Sąryšis su Aukščiausiuoju Aš ir Dievu

Sąryšis su Aukščiausiuoju Aš ir Dievu

Iš ankstesnių skirsnių jūs jau žinote, kad žmogaus energetinis kūnas susideda iš septynių sluoksnių-lygių, kiekvienas iš kurių yra susijęs su vienu iš septynių Kūrinijos Lygiu. Šis sąryšis vykdomas per Aukščiausiąjį Aš. Kiekvienas energetinio kūno sluoksnis, kaip ir kiekvienas Kūrinijos Lygis, turi savo asmeninius dažnumus. Ir susiję tarpusavyje energetinio kūno sluoksniai bei Kūrinijos Lygiai turi vienodus dažnumus. Schemoje Nr. 1 kiekvieno energetinio kūno sluoksnio spalva identiškas trikampio, kuris randasi žmogaus atitinkamo Kūrinijos Lygyje viduje, spalvai, tai Tikroji Esybė. Jų sąsaja parodyta tos pačios spalvos linija, kaip ir Lygiai. Geltonos spalvos sektorius kiekvieno trikampio viduje parodo Sąmonės atskleidimo laipsnį ir atitinkamai – mūsų nuskaitomos Tikrosios informacijos tūrį. 

Kaip matosi iš schemos, patys žemiausi Lygiai (emocionalusis ir mentalinis) turi silpną Pasaulio įsisąmoninimo laipsnį. Pradedant nuo trečiojo, Karminio, Lygio, Sąmonė žymiai plečiasi, žymiai didėja nuskaitomos informacijos apimtis, kas leidžia žmogui evoliucionuoti. Šiame saviraidos Lygyje Sąmonė plečiasi iki 30 – 35 procentų (pas kai kuriuos iki 40).

Būtent šiame Lygyje žmonės aktyviai dirba su Aukščiausiuoju Aš, nustatomi su juo stiprų ryšį – Sąmonės atsilaisvinimo nuo stereotipų, dogmų ir pririšimų dėka. Žmogus transformuojasi ir pradeda atitikti savo Aukščiausiojo Aš reikalavimus. Ir anas jam atsako tuo, kad duoda jam dovaną valdyti savo sveikatą, gerovę ir Gyvenimą apskritai. Kariniame Lygyje žmogus randasi iki tol, kol atsilaisvins nuo savo stereotipų. Šiame Lygyje keičiasi Noosferos minties formų (Piktojo) sąryšis ir poveikis į žmogų.

Ketvirtasis, penktasis, šeštasis ir septintasis Lygiai – tai aktyviai vystančios Sąmonės. Besikeldamas juose, žmogus pilnutinai atsikrato priklausomybės nuo minties formų bei Karmos, tiesiogiai sąveikauja su savo Aukščiausiuoju Aš ir Dievu, gaudamas praktinius rezultatus. Jis tampa vienvaldišku savo Gyvenimo šeimininku. Tam, kad pasiekti sėkmę kokiame nors dalyke, jis aktyviai sąveikauja su atitinkamais Dievo egregorais (tarnybomis).

Biblijoje yra minima apie vieną knygą. Apie tai kalbama „Apreiškimo Jonui knygoje“ (Apokalipsė):

„Ir pamačiau galingą angelą, skelbiantį skardžiu balsu: „Kas bus vertas atverti knygą ir nuplėšti nuo jos antspaudus?!“ Bet niekas nei danguje, nei žemėje, nei po žeme negalėjo atverti knygos nei pažiūrėti į ją“.[47]

Čia kalbama apie einantį iš eilės atskleidimą, savo Tikrosios Esybės septynių pakopų, sluoksnių-Lygių, nugalėjimą. Galima pasakyti apie Sąmonės atskleidimą per septinius etapus. Būtent tai turima omenyje, kai kalbama apie antspaudų nuplėšimą nuo Gyvybės Knygos.

Mūsų civilizacijoje iki šiol niekas negalėjo aiškiai paaiškinti tai, kas yra parašyta Biblijoje. Pasirodo, viskas yra labai paprasta, jeigu nekomplikuotumėme: bet tam, kad tai pasiekti, mums reikėjo nuplėšti visus septinis antspaudus nuo mūsų Knygos!    

Bloga naujiena jums, gerbiamas skaitytojau, yra ta, kad kiekviena turi nuosavą Gyvybės Knygą, reiškia – antspaudai yra nuosavi. Tam, kad juos nuplėšti, niekas nė piršto nejudins. Todėl paskutinės Biblijos knygos traktavimas, prie kurio visi priprato, kad kažkas už visus mus šiuos antspaudus nuplėš, švelniai tariant, klaidina. 

Kalbant apie sąsają su Aukščiausiuoju Aš, reikia pabrėžti, kad jame dalyvauja ne tik energetinis kūnas. Visi energetiniai procesai yra tiesiogiai susiję su fiziniu kūnu. Energetinis fizinio kūno dublikatas yra taip vadinamas eterinis kūnas, turintis savyje energetines matricas, visų kūno organų bei sistemų blokus. Kiekvieną organą ir sistemą atitinka savo ritmas, gyvybės dažnumas. Energetinio kūno būklė momentaliai atsiliepia fizinio kūno būklei, ir atvirkščiai. Energetinio ir fizinio kūnų sąryšis su kitais energetinio kūno sluoksniais vykdomas specialiųjų sūkurių (kanalų, energetinių talpyklų) pagalba. Jų pasiskirstymas aprašytas Sistemos pirmojoje praktinėje dalyje (pagrindinių kanalų yra 7, bet viso jų yra apie 360).          

