Minties formų lygiai

Minties formų lygiai

Kuriamosios minties formos randasi Dievo Pasaulyje, švarių energijų Pasaulyje. Jos sukuriamos tik išsivystyta Sąmone, kuri įsitvirtina kiekviename iš keturių aukščiausiųjų Lygių. Sąmonės išsivystymo laipsnis platėja nuo Lygio iki Lygio (nuo ketvirtojo iki septintojo), o tai reiškia, kad didėja žmogaus žinios, Pasaulio bei savęs pažinimas. Sukurdamas savo minties formas šiuose Lygiuose, jis gauna pilną savo minčių bei norų realizaciją, pilnai tenkina materialiuosius poreikius, nieko nestumdamas, nelauždamas, be jokio valdymo.

Griaunamosios minties formos. Jos randasi rupių vibracijų pasaulyje – Lygyje, kur Sąmonė tik pradeda gimtis, o taigi – žmogus dar negali valdyti savo emocijas, norus.

Reiškia, kuo daugiau jis turi norų ir kuo daugiau Sąmonė yra pririšta prie jų tenkinimo, tuo didesnį minties formų kiekį sukuria žmogus. Stereotipai – tai kanonizuotos savo norų tenkinimo taisyklės, paverstos dogma, absoliutu. Minties formos yra susijusios su stereotipais, todėl yra tiek minčių formų lygių, kiek yra stereotipų lygių.

Kaip matote, Evoliucijos procesas nėra toks greitas. Visi nori ko greičiau gauti daug ir viską iš karto, tačiau Evoliucija prasideda nuo savo iliuzinių jausmų ir norų sutramdymo. Atlaisvinus nuo jų savo Sąmonę, mes pradėsime nusikratyti visų minties formų lygių. Norų sutramdymas leidžia nusikratyti asmeninių minties formų. 

Sunkiau yra su šeimyninėmis minties formomis. Jos yra susijusios su šeimyninėmis tradicijomis, savitarpio santykiais su tėvais, gimine ir taip toliau. Sąmonės išsivadavimas nuo šios rūšies stereotipų dažnai sukelia konfliktus šeimoje, ypač jeigu vienas žmogus neviešai slopina kitą.

Taip pat sunkiai vyksta išsivadavimo nuo visuomeninių stereotipų bei minčių formų procesas. Mes visi gyvename visuomenėje, dažnai įvertindami save pagal tų visuomenės ląstelių, kuriose mes esame, vertybių skalę. Mums ne vis tiek – kas ir kaip į mus žiūri, kadangi tik visuomenėje mes galime save realizuoti. Savitarpio santykiai su žmonėmis susikuria sutinkamai su mūsų stereotipais, kurių laužymas gali sugriauti draugiškus bei kitus ryšius su kitais žmonėmis.

Kiekvienas turi padaryti pasirinkimą: ar jam verta eiti toliau arba reikėtų sustoti, išsaugojus nusistovėjusią buitį ir ankstesnius tarpusavio santykius. Daugeliui žmonių gali būti problematiškas valstybinių ir religinių minties formų bei stereotipų atsisakymas.

Tačiau tik išvadavus savo Sąmonę nuo visų rūšių stereotipų bei minties formų, mes gauname tikrąją dvasinę laisvę, galimybę valdyti save ir savo gyvenimą savo nuožiūra, o ne pagal tas taisykles, kurias mums įperša iš šono. Kai mes pilnutinai atlaisvinsime Sąmonę nuo egocentrizmo (nuo Ego), įsisąmoninus save mažąja smiltele begalinėje Visatoje, mes pajusime savo dalyvavimą vieningame procese vardu „Gyvenimas“. O tai bus įmanoma, kai mintys bus orientuotos į Dievą. Tai yra kiekviename reikale mintis turi būti nukreipta į patį reikalą, ir tuo pačiu mes lyg tai turime adresuoti ją Dievui, manydami, kad viskas, kas yra padaryta, reikalinga greičiau Jam, negu mums! Tada savo Sąmone paliksime Karminį Lygį ir pradėsime nuskaityti informaciją nuo Dievo Kanalo, vadovaudamasi ja.

Atsiminkite! Pasaulis yra sukurtas taip, kad su egocentrine Sąmone, orientuota į tik savo asmeninių norį ir ambicijų tenkinimą, į Dievo Pasaulį neįeisi. Gudruolius ten mato kiaurai ir grąžina į tą Lygį, kuriuo jie yra nusipelnę.

