje žmogus tampa įdomus Dievo Pasauliui, Gamtai, jį pastebi ir jam padeda. Jis palaipsniui, žingsnis po žingsnio, atsikrato baimių, stereotipų ir susijusių su jomis minties formų, tampa jų nebekontroliuojamas. Jo nepaveikia griaunamosios jėgos, ir jis prisijungia prie švarių energijų Pasaulio, prie kuriamųjų jėgų, pradeda gyventi harmonijoje ir Vienybėje su Dievu. Tik trečiajame Lygyje Siela pradeda įsisąmoninti save! 

Ketvirtasis, penktasis, šeštasis ir septintasis Kūrinijos Lygiai – tai tobulų žinių ir galimybių Pasaulis, švarių energijų Pasauli, Dievo Pasaulis. Visi šitie Lygiai yra susiję su energetinio kūno sluoksniais, kuriuos vadina „Dangaus kūnai“. Šio Lygio žmonės turi išsivystyta Sąmone, tobulą kūną ir savo galimybių pilną realizaciją. Tuo pačiu išsivysto aukščiausiosios neokortekso dalys, žmogus turi išsivystytą mąstyseną.

Atgal... Turinys Toliau...