Truputį apie Karmą

Truputį apie Karmą

Apie šį reiškinį kalba ir rašo daug, bet daugiausia visos žinios apie Karmą yra nuvedamos į draudimus – to daryti negalima, galvoti taip negalima ir panašiai. Karmos mechanizmas taip ir lieka Žmonijai paslaptis už septynių užraktų ir tuščių plepalų pretekstas. Niekas šio mechanizmo aiškiai, bendro paveikslo rėmuose, paaiškinti negali.

Kas gi yra Karma iš tikrųjų? Anksčiau buvo pažymėta, kad Siela – tai psichoenergetinių programų, užtikrinančių mūsų vystymąsi, kompleksas. Savo evoliucinį vystymąsi – nuo Dievo iki žmogaus – Siela praeina be nuostolių, valdoma Dievo Sąmonės. Žmogui įsikūnijus, joje realizuojasi savęs įsisąmoninimo (Sąmonės vystymosi) programos.

Atgalinis Sielos kelias – nuo žmogaus iki Dievo – priklauso jau nuo to, keik išsivystė Sąmonė. Būtent žmogaus Sąmonė turi priversti jį padaryti pirmuosius žingsnius, kad vėl, bet jau sąmoningai, prisijungti prie Dievo Sąmonės. Vystymosi programų persijungimo – nuo Dievo valdomų į asmenines – laikotarpyje evoliucinis Sielų vystymasis turi milžiniškų, triuškinamų nuostolių. Nubyrėjimas sudaro virš 99 procentų, štai iš kur atsirado vienas procentas žmonių, kurie galės išlikti Žemėje.

Tai yra susijęs su žinių stoka. Siela gali įsisąmoninti, pažinti save ir aplinkinį pasaulį, tik būdama žmogaus kūne. Programos, kurios randasi Sieloje, priverčia jį pastoviai ieškoti kelio Dievo Kanalo link tam, kad gauti Tikrąsias Žinias. Tačiau dažniausiai daugelių žmonių Sąmonė apie šį kelią nieko nenori žinoti. Šiuo atveju įsijungia koreguojančios programos, vadinamos Karma. Jos užduotis – kontroliuoti mūsų Sąmonės būklę bei užtikrinti jo teisingą orientaciją, nes nuo jos (Sąmonės) priklauso Sielos ir paties žmogaus Evoliucija.

Karmos pasireiškimas – tai evoliucinio vystymosi rodiklis, tiksliau sakant – nukrypimo nuo jo kriterijus, atsijungimo nuo Dievo Kanalo laipsnis, ir atvirkščiai. Karmos koreguojantis poveikis vykdomas griaunamųjų minties formų būdu. Jūs žinote, kad minties formos yra susijusios su stereotipais. Būtent stereotipai atjungia žmogų nuo Dievo Kanalo, priversdami jį įsigilinti į Būties materialiąją komponentę. Galų gale Siela nutraukia savo evoliucinį vystymąsi.

Tam, kad ištraukti Sąmonę iš spąstų, į darbą įsijungia Karma, kuri iš pradžių padaro patikrinimo „triuką“. Ji pritraukia prie žmogaus minties formą, susijusią su stereotipais norų pavidalu, ir priverčia ją realizuoti juos. Žmogus gauna ko jis nori. Tai daroma tikslu patikrinti, kiek jis užsiciklino savo stereotipe. Paprastai žmogaus Sąmonė mėgaujasi savo teisumu. Jis vis daugiau prisiriša prie stereotipo, nesuprasdamas, kad padaro klaidą.

Toliau Karma pradeda savo korekciją. Ji pritraukia prie jo minties formas, kurios formuoja aplink jo tokius įvykius, kad jis suprastų, jog reikia laužyti savo pririšimus ir įsitikinimus. Karmos smūgiai dar nežymūs, perspėjantys, tačiau, jeigu žmogus taip pat kaip anksčiau nieko nesupranta, jie pasidaro stipresni.

Pagrindinis Karminis Dėsnis sako: „Viskas, prie ko mes prisirišame, ties kuo esame užsiciklinę – atimamas“. Kaip matote, teisingai pasakyta: „Asketizmas iš tikrųjų ne tame, kad jūs nieko nevaldytumėte, asketizmas tame, kad niekas nevaldytų jūsų“.

Griaunamosios minties formos, kurių pagalba vykdomas koreguojantis mūsų Sąmonės valdymas, yra vienas Kūrinijos Lygių, jos atlieka iš karto keletą funkcijų, apie kurias mes pakalbėsime sekančiame skirsnyje.       

