Šeštasis psichinis jutimas

Šeštasis psichinis jutimas

Psichinė ir gyvybiška energijos yra susijusios tarpusavyje. Tokia abipusė priklausomybė nuo pat pradžios yra Gamtos įdėta į jas. Kuo daugiau susikaupia psichinės energijos.   

Psichinė energija – bendrasis, galutinis mūsų galvos smegenų darbo rezultatas. Sąmonė – viena jo darbo pusė. Psichinė energija pagal savo sudėtį yra nevienarūši. Bangos, generuojamos galvos smegenimis, susiskirsto dvejomis grupėmis: alfa bangos ir beta bangos. Alfa bangos generuojamos Energoinformacinio Lauko vibracijomis. Šiame lygmenyje dirba visos mūsų organizmo ląstelės. Šios bangos valdo daugelių organų bei sistemų darbą. Būtent jos sieja mus su mūsų Aukščiausiuoju Aš.

Beta bangos generuojamos rupesnėmis Energoinformacinio Lauko vibracijomis. Jos užtikrina mūsų aktyvią veiklą, yra tiesiogiai susijusios su būdravimu ir Sąmone. Šiame lygmenyje komandos, generuojamos galvos smegenimis, yra pavaizduotos kaip mintys. Mintys yra tiesiogiai susijusios su Sąmone, jos kontroliuojamos. Mes galime panaudoti jose susikaupusios energijos jėgą ir ją valdyti. Jeigu nesimokome valdyti savo mintis, energija, kurią jos turi, išsisėja be jokio tikslo.

Psichinė galvos smegenų energija sukelia šeštąjį jutimą (pavadinsime jį psichiniu), kurio pagalba mes galime prisitaikyti prie gyvenimo. Būtent jis padaro mus asmenybėmis, kokios mes esame. Jo dėka mes mylime, kenčiame, pergyvename svetimą skausmą prijaučiame kitiems, džiaugėmės arba nuliūstame, susirūstiname, įsižeidžiame. Mūsų gyvenimo būdas bei stilius, mąstysenos būdas yra susiję būtent su šiuo šeštuoju jutimu.

Psichinis jutimas susikelia kaip alfa, tai ir beta galvos smegenų bangomis, todėl jis pasireiškia arba kaip intuicija, arba kaip tam tikro įgūdžio ir jo pasireiškimo būtinumo įsisąmoninimas. Pirmu atveju šeštasis jutimas yra susijęs su informacija, gaunama nuo pasąmonės, mūsų Aukščiausiojo Aš. Kitu atveju jis yra susijęs su materialiąja, fizinę mūsų gyvenimo puse, su Sąmone, su mintimis.

Nepamirškite, kad Sąmonė formuojasi penkiais jutimo organais, kurie numatyti, pagal savo kilmę, suvokti rupias vibracijas. Todėl psichinis jutimas, formuojamas šiuo atveju, turi rupias charakteristikas. Iš čia visi mūsų stresai, nepatenkinimas gyvenimo ir taip toliau.

Beta bangos generuojamos žemiausiomis galvos smegenų dalimis, kurios atsako už išlikimą fiziniame pasaulyje, už prisitaikomumą jame. Todėl ir Sąmonė, ir šeštasis jutimas yra tiesiogiai susiję su šiomis galvos smegenų dalimis. Štai kodėl mes lengvai, kvalifikuotai panaudojame įgūdžius, susijusius su neigiamosiomis emocijomis bei jausmais.

Nors mes ir norėtumėme, būdami šiame lygyje, išmokti valdyti savo rūstybę, įerzinimą, stresus – tai ne mūsų nosiai! Pradžioje, užsidegę pykčiu, kažką darome, o po to galvojame, apgailestaujame, bet tai „šaukštai po pietų“. Mumyse pasireiškia ne labai geri charakterio bruožai.  

Tam, kad pasireikštų geros asmenybės savybės, reikia išmokti generuoti šeštąjį psichinį jutimą aukščiausiomis galvos smegenų dalimis – neokorteksu. Ir ne tik generuoti, bet ir gebėti valdyti šį procesą! Neokorteksas betarpiškai susijęs su tuo, kad mūsų Sąmonė panaudoja įgūdžius, kuriuos mes įsisavinome eidami nuo Dievo Žmogaus link.

