Mūsų Aukščiausiasis Aš

Mūsų Aukščiausiasis Aš

Kalbant apie Tikrąsias Esybes, apjungtas Aukščiausiajame Aš, reikia konkrečiau įsivaizduoti – kas jis toks yra. Apie jį, kaip, tikrai sakant, ir apie daugelius mūsų supratimui neprieinamus dalykus, literatūroje pasakyta daug, bet taip pat – nieko konkretaus. Aukščiausiasis Aš taip pat yra individualus, kaip ir Siela, kadangi visą evoliucinį kelią iš milijonų įsikūnijimų ir transformacijų jie praeina ne grupėje arba minioje, o itin individualiai! Šiose sąlygose galima kopijuoti tik savo Etaloną – Dievą.

Aukščiausiasis Aš yra tiesiogiai susijęs su mūsų Evoliucija ir priima Joje patį aktyviausią dalyvavimą. Evoliucionuodama nuo Dievo žmogaus link, Siela nuosekliai ir paeiliui pažindavo iš pradžių spindulinę gyvybės formą ir užfiksuodavo šią Būties dalį pačiame aukščiausiame Aukščiausiojo Aš Lygmenyje. Po to, įgaudama vis rupesnius kūnus, ji užfiksuodavo savo patirtį vis dar žemesniuose Kūrinijos Lygmenyse. Išplėsdama Sąmonę, eidama Dievo link evoliucine vertikale, žmogus nuosekliai apima ja visą Sielos patirtį, iki pat spindulinės formos. 

Tokiu būdu, Aukščiausiasis Aš yra Visatos vystymosi programų kompleksas – bendras kompleksas, privalomas visiems, ir čia pat įrašomos individualios programos, sukurtos Sielos jos Evoliucijos eigoje. Aukščiausiasis Aš stebi Sielos vystymosi ir ar atitinka jis Visatos Evoliucijos programas.

Viskas tai daroma, aišku, ne abstraktaus požiūrio būdu. Kiekviena Siela turi savo įskaitų knygelę, kur įrašomi pažymiai iš kiekvienos disciplinos, už kiekvieną jos Evoliucijos žingsnį. Tuo atveju, kai šiuose procesuose yra variantai („dvejetai“), Aukščiausiasis Aš išdirba koreguojančius impulsus, duodančius Sielai suprasti, kad jinai nukrypo nuo užduoto kurso, farvaterio. Kaip jūs turbūt supratote, šis kursas yra užduodamas Dievo Sąmonės! Kito, sprendžiant iš schemos, net ir būti negali, kadangi kiekvienas iš mūsų yra tiesiogiai sujungtas su Dievu ir turi su Juo gentystę, kuri yra daug kartų glaudesnė negu su tėvais Žemėje.

Taigi „dangaus sferose“ išsidirba koreguojančiai impulsai. Iš pradžių mes suvokiame juos per intuiciją. Piktybiško ir šiurkštaus nukrypino nuo Gamtos bei Dievo Dėsnių atveju mes jaučiame galingesnį Aukščiausiųjų Esybių koreguojantį poveikį. Žmonės jį vadina Karma. Bet kai tik mes esame įsisąmoninę savo klaidas, pakeičiame savo požiūrį į gyvenimą, tai koregavimas iš Aukščiausiojo Aš pusės pasitraukia.

Aukščiausiasis Aš pasireiškia ne tik tais atvejais, kai mus reikia koreguoti: jis yra mūsų angelas sargas, angelas mokytojas ir rūpestinga auklė. Būtent Aukščiausiasis Aš duoda mums orientyrus gyvenime (kur reikia eiti, o kur – ne) intuityvių pasakinėjimų pavidalu. Mes galima jausti šiuos pasakinėjimus kiekvieną minutę, pastoviai. Tik Aukščiausiasis Aš perduoda mums Tikrąsias Žinias ir apie save, ir apie Visatą, jeigu mes to norime. Būtent Aukščiausiasis Aš suvienija mus su Dievo Sąmone, ir mes galime bendrauti su Juo, plėsdami Pasaulio žinias, koreguodami jas sutinkamai su einamuoju momentu bei mūsų užduotimis.

