Pasijungimo prie savo Aukščiausiojo Aš reikšmingumas

Pasijungimo prie savo Aukščiausiojo Aš reikšmingumas

Mes jau ne kartą kartodavome, kad mūsų Harmonizavimo Sistema kuruojama Subtilaus Pasaulio, o konkrečiau, Dievo Pasaulio ir paties Dievo (būdama Jo „kūdikiu“), todėl kiekvienas, kas nori dirbti su savimi pagal ją, praeina „Pajungimo procedūrą“.

Pajungimas vykdomas Dievo atstovais, jie praveda nematomą mūsų Sąmonės koregavimą, suderindami ją su Aukščiausiojo Aš ir Dievo sąryšiu. Koregavimas pasireiškia tuo, kad Sąmonės 2 – 5 procentų sektorių (nukreiptas schemoje į kairę, materialiojo pasaulio pusėn) Jie pasuka ant 90 laipsnių (į dešinę – į viršų, Aukščiausiojo Aš ir Dievo pusėn). Ir tai tol bus, tol mes savo vystymesi eisime už Noosferos ribų, atsilaisvinsime nuo Karmos (kol nestosime į vienybės su Dievu kelią). Jie nulaiko mus šioje vertikalėje, galima pasakyti – Gyvybės Kanale.

Iš mūsų reikalaujama tik vieno – darbas su savimi, su savo Sąmone. Jeigu Jie mato, kad žmogus dirba, bet jam ne viskas pavyksta, bet jis stengiasi ir prašo pagalbos – jam padeda, neleidžiant atsijungti nuo Gyvybės Kanalo.

Bet jeigu jis net nepasistengė suprasti priimti Sistemos esmę (darbą su Sąmone), o griebėsi technologijų (kaip panacėjos), jis šios pagalbos negauna, ir jo sąryšis su Aukščiausiuoju Aš ir Dievu nusitraukia. Jis praranda kompasą savo gyvenime ir patenka į Karmos sūkurį, nes „Dangus niekada nepadeda tam, kas neveikia pats“ (Sofoklis).

Darbo rezultatu turi tapti pilnas susijungimas su mūsų Aukščiausiuoju Aš ir su Dievu, sugebėjimas girdėti savo Aukščiausiąją, Tikrąją Esybę (Jėzų Išganytoją) ir paklusti jos reikalavimams. Tik tada žmogus gauna sveikatą, sėkmę ir jam bus duotos technologijos, padedančios transformuoti fizinį kūną į spindulinę formą, išvengiant mirtį.

Kaip jūs atsimenate, kiekviename Kūrinijos Lygyje evoliucinio Visatos vystymosi parametrai fiksuojasi mūsų Aukščiausiajame Aš, kur jie pastoviai koreguojasi ir kontroliuojasi Dievo Sąmonės. Taigi, mūsų besivystanti Sąmonė turi būti suderinta sutinkamai būtent su Ją, kas yra įmanoma tik per Dievo pažinimą, per Dėsnių (Įstatymų) studijavimą ir paklusnumą Jiems.

Tai reiškia, kad mes turime nuolat kontroliuoti save ir tas žinias, kurias gauname. Kriterijus yra vienas: jeigu gautos žinios ir patirtis duoda mums praktinį rezultatą – turėti sveikatą, pasiekti norimo, padeda siekti laimėjimų, ir, svarbiausia, padeda atsikratyti karminio koregavimo, – reiškia, mes esame vienybėje su Gamtos ir Dievo Dėsniais. Mes evoliucionuojame.

Sielos Evoliucijos ciklas pasibaigia jai pasiekus Dievo Pasaulio savo evoliuciniame vystymesi. Ji gauna teisę į Gyvybę. Gyvybė – tai Evoliucija, todėl Siela iš karto įsijungia į Aukščiausių Lygmenų Evoliuciją. Žmogus visą šį laiką gyvena Žemėje. Sielos užduotis Aukščiausiajame Evoliuciniame Procese yra užtikrinti dviejų jos komponenčių – materialiosios ir dvasinės – vienybę, tai yra fizinio kūno, energetinio kūno ir Sąmonės. Tai reiškia, kad Siela mokosi gyventi ir valdyti jai naują (jos naujojoje būsenoje) gyvybės formą – spindulinę. Bet viskas tai kol kas yra priešakyje ir laukia tų, kas pasieks šito etapo. ir laukia tų, kas daeis iki šito etapo. ir Sąmonės.   įsijungia į Aukščiausių Lygmenų Evoliuciją.iais.

Atgal... Turinys Toliau...