Trečiojo Kreipimosi į Žmoniją komentaras

Trečiojo Kreipimosi į Žmoniją komentaras

Pirmame skirsnyje jūs susipažinote su Trečiuoju Kreipimusi į Žmoniją, su siužeto užuomazga. Dabar susipažinkite su jo priešistore bei atomazga. Iki mūsų Trečiasis Kreipimasis buvo atneštas 1929 metais, prieš 65 metus, kol Koalicija, sprendžiant iš jų žodžių, nebuvo pajėgi padėti mums kaip nors. 1929 + 65 = 1994 m., Apokalipsės pradžia buvo 1997 metų rugsėjį, tai yra mus perspėjo laiku!Kūrinijos Lygių.i, kad pavadintos minties formos - vienas leto mėnesių tam, kad pilnai jį užbaigti. 

Antrasis Kreipimasis buvo duotas indėnų gentims, kurios dar nežinojo rato, 711 metais. 782 metais dviejų indėnų genčių – Maja ir Olmekų pėdsakai, šiuolaikiniams tyrinėtojams yra pamesti, jos dingo nuo Žemės. Istorikai nušnekėjo iki to, kad paspėliojo dviejų genčių šių buvimo vietą vieną iš kaimyninių Galaktikų. Ir nenuostabu: gentis Maja paliko savo miestus-piramides nepaliestais. Jų pasišalinimo priežastis buvo ne karai ir ne epidemijos. Olmekai pastatė istorikus į keblią padėtį, kadangi išrovus 4-5 metrų gylio tranšėjas, palaidojo jose visus savo buvimo Žemėje pėdsakus. Sutikite, kad tokio elgesio precedentų Žmonijos istorijoje dar nebuvo!

Jeigu iš 782 atimti 711, bus 71 metus, kas nėra labai toli nuo 75. išaiškinimo raktas būtent šiuose skaičiuose: viena karta skaitosi žmonių, kuriems sukako 25 metai, karta. Gaunasi, kad Maja ir Olmekai dingo, prieš tai užaugindami Nenutrūkstamos Loginės Mąstysenos Sistemos, kuri buvo duota jiems Subtilaus Pasaulio 711 metais, pagrindu tris savo žmonių kartas (sunaudojus tam 71 metus).

Ratas (evoliucinės spiralės vija) užsidarė. Būtent apie tai kalba ir Biblija: „Eik, kur pašauks. Praeik su pakvietusiu tave dvi stadijas ir tik tada spręsk, ar eiti su juo toliau arba grįžti atgal“. Būties Trilypumas – tai visas procesas, jau susiformavęs, pilnutinai įvykdytas, kai sustabdyti arba išeiti iš jo jau nebeįmanoma! Dvi stadijos (turima omenyje 2/3 vieningo proceso) – kai dar ne vėlu jų savyje sustabdyt, sugrįžus į pradinį tašką. 

Dviejų indėnų genčių dingimo nuo Žemės paslaptis yra tame, kad jie, įsisavindami Nenutrūkstamą Loginę Mąstysenos Sistemą, įjungė Būties Trilypumą, jau nepalikdami sau kelio atsitraukimui! Tuo pačiu jie pabudino savo Sąmonę, įveikė nemirtingumo slenkstį, išmokdami kontroliuoti bei valdyti absoliučiai visus Būties procesus. Jie išmoko materializuoti ir dematerializuoti viską, kas buvo reikalinga žmogaus gyvenimui materialiajame pasaulyje, o po to pasitraukė į akliną gynybą, tapo nematomi aplinkinėms gentims! Jie liko gyventi Žemėje, toje pačioje vietovėje. Ir tuo pačiu nusinešė praktinę Nenutrūkstamos Loginės Mąstysenos Sistemos komponentę.

Priežastis yra paprasta: tik šios dvi gentys pasirodė gabios pakeisti save, gavus tuo pačiu viską, apie ką Žmonija tik svajoja! Jie neapsunkindavo savęs mokslo ir technikos pažanga (dar nežinojo rato) bei lagaminais. Viską savo – sugebėjimą valdyti materialiojo pasaulio procesus – jie nusinešė su savimi!

Tik tai atsitiko ne iš karto, kadangi jie gyveno ne vakuume. Aplinkinės gentys, aptikus pas kaimynus tokią gausą (esant dykam gyvenimui, kaip tai atrodė iš šono), aišku, kad nepaliko jų be dėmesio, bandydami užvaldyti šiuos lobius.

Bet Maja ir Olmekams, jų naujame Sąmonės lygmenyje, tokia „įdėmaus dėmesio“ objektų padėtis nebuvo priimtina, nors pagal savo galimybes jie galėjo bet kokį agresorių sumalti į dulkes! Jie priėmė sprendimą pasitraukti į akliną gynybą, tapdami nematomais aplinkiniams, kaip tapo nematoma žmonėms paslaptinga Šambala!

Nereikia pamiršti, kad Antrasis Kreipimasis į Žmoniją buvo duotas visoms indėnų gentims, bet praktikais tapo tik dvi jų, sugebėjusios turėti naudos per poveikį sau, Sąmonės išplėtimo pagalba, per savęs transformavimą. Kiti suteikė pirmenybę likti teoretikais ir gauti naudą, paveikdami aplinkinius gautų žinių pagalba. „Jeigu aš negaliu šio materializuoti, priversiu kitą žmogų atnešti arba padaryti tą, kas man reikalinga“. Naudos pagal baigtinį rezultatą gavimo požiūriu – tai tas pats. Bet tai jau vadinsis Magija. Tai yra visi „teoretikai“ iš indėnų pasivertė magais. Kastaneda savo Juodosios Magijos pasisėmė Tolmekų gentyje, pas Majos kaimynus. 

Absoliučiai visos doktrinos, religijos, filosofinės teorijos Žemėje, ištariančios teisingus žodžius, vedančios, pasak jų, Dievo link, nuolat minančios Jį, teorijoje žinančios Tiesas, bet netraukiančios iki praktikos, – lieka „teoretikų“ dalia, iš esmės yra Juodoji Magija. Nepriklausomai nuo to, kokiais drabužiais jos apsirengia!

Atskirti jas yra labai paprasta: jeigu į pasiūlymą užsidirbti viską, ko reikia, darbu su savimi, mylimuoju, jūs išgirsite atsakymą, kad jam to „negalima“ arba tai yra neįmanoma, – tai prieš jus akivaizdus tinginis arba „teoretikas“. Negaišinkite savo jėgų bei laiko, jie jau padarė savo pasirinkimą.

O teoretikas, įtikindamas, kad to, apie ką jūs sakote, negali būti iš principo, – dar prisipažįsta savo neišsigalėjimu! Tuo pačiu jis pareiškia apie negalimumą išspręsti savo problemas tokiu štai būdu, kadangi jau buvo bandęs pagal savo metodą. Tai yra jis pripažįsta mūsų Sistemą nepasiekiama „teoretikams“, pripažindamas nepasiekiamu jam lygmenį, de facto sutinka su jos pranašumu.  

Atgal... Turinys Toliau...