Subtilaus Pasaulio kišimasis į kiekvieno iš mūsų evoliucinį procesą – būtinumas

Subtilaus Pasaulio kišimasis į kiekvieno iš mūsų evoliucinį procesą – būtinumas

Dalykas tame, kad Sielos Evoliucija praeina kelią nuo Dievo Žmogaus link, o po to nuo Žmogaus Dievo link, įsigyjant šiame Kelyje Sąmonę, o taigi ir gabumą materializacijai. Anksčiau buvo pažymėta, kad Sielos Evoliucija nuo Dievo Žmogaus link vykdoma Dievo energijos sąskaiton, reiškia, šis procesas valdomas ir kontroliuojamas Dievo Sąmone, turi visiškai konkrečius tikslus bei užduotis. Todėl kiekviename Kūrinijos Lygyje Siela įgyja tam tikrą savo vystymosi patirtį ir sukaupia energetinį potencialą, reikalingą jos realizacijai žmogaus pavidalu.

Gavus Žemėje fizinį kūną ir Sąmonę, Siela startuoja į priešingą pusę – nuo Žmogaus Dievo link. Tam, kad pasiekti savo vystymosi aukščiausiojo taško, ji turi įsigyti aukštai išsivysčiusią loginę Sąmonę. Sielai besivystant ji kyla Kūrinijos Lygiais, nuo pirmojo iki septintojo, užsitvirtindama kiekviename jų. Žmogus lieka gyventi Žemėje, net negalvodamas apie senatvę, ligas ir juo labiau apie mirtį. Jos nuo jo palaipsniui ir negrįžtamai atsilieka bei išnyksta.

Bet pats sudėtingiausias, delikatus ir atsakingas Sielai momentas – tai išėjimas iš miegančios Sąmonės. Siela pastoviai pastumia žmogų evoliucinio vystymosi link, bet dėl savo minčių inertiškumo, dėl įsigilinimo savyje, mylimajame, jis šių signalų negirdi. Net jeigu Sąmonė ir girdi šiuos impulsus – tai jau nebepadės pakeisti situaciją.

Miegančios Sąmonės buvimas pas žmogų liudija, kad Siela prarado gyvybišką potencialą, jos sukauptą milijonuose ankstesnių transformacijų. Pati Sąmonė jau nebeturi jėgos tam, kad savarankiškai pradėti evoliucionuoti ir kilti į aukštesnius Kūrinijos Lygius. Todėl reikalingas atitinkamas impulsas iš išorės, paties Dievo pagalbos pavidalu. Jūsų pasirinkimas, atkaklumas, pasiryžimas – jūsų pagalbos prašymas – tai garantija, kad pagalba ateis. Kiekvienam duodamas tas, ko jis prašo ir nusipelnęs.

Sąmonei gavus nuo Dievo impulsą vystymuisi, ji aktyviai išsiplečia, ir kartu su ja Siela, įsigijus, pagaliau, sparnus (impulso pavidalu), kyla į viršų pas Dievą, užsitvirtina tuo pačiu (paeiliui fiksuojasi) kiekviename Kūrinijos Lygyje. Sukaupia jame patirtį – ir varosi toliau, patraukdama paskui besivystančios Sąmonės fizinį kūną.  

Iš pasakyto išeina, kad jeigu jūs turite sunkumus savo Sąmonės vystymesi, kuo dažniau kreipkitės į Dievą: „Viešpatie, įeik į mano Sielą, atvesk į teisingą kelią, išplėsk mano Sąmonę. Padėk man pažinti bei suprasti Tiesą, padėk man išmokti gyventi padoriai ir tapti pritinkančiu tavęs. Padaryk mane, Viešpatie, tokiu, kokiu Tu norėtum mane matyti. Taip liepė Dievas. Vardan Dievo. Amen. Om, om, om“.

Atgal... Turinys Toliau...