Kūrinijos Raktas

Septintasis skirsnis

Kūrinijos Raktas

Varžybų sąlygos yra nuostabiai paprastos. Mes turime kai kurį laiką atkakliai dirbti, kai kurį laiką tverti, nuolat tikėti ir niekada ne atsigręžti.  

                                                                                                                      David J. Simms

Taigi, mes priėjome prie pirmosios knygos baigiamojo skirsnio.  Nuo skirsnio iki skirsnio jūs suprasdavote Sąmonės išplėtimo prasmę, ir tam tikras skaitytojų procentas jau priėjo supratimą, kad būtina panaudoti technologijas, kurios padės pasveikti ir pasiekti sėkmės gyvenime. Pasistengsime išsiaiškinti 0visame, būdami naujajame savo gyvenimo įprasminimo etape. 

Mes žinome, kad mūsų Esybė (biologinis kompleksas vardu „Žmogus“) susideda iš fizinio ir energetinio kūnų. Mokslas išsamiai ištyrė fizinį kūną, ir nėra jokio būtinumo ant jo apsistoti. 

Su energetiniu viskas kitaip. Jis įeina į neįsisąmonintų, o kartais ir anomalinių, reiškinių kategoriją, yra įdėmaus dėmesio objektas ir okultinių mokslų, mistinių žinių, ne visada pateisintų prietarų ir melagingų žmogaus vaizdinių apie save,  pusės. Šiuo laiku atsirado daug praktikų, paveikiančius energetinį kūną, dirbančių su juo. Būtent ekstrasensai, magai, žyniai bando paveikti būtent energetinį kūną – tikslu valdyti fizinį (ne savo, svetimą). Tačiau toks kišimasis ne visada yra pateisinamas. Dalykas yra tame, kad išvardinti meistrai, turėdami kiekvienas savo unikalius sugebėjimus, visiškai nežino jų prigimties ir paskirties! Reklamuodami save, jie privertė nieko nežinantį miesčionį galvoti, kad jų poveikis jo energetiniam kūnui yra labai svarbus ir kad tai yra panacėja nuo visų bėdų bei ligų!

Taip, iš tikrųjų, energetinis kūnas yra pirminis, o fizinis – antrinis, bet tam, kad panaudoti kokį nors poveikio energetikai metodą, reikia žinoti ir suprasti procesus arba dėsnius, valdančius šį kūną. Pažinti juos galima tik esant išvystytai Sąmonei. Bet nelaimė yra tame, kad visi šitie specialistai – paprasti žmonės. Jų Sąmonės vystymosi lygis – toks pat, kaip ir pas visus, na, gal, vienam – dviem procentams aukštesnis. Reiškia, turėdami žemą įsisąmoninimo lygį, jie įsikiša į sritį, visiškai jų neištirtą, taigi – jiems neprieinamą! Kas gi tai per sritis? Pamėginsime išsiaiškinti.

Mes žinome, kad energetinis kūnas (jo pradinė substancija) turi sudėtingą struktūrą ir konfigūraciją. Bendrais bruožais jis yra kiaušinio pavidalo ir priklausomai nuo savo sūdrumo bei aktyvumo jo diametras gali būti iki 18-20 metrų. Jo pagrindą sudaro smulkiausios Kūrinijos dalelės, vadinamos korpuskulos. Pats energetinis kūnas yra nevienarūšis pagal savo sudėtį ir sūdrumą. Arčiau prie fizinio kūno jo sūdrumas didėja, įsisavindamas pačią sūdriausią konsistenciją pačiame fiziniame kūne. O energetinis susideda iš septynių sluoksnių, kiekvienas iš kurių yra sujungtas su savo Kūrinijos Lygiu, o tai reiškia, kad yra pavaldus Jos dėsniams.

Visos egzistuojančios pasaulyje praktikos, paveikiančios energetinį kūną, dirba tik su 2 – 3 energetinio kūno lygiais, pačiais sūdriausiais jo sluoksniais – tai eterinis (karminis), emocionalus ir mentalinis lygiai. Kiti keturi – penki lygiai lieka joms neprieinamos.

Būtent ekstrasensams neprieinami lygiai sudaro „valdymo aparatą“, arba žmogaus „sisteminį bloką“. Tai taip vadinami „Dangaus Kūnai“, kuriuos galima apjungti bendru pavadinimu „Spindulinis Kūnas“ arba „Šviesos Kūnas“. Bet jis yra suvokiamas ir prieinamas paties žmogaus išvystytos Sąmonės pagalba. Atskleidus savo Sąmonę iki 60 – 65 %, mes artėjame prie galimybės gauti informaciją iš Aukščiausiųjų Kūrinijos sluoksnių ir valdyti savo Dangaus Kūnus (Dangaus Esybes, prisiminkite schemą Nr. 1).