Sielos gimimo momentu jai iš karto duodamas Aukščiausiasis Aš – individualaus vystymosi programų kompleksas. Visatos Energoinformaciniame Lauke, kiekviename Jos Lygyje, Aukščiausiajam Aš paskiriami individualūs dažnumai, panašūs į individualų pašto dėžutę, kaip Internete. Priėjimas prie jų atidarytas tik tiesioginiam naudotojui – žmogui, ir tik jeigu jis atskleidė savo Sąmonę. Subtiliam Pasauliui tai yra garantija, kad visos manipuliacijos su nurodytomis programomis bus atliktos korektiškai ir išmaningai.

Kiti žmonės, kad ir kokie būtų jų magiški poveikio į žmogų metodai, negali įeiti į jo „elektroninę dėžę“ ! Magijos pagalba galima paveikti į žmogaus Sąmonę, tuo pačiu pažeidžiant jo kontaktą su Aukščiausiuoju Aš. Bet, išskyrus žmogų, priėjimą prie jo Aukščiausiojo Aš turi tik Dievas ir Jo atstovai! Ir Jie įsikiša į šias programas tik būtinojo reikalingumo atveju ir tik pačiam žmogui prašant. Be jo žinios į jo Aukščiausiojo Aš reikalus nesikiša net pats Dievas!

Kaip matote, visos Žinios, visos Tiesos randasi mumyse nuo pat pradžios, ir priėjimą prie jų mes galime surasti tik patys, individualiai, be jokių tarpininkų. „Viskas, kas mano, nešioju su savimi“. Būtent šiame yra pagrindinė Kūrinijos paslaptis, kuri, sprendžiant iš daugelių pasisakymų, seniai žinoma žmonėms, bet taip ir nėra įsisąmoninta. Taip, rytų išmintis teigia: „Tiesa randasi ne kalbančio lūpose, o girdančio ausyse“. Būtent girdančio, o ne klausančio! „Klausyti“ ir „girdėti“ – ne tas pats!            

Girdantis žmogus suvokia Tiesą nuo savo Aukščiausiojo Aš, net jeigu jinai jam yra pasakoma kito žmogaus lūpomis. Klausantis suvokia kalbantį savo jutimo organais (emocijomis). Ką jis išgirs – priklauso nuo jo Sąmonės stereotipų, nuo to, ką jie jam leis išgirsti.

Daugelis šiuolaikinių žmonių, tame tarpe mokslininkai, bando surasti Tiesą slapto programų paketo pavidalu, neva jų pagalba esame valdomi ir kiekvienas iš mūsų, ir visa Žmonija. Jie klaidingai mano, kad šios programos saugomos Visatos Informaciniame Lauke ir priėjimas prie jų yra atdaras visiems. Bet Informaciniame Lauke jų nėra! Priėjimas prie jų yra griežtai individualus ir eina per Sąmonės lavinimą. Kolektyvinis priėjimas prie šių programų valdymo (tai, ko taip užsispyrusiai siekia Žmonija) tiesiog neįmanomas! Bendrame Informaciniame Lauke randasi tik einamoji, darbinė informacija apie Visatos stovį, kai kurios koreguojančios technologinės programos, visiškai nereikalingos mums, – ir nieko daugiau! Būtent šią informaciją nuskaito daugelis kontaktininkų bei pranašų – žmonės, užsiiminėjantys rėmeliais ir svyruokle, o taip pat tie, kas bando grynai iš smalsumo įkišti savo nosį į Dievo „ūkį“.

Programinės įrangos paketas yra įdėtas kiekvienam iš mūsų į Sielą bei į Aukščiausiąjį Aš ir patikimai apsaugotas nuo pašalinio įsikišimo! Net pats žmogus. Nepasiekus tam tikro vystymosi lygio, negali kištis į savo programinės įrangą. Reikiamą koregavimą mūsų prašymu atlieka Dievo atstovai. Žmonėms, turintiems Sąmonės diapazoną 2 – 5 procentų mastu, jų Aukščiausiojo Aš programos nėra prieinamos. Priėjimas prie jų yra blokuotas, nes dėl bendrųjų Kūrinijos procesų nežinojimo ir nesupratimo žmogus gali pridaryti sau eibių! Ir ne tik sau, bet ir visam Evoliuciniam Procesui, kurio dalelė jis yra. Tik atskleidus savo Sąmonę 45 procentų mastu (minimumas), atsilaisvinus nuo Noosferos minties formų bei Karmos ir tapus galų gale Asmenybe, žmogus įgauna priėjimą prie savo individualių programų valdymo. Pilnas priėjimas prie jų galimas tik po Sąmonės atskleidimo šimto procentų mastu.

Atgal... Turinys Toliau...