O kol kas pasistenkite suprasti, kad kol mes esame griaunamųjų minties formų valdžioje (esant stereotipams, nesubrendusiai Sąmonei tai neišvengiama), visos žinios ezoterikos, mokslo srityje, sėkmės intelektualiame vystymesi, „geri ir blogi“ darbai, religingumas ir maldos Dievui lieka už Dievo Kanalo ribų. Mes, būdami atjungti nuo Jo kuriamųjų energijų, randamės griaunamųjų minties formų veikimo lauke. 

Žmogaus mintys (geros arba blogos), sukeltos stereotipais, yra pagaunamos minties formomis, kurios padidina jų gyvybišką potencialą. Ir kuo didesnį potencialą sukaupė griaunamoji minties forma, tuo didesnį koreguojantį poveikį iš Karmos pusės gauna žmogus!

Mūsų bėda tame, kad mieganti Sąmonė nesugeba kontroliuoti Priežasčių Pasaulį. Minties formos išeina už mūsų Pasaulio supratimo ribų (jos nematomos, neapčiuopiamos, nesuprantamos – kaip radiacija), ir mes esame visiškai neapsaugoti nuo jų! Nors nuo senų senovės mus perspėdavo apie Piktąjį su jo klastingumu, apsukrumu, apie tai, kad kiekvieną žmogų jis gaudo į savo tinklus. Kuo daugiau nuodėmių (stereotipų) turi žmogus, tuo daugiau Piktasis jį užvaldo. Tokio tikrosios priežasties nežinojimo pasekmėje žmonių protuose susikūrė kažkoks prasimanytas ugnimi spjaudančio monstro, kuris randasi opozicijoje Dievui ir nori pražudyti žmogų bei visą Žmoniją, paveikslas!

Iš tikrųjų paveikslas yra kur kas proziškesnis. Minties formos – tai mūsų veidrodis, atspindintis tą, kas mes esame. Tai ar verta jį kaltinti? Atsikratyti šio energoinformacinio monstro globos ir šimtaprocentinės priklausomybės, atjungus Karmos poveikį, galima tik tuo atveju, kai išvalysime savo Sąmonę nuo stereotipų!    

Stereotipų nuo minties formų skirtumas sekantis: stereotipas – tai sustabdyta mintis, jos statika. Minties sustabdymas vyksta, kai ji prisiriša prie tam tikro noro, veiksmo, ir jų tenkinimas yra paties žmogaus išlikimo būdas. Stereotipas neformuoja įvykių. Vieną kartą sukurtas stereotipas nesusinaikina, jis paprastai egzistuoja, apribojant žmogaus akiratį, mąstyseną – ir ne daugiau. Vieną kartą sukurtas stereotipas nesusinaikina!    

Minties forma gimsta aktyvia ir dinamiška mintimi, kuri remiasi norų tenkinimu. Ji sugeba formuoti aplink žmogaus įvairius įvykius, rengti kontaktus tarp žmonių ir susiundyti juos, tai yra valdyti juos kaip marionetes. Minties forma, neturinti jūsų maitinimo, gali atrofuotis ir išnykti!

Pašalinus savyje stereotipus, žmogus automatiškai atsijungia nuo minties formos. Pats stereotipas neišsitrina ir nepasišalina, paprastai Sąmonė nuo atsijungia! Tam užtenka turėti sąžiningumą ir drąsumą, kad suprasti ir pripažinti stereotipo egzistavimą savyje. Kiekvienas žmogus laiko save idealiu, visada teisiu ir pakankamai savikritišku, tačiau kriterijus šiuo atveju yra karminė korekcija. Jeigu jinai baudžia, reiškia – jūs turite stereotipą, ir nė vieną! Tuo atveju, jeigu aplink jūsų susidaro erzinantys jus įvykiai, – jūs turite stereotipą ir jus koreguoja Karma!

Neieškokite kaltų aplink jūsų  – visų pirma susitvarkykite savyje, nustatykite, nuo kurio stereotipo Karma nori jūs atitraukti, supraskite tai ir priimkite situaciją tokia, kokia ji yra. Jūs nusipelnėte jos! Atleiskite sau, kad dėl savo neišmanėlisymo atsiradote Karmos poveikiu, padėkokite save (savo Sielą) už eilinę pamoką. Priimkite tvirtą sprendimą, kad daugiau tokios klaidos nebepakartosite.

Atgal... Turinys Toliau...