Žinoma, tai nereiškia, kad žmogus neturi turėti norų ir kad jis negali jų tenkinti. Paprastai Sąmonei poreikių tenkinimas neturi būti savitikslis, nors net jeigu norai ir būtų susiję su sveikata, darbu, pinigais, šeima ir taip toliau. Žmogus turi atsiminti, kad visą tai jis gaus, kai užsidirbs. Ir visai galima, kad reikės palaukti su visų norų tenkinimu.

Savitiksliu turi būti Sąmonės orientacija į pasitobulinimą, į Sąmonės palaikymą laisvu pavidalu, į žinių įsisavinimą tikslu savęs realizavimu vardan Dievo, į siekimą tapti Jo padėjėju šio pasaulio valdyme. Tai yra visada ir visur jūs turite būti apimtas minties, kad Dievui yra labai svarbu, kad jūs būtumėte toks, kokiu save padarote, realizuojate! Visi jūsų norai, susiję su buvimu fiziniame pasaulyje, su materialinių gerovių įgijimu, bus realizuoti žmonėmis iš Dievo Pasaulio sutinkamai su tomis programomis, kurios randasi minties formose. Bet bus patenkinti tik tie, kurie iš tikrųjų bus jums reikalingi gyvenimui materialiajame pasaulyje, o ne šiaip sau, iš įdomumo arba dėl kaprizo.

Jeigu jūs pasitikite tik savo jėgomis bei savo galimybėmis, Subtilaus Pasaulio atstovai jūsų norų nepatenkins! Jeigu manote, kad patys kažkokiu nors būdu sutvarkysite – tvarkykitės. Kaip sako: „Vaikas neverkia – motina nesupranta!“ Bet jei tik duosite žinią, kad patys nesutvarkysite, kai pagalba iš karto ateis, bet vėl gi – jūs gausite lygiai tiek, kiek jums iš tikrųjų reikalinga. „Atsiminkite, kad negauti norimo rezultato – tai kartais ir yra pasisekimas“.

Tiems, kas nusprendė atkakliai varytis į priekį, pabrėžime, kad tuo laikotarpiu, kai jūsų Sąmonė išsivaduoja nuo stereotipų ir minties formų, jums gali pasirodyti, kad jūs patekote į nesisekimo juostą. Visi jūsų ankstesni santykiai griūva, reikalai patiria krachą, viskas yra. Jus gali apimti abejonės: „Ar teisingame kelyje aš esu ir ar reikalinga tai man apskritai, juo labiau tokia kaina?“

Bet jūs turite tiksliai žinoti, kad diena nebūna be nakties, o naktis prieš aušrą būna ypač tamsiausia. Patikėkite, viską jūs gausite pilnutinai, tiesa, kartais reikia viską statyti iš naujo. Bet ir jūs faktiškai gimstate iš naujo!

Nuo jūsų nueina senos griaunamosios minties formos, kurios jeigu ir duodavo „džiaugsmą“, sėkmę, laimę – tai tik iki tol, kol jūs buvote joms reikalingas, kol, turėdami aukštą energijos potencialą, galėjote jas maitinti! Kai tik prarasite šį potencialą, jos nebeduos jums sėkmės, jūs tapsite joms neigiamų emocijų donoru, kad joms užtektų jėgų duoti sėkmę kitiems žmonėms.

Jums nuėjus nuo tokios „meškos paslaugos“, išėjus į švarios Sąmonės Pasaulį, jūs patys sau sukursite sėkmę – ir ne vienai dienai, o visam likusiam gyvenimui, kuris gali tapti begaliniu! Viskas priklauso nuo jūsų. Kiekvienas turi savo nesisekimo juostą, pas vieną jinai baigiasi greitai, pas kitą lėčiau – viskas priklauso nuo stereotipų kiekio ir nuo jūsų priklausomybės nuo griaunamųjų minties formų laipsnio.

Tam, kad sukurti švarių energijų Pasaulyje įdirbį savo ateičiai, dar bebūnant nesisekimo juostoje, nesimėtykite, neverkite ir nekaltinkite viso Pasaulio neteisybe jūsų atžvilgiu. Dirbkite, kurkite jau dabar ateities minties formas, kad jos paruoštų jums dirvą pasiekti jūsų tikslus bei norus. Kaip tai padaryti, jūs susipažinsite praktinėje Sistemos dalyje.

Atgal... Turinys Toliau...