Įsisavindami pirmųjų Sistemos dalių technologijas, mes, kaip ir dauguma praktikuojančių pagal kitas metodikas, dirbame tik su sūdriais savo kūno sluoksniais (su 2 – 3 lygiais). Tie žmonės, pas ką fizinio kūno funkcijų sulūžimas buvo susijusi su energijos cirkuliavimo sutrikimu, įgauna galimybę valdyti savo sveikatą.

Žmonės, turintys nesklandumus su energijos cirkuliavimo sutrikimu Dangaus Kūnuose, nesugebėjo pilnutinai atsikratyti savo problemų. Ir technologijas, aprašytas pirmosiose Sistemos dalyse, galima vertinti kaip neatidėliotinos, greitos pagalbos sau pačiam metodus. Šias technologijas galima laikyti kaip skylių lopymą, kai žmogus atsikrato vienos problemos, o pas jį tuoj pat atsiranda nauja arba po kiek laiko grįžta sena. Vieninteliu pasiekimu pradiniame etape tapo galimybė spręsti savo problemas su sveikata nesikreipiant į gydytoją, nenaudojant vaistinių preparatų. Bet vis vien, problemos pilnutinai nėra pašalintos! Tačiau visgi mes gavome naudą iš šių technologijų: pažadinome šeštąjį jutimą, o tai reiškia, kad išlavinome savo vidinį jutimą – kaip organų, taip ir energijos srautų energetiniame kūne. Nepraėjus šio etapo, be vidinio dėmesio lavinimo, mes negalėsime pažengti toliau savęs valdyme.

Pasidarė žymiai lengviau, kai mes išmokome kontroliuoti savo stereotipus ir kovoti su jais. Atlaisvindami Sąmonę nuo jų, mes nuveikiame Karmos poveikį, ir visų jos lygių! Karma turi tiek pat poveikio žmogui lygių, kiek lygių turi stereotipai kartu su griaunamosiomis Noosferos minties formomis (viso jų yra penki, prisiminkite schemą Nr. 3).            

Šiame vystymosi lygyje Sąmonė turi būti visiškai laisva nuo stereotipų. Ir jų atskleidimas bei įsisąmoninimas eina palaipsniui. Jums nėra prasmės ieškoti jų savyje – gyvenimas pati sukuria aplink mus įvykius, kurie padeda atskleisti vienus ar kitus stereotipus! Žmogui belieka laiku atskleisti juos savyje ir pašalinti. Pasiekus laisvės, Sąmonė turi nuolat būti pusiausvira, susivaldanti, tai yra alfa lygmenyje.

Tai reiškia, kad jokios materialiojo pasaulio problemos negali ir neturi mus jaudinti, įtraukdamos mus į savo sūkurį. Savo Sąmone mes visada randamės po procesu (bet kuriuo), pilnutinai apimdami jį savo pojūčiais, taigi – valdydami jį. Emocijos liko užpakalyje. Visi procesai yra pavaldūs Protui, kuris remiasi sveiku protu bei Tiesa.

Nuolat besivystanti Sąmonė sugeba apimti savimi procesus, susijusius su Dangaus Kūnais (su Spinduliniu kūnu). Šis kūnas yra ypatingas, nuo jo būklės priklauso visas mūsų gyvenimas, sveikata ir gerovė. Dangaus Kūnų sūdrumas nuo lygio iki lygio mažėja, palaipsniui pereidamas į spindulinę formą. Jų dalelės tampa vis mažesnės negu korpuskulos, tai taip vadinamos kvazidalelės.

Spindulinis kūnas betarpiškai susijęs su aukščiausiais Kūrinijos sluoksniais, valdomas jų Dėsniais ir tiesiogiai Dievo mintimi. Mūsų Sąmonė, pasiekdama sąveikos su Spinduliniu Kūnu, sugeba sugaudyti Dievo psichinę energiją, pasijungti prie gaivingo gyvybiškos energijos šaltinio ir išlyginti procesus visuose savo kūno struktūrose. Sąveikaujanti tik su rupiais energetinio kūno sluoksniais Sąmonė neturėjo šios savybės. Valdymo instrumentas, taip pat kaip anksčiau, lieka mintis ir pakankamai išsivystę vidiniai pojūčiai.     