Šiuos įgūdžius mes turime, bet kol kas jie lieka neišreikalauti, nes įsisavindami juos, Siela to suprasdavo, kadangi neturėjo Sąmonės. Šiuo momentu mes neįsisąmoniname jų tik todėl, kad dar nesusidūrėme su jais praktikoje, o tai reiškia, kad neįsiminėme, „neatspausdinome“ Sąmonėje. Reikia pasakyti, kad daugelis žmonių neįsisąmonina net tų įgūdžių, kuriuos įsisavino gyvendami Žemėje, todėl nemoka jų panaudoti, nemoka prisitaikyti prie gyvenimo naujosiose sąlygose. Kodėl bet kurioje visuomenėje visada yra žmonių, nepatenkintų gyvenimo, ypač dabartiniu metu? Todėl kad jų Sąmonė neapima ir nekontroliuoja visos įsisavintų įgūdžių apimties. Taigi ji duoda pažemintą savęs įvertinimą, sumažindama galimybes pritaikyti prie gyvenimo. Ir tai yra susijęs su tuo, kad žmogus nenugirsta savo šeštojo jutimo – mūsų to niekas nemokė! Galiausiai pas daugelį žmonių jis atrofavosi. Sąmonė liko be palaikymo, todėl išlikimui stengiasi užsikabinti už tą įgūdį, kuriuo naudojasi šiuo momentu. Taip susidaro bet kurio naujoviškumo baimės stereotipas. Mes visą laiką kalbome apie išvystytą Sąmonę, o faktiškai reikia lavinti savo šeštąjį jutimą!

Analogiškai, nesiremiant į alga lygio dažnumus, šeštasis jutimas nesugeba susieti Sąmonę su įsisavintos evoliucinės patirties įsisąmoninimu. Mes negalime jos panaudoti. Ištaisyti šią padėtį galima tik belavinant psichinį jutimą, ir kartu su juo mokant savo Sąmonę, ištraukiant iš savo atminties atitinkamus gatavus įgūdžius, kad išmaningai naudoti juos. Mes to mokomės, pradedant nuo pirmosios Sistemos dalies.

Šiuolaikiniai autoriai ragina žmones pakeisti pasaulėžiūrą, klaidinga manydami, kad vienas šis žingsnis padės lavinti Sąmonę. Tačiau pasaulėžiūra gali pasikeisti, bet Sąmonė liks mieganti. Nes jai lieka uždaras priėjimas prie energoinformacinės esybės programų! Ir tai yra susijęs, kaip jūs suprantate, ne su Sąmone, ji yra tik priklausoma galvos smegenų savybė. Priežastis tame, kad nėra išsivystęs šeštasis, psichinis jutimas, formuojamas galvos smegenimis.

Būtent todėl daugelis praktikų neduoda to efekto, kuriam yra skirtos. Pasaulėžiūros pakitimas susiveda į didžiulės informacijos apimties kaupimą. Žmogus daug skaito, studijuoja, įsisąmonina šias sukauptas žinias, panaudoti jų nemoka: nėra įgūdžių, prisitaikomumo! Štai jums ir „vargas dėl proto“ arba „su didele išmintimi ateina ir daug rūpesčių; kuo daugiau žinai, tuo labiau kankinies” [49].

Pasaulyje viskas turi tiesioginį ir grįžtamąjį ryšį (kondensatoriaus darbo principas: krūvis – išlydis). Sąmonė taip pat turi tokią savybę. Kai galvos smegenyse susidaro ir yra suprantami vieni ar kiti išorinio pasaulio pavyzdžiai – tai tiesioginis ryšys. Grįžtamasis ryšys yra tame, kad Sąmonė, tai yra – tam tikri galvos smegenų centrai negali užgesinti įvaizdžių aktyvumą (šiuo atveju mes kalbome, kad jie padaro mums tam tikrą įspūdį). Prie jų pripranta mūsų psichinis jutimas, generuojamas šiuo atveju, o po to stimuliuojasi tie jutimo organai, kurių pagalba jie buvo sukurti.

Šie organai yra palaikomi aktyviame režime ir generuoja tam tikrus dažnumus. Mes esame valdomi jausmais bei emocijomis, o Sąmonė prisiriša prie šių įvaizdžių. Toks pririšimas sugeba kurti stereotipus visiems gyvenimo atvejams. Žmogus patenka į iliuzijų pasaulį, jis negali realiai įvertinti situaciją ir patį gyvenimą. Tam, kad išeiti iš tokių spąstų, reikalingos tam tikros valios pastangos.

Tokios padėties atsiradimo priežastis ta, kad šeštasis jutimas yra neišlavintas, kad žmogus nemoka perjungti jį darbui su subtiliomis vibracijomis, galvos smegenų alfa lygiui. Tik būdamas jame, žmogus sugeba išlaikyti blaivią atmintį ir sveiką protą. Palyginus su juo, buvimas beta lygyje – ne kas kita, kaip žaidimas folo riboje bei savanoriškas išprotėjimas! Bet už tat, kiek adrenalino kraujyje, koks blizgis akyse, kokios emocijos!