Šių kanalų pagalba fizinis kūnas yra susijęs su Aukščiausiuoju Aš. Ir energetinis kūnas nėra statiškas, nejudamas apvalkalas – kokonas, tai vienas daugiasluoksnis sūkurys. Jis sukasi, kaip ir visi energetiniai kanalai, srautai, sūkuriai Visatoje. Būtent su šiuo yra susijęs rėmelio sukimasis mūsų praktikose prieš laikrodžio rodyklę. Rėmelio sukimosi „prieš srovę“ dėka susidaro energetiniai trikdymai, kurie ir atlieka reikiamą mums darbą.

Apatiniai kūno kanalai (vėdiškas ir pilvinis) yra susiję su emocionaliuoju bei mentaliniu energetinio kūno sluoksniais ir atitinkamais Kūrinijos Lygiais. Šie Lygiai randasi rupių vibracijų Pasaulyje, todėl organai, kuriuos kuruoja vėdiškas ir pilvinis kanalai, generuoja rupias, neigiamas emocijas ir jausmus.

Yra žinoma, kad visi energetiniai kanalai susiję tarpusavyje. Jie sujungti bendru kanalu. Visų kanalų dažnumai sinchronizuojasi su atitinkamais galvos smegenų dažnumais. Pačių žemiausių energetinių sūkurių dažnumai sąveikauja su reptilijų smegenimis ir žinduolių smegenimis. Neokorteksas lieka beveik atjungtas. 

Būtent todėl ten, kur yra emocijos ir jausmai, nėra sveiko proto! Štai kodėl besaikis sekso pamėgimas ir pilvapenystė visais laikais ir visose doktrinose, Šventuose Raštuose priskirti prie žemų, gyvuliškų instinktų! Žmonės, turintys palinkimą į šias aistras, priklauso emocionaliajam ir mentaliniam Lygiams – žemiausiems vystymosi lygiams, ir nesvarbu – ką jie sakytų, kas jie tokie bebūtų ir ko tik jie nežinotų!

Neokorteksas įsijungia į darbą minimalių 2 -5 procentų apimtyje tik tais atvejais, kai žmogus bando kūrybiškai realizuoti save, intelektualiai vystasi. Jeigu stebėti aplinkinius žmones, galima pastebėti, kad žmonės, kurie atjungė dėl vienos ar kitos priežasties kūrybišką realizavimą ir nutraukė lavinti savo intelektą, labai greitai degraduoja, grimzdami į „senatvinį marazmą“, kuris, deja, pakenkia vis jaunesnį amžių. Faktiškai žmonės gyvena gyvūnų instinktais...

Aukštesni žmogaus kūno energetiniai kanalai yra susiję su subtilesniais energetinio kūno sluoksniais, taigi – ir su subtilesniais Kūrinijos Lygiais. Organai, kurie randasi širdies, balso, akių, galvos kanaluose, generuoja subtilių dažnumų vibracijas. Su jais yra susiję teigiamos emocijos ir jausmai. Energetinė talpykla (bendrojo energetinio sūkurio segmentas) nuo saulės rezginio (bendrasis kanalas) iki balso kanalo (skydliaukė) yra susiusi su Kūrinijos Karminiu Lygiu. Į šią talpyklą sugeba įsibrauti kaip subtilios, taip ir rupios vibracijos.

Širdis ir skydinė liauka pagal savo pobūdį yra skirti subtiliems dažnumams. O jeigu jas paveikia rupių dažnumų emocijos, tai natūralu, kad šie organai neišlaiko potencialų skirtumo ir jų darbo ritmas išsiderina. Būtent dėl šios priežasties ir skydliaukė, ir širdis labai stipriai reaguoja į stresus, net iki jų darbo pilnutinio atsijungimo!

Mąstanti galvos smegenų dalis (neokorteksas) yra susijęs su pačiomis subtiliausiomis vibracijomis. Ji yra susijusi su dangaus energetinio kūno sluoksniais (kūnais) bei išvystyta Sąmone. Per neokorteksą vykdomas tiesioginis sąryšis su Dievu.

Bet kol žmogaus valdomas žemesniųjų galvos smegenų dalių, jo Sąmonė miega. Laikui bėgant, jeigu jis neįjungs savo Sąmonės evoliucinio vystymosi proceso, jo neokorteksas „išdžiūsta“ (viskas, kas nereikalinga, atrofuojasi, tai Gamtos Dėsnis). Todėl, kuo daugiau neokortekso funkcijų yra atrofuota, tuo žmogui sunkiau pabudinti savo Sąmonę. Šiuo atveju jo sąmoninimui yra reikalingos neįtikimos, titaniškos paties žmogaus pastangos. Atgaivinti išdžiuvusį medį yra labai ir labai sunku – taip ir su miegančia Sąmone bei su neokorteksu.

Būtent dėl neokortekso „išdžiūvimo“ žmonėms taip sunku eiti Sąmonės evoliuciniu keliu. Jiems yra lengviau tikėti Antrąjį Kristaus atėjimą ir kad egzistuoja panacėja nuo visų nelaimių, apsiginklavus įvairiomis technologijomis. Pasąmoniniame lygmenyje jie atmetė net pačią mintį apie savo neokortekso reanimaciją. Negaudami ieškomojo, jie viskuo nusivilia ir sudeda rankas. Tuo pačiu jie dar daugiau pagreitina savo degradavimo procesą.


[47] Apreiškimo Jonui knyga, 5 : 2-3.

Atgal... Turinys Toliau...