Taigi, Dangaus Kūnai tampa prienami ir pavaldūs tik išvystytai Sąmonei. Ji, kaip jau ne kartą buvo pabrėžta, yra būdinga tik žmonėms. Kurie atsilaisvino nuo stereotipų, kurie nustatė pilną vienybę ir supratimą su savo Aukščiausiuoju Aš. Šiuolaikiniai ekstrasensai, magai, žyniai ir liaudies gydytojai neturi tokios Sąmonės, o tai reiškia, kad gali padėti žmogui išspręsti tik nedidelę jų problemų dalį, pakabindami jam tuo pačiu (dėl savo nežinojimo!) masę naujų problemų!

Visų savo asmeninių problemų sprendimas įmanomas tik tam, pas ką jos atsirado, per supratimą ir kompleksiškai („Padėk sau PATS!“)! Viskas todėl, kad vienas iš pagrindinių naujosios Epochos postulatų ir Dėsniu sako: „Gydytojavimas baudžiamas. Gydytoju sau pačiam turi tapti kiekvienas!“

Energetinis kūnas randasi nuolatiniame judėjime, ir to dėka vyksta kraujo bei limfos judėjimas fiziniame kūne, vyksta jo organų ir sistemų funkcionavimas. Energetinio kūno sluoksniai turi įvairius savo judėjimo greičius. Kuo toliau yra lygis nuo fizinio kūno, tuo didesnis yra jo greitis. Spindulinio Kūno judėjimo greitis turi viršyti šviesios greitį, būtent todėl jis turi savybę šviestis, priimdamas tuo pat laiku dalelės ir bangos savybę. Gebėjimas valdyti šį procesą duoda žmogui neribotas galimybes.

Spindulinio Kūno judėjimo (sukimosi) greitis yra tiesiogiai susijęs su Sąmone. Lygiai taip pat, kaip elektros srovė gali bėgti tik tarp dviejų skirtingų polių, taip ir Spindulinio Kūno judėjimas galimas tik tarp dviejų minties Polių: Dievo Minties (Jo psichinės energijos), iš vienos pusės, ir Žmogaus Minties (jo psichinės energijos) – iš kitos pusės. Kaip jūs galite numanyti, mažai kas Žemėje turi išvystytą Spindulinį Kūną. Nemokėdamas palaikyti procesus šiame Kūne, žmogus tampa mirtingas. Atkurti Spindulinio Kūno sukimosi greitį – štai sveikatos ir nemirtingumo laidas!

Kaip pasireiškė A. Karras[57]: „Tam, kad užsidirbtume pragyvenimui, reikia dirbti. Bet tam, kad praturtėtumėme, reikia sugalvoti kažką kitą“. Taip ir su mūsų sveikata. Tam, kad išliktų praėjusiais dešimtmečiais ir šimtmečiais, žmogui užtekdavo žinomų sistemų ir metodikų pagalba dirbti su savo fiziniu kūnu, apsiribojant nedidele energetinių procesų korekcija.

Dabar situacija priverčia mus prisiminti šį „kažką kitą”! Mūsų Sistema ir yra tas pats – „kažkas kitas”, ir, kaip jūs suprantate, Žmonija turėjo ją gauti ne anksčiau ir ne vėliau, o būtent dabar. „Naudinga viskas, kas laiku. O jei gerovei ne proga – pavirsta nedorybe ir yda!“

Sutinkamai su rytų medicina, žmogus iš prigimties turi dvi energijos rūšis. Tėvišką ir Darbinę. Tėviška yra ta, kurios atsargos yra sudarytos energetiniame kūne. Žmogaus ekstrasensoriniai ir paranormalūs gebėjimai yra susiję su energija, kurios atsargos yra Spinduliniame Kūne.

Ekstrasensai turi Spindulinį Kūną, nors ir silpnai išvystytą. Jį turi žmonės, kurie bando pažinti Tiesą ir nuolat ieško jos. Jie taip pat gali atstatyti savyje ekstrasencorinius sugebėjimus, jeigu panorės! Būtent Spindulinis Kūnas pastumia žmogų pasitobulinimui, savirealizacijai ir Evoliucijai. Daugmaž išvystytą Spindulinį Kūną turi ne daugiau kaip vienas procentas Žemės gyventojų.          

Štai kodėl Subtilus Pasaulis mano, kad šiuolaikiniuose kataklizmuose visų pirma išliks būtent jie. Jie iš prigimties turi Sielos jautrumą ir sugeba laiku ateiti ten, kur reikia, ir padaryti tą, ką jiems pasakys