Pradedant nuo pirmosios Sistemos dalies, mes planingai išplečiame savo Sąmonę, palaipsniui lavindami savo šeštąjį psichinį jutimą. Priklausomai nuo galvos smegenų darbo režimo jis yra susijęs arba su kairiuoju galvos smegenų pusrutuliu, arba su dešiniuoju. Kairysis pusrutulis pagrindinai yra susijęs su Sąmonę, su būdravimo būsena, su beta bangomis. Mūsų sąryšis su Aukščiausiuoju Aš, su Energoinformaciniu Lauku vykdomas dešiniuoju pusrutuliu – reiškia, psichinis jutimas susijęs su alfa bangomis, kai mes operuojame šio Lygio informacija.

Lavindami psichinį jutimą, mes užtikriname galvos smegenų funkcionavimą kondensatoriaus darbo principu: krūvis – išlydis, vykdome perjungimą: alfa bangos – beta bangos. Šis procesas tampa valdomas Sąmone. Kai reikia – išeiname į alfa lygį, prireiks – persijungiame į beta lygį. Štai ir yra protingas savęs valdymas, savo būseną. Tai Aukščiausias prisitaikomumas prie Gyvenimo (Gyvybės)!

Būtent šis sugebėjimas, o ne mokslo ir technikos pažanga, erudicija ir intelektas, miegančios Sąmonės požiūriu, padės išlikti kiekvienam iš mūsų. Sąmoningai valdydami galvos smegenų režimą, mes pažįstame gyvybės procesus, paveikiančius mus. Lengvai, nesivaržydami, kaip žuvis vandenyje, nustatome savo vietą juose ir lygiai taip pat lengvai prisitaikome prie jų, tampame savo likimo šeimininkais, valdome save.

Žymus teatro veikėjas Meiercholdas apie meistriškumą (tikrąjį, o ne spekuliatyvinį) pasisakė taip: „Tikrasis meistriškumas, tai kada „kas“ ir „kaip“ ateina į galvą vienu metu“. Gyvenimas, dinamika duoda žmogui pasisakinėjimą, vienu metu paaiškindami bendrąjį įvykių paveikslą ir duodami rekomendacijas apie išeitį iš susiklosčiusios situacijos. Kaip jūs jau supratote, tai ir yra taip vadinami prakeikti Žmonijos klausimai: „Kas kaltas ir ką daryti? (Kas? Ir Kaip?)“. Prakeikti jie tapo nuo Žmonijos atsijungimo nuo savo Aukščiausiojo Aš ir nuo Dievo, kai žmogus tapo pilnutinai priklausomas nuo Noosferos minties formų.

Galų gale nei galvočiai, nei tėvai, nei visuomenė su jos valstybės institucijomis, mokslu bei religija, nei kontaktininkų minios – negali duoti žmogui suprantamų atsakymų į šiuos du klausimus. Ir niekada negalės, kadangi juos valdo statika (Piktasis), esanti Dvilypumo režime. Ji gali duoti atsakymą į klausimą „Kas“, net ir su daugeliu variacijų ir pakartojimų – žemiškų žinių, mokslų, religijų, kontaktininkų bei pranašų apreiškimų pavidalu.

Bet tai ne kas kita, kaip biblinis akmenų mėtymas“, nes visi jie neduoda atsakymo į klausimą „Ką daryti? (Kaip?)“. Skaitosi savaime suprantama, kad kai tik mes susigaudysime, kas yra kaltas dėl mūsų nelaimių – iš karto bus aišku, ką reikia daryti. 

Tačiau atsakymą į klausimą „Kas kaltas?“ žmogui duoda pagrindinis kaltininkas – Noosferos minties formos, arba Piktasis. Į save jis pirštu niekada neparodys, todėl gausis uždaras ratas. Perplėšti šį ydingąjį ratą (transformavus jį į evoliucinę spiralę) teks kiekvienam žmogui savarankiškai.

Tai įmanoma padaryti tik vienu būdu: išmokti gauti vieninteliai teisingą, tikrąją informaciją nuo savo Aukščiausiojo Aš. Tam taip pat yra tik vienas kelias – lavinti savyje šeštąjį psichinį jutimą, intuiciją. Išmokti įgauti per savo Tikrąsias Esybes pasakinėjimus nuo paties Dievo. Štai ir bus taip vadinamas Antrasis Atėjimas! Kitaip su Dievu niekada nelemta susitikti, patinka tai mums ar ne. Ir Jis taip pat neturi kitos galimybės ateiti pas kiekvieną iš mūsų! Kaip tai padaryti? Į klausimą „Kas kaltas?“ atsakymą duoda ši knyga. O ką daryti – smulkiai, detaliai ir žingsnis po žingsnio, duota Asmenybės ir Sveikatos Harmonizavimo Sistemoje.


[49] Koheleto knyga, 1 : 18.

Atgal... Turinys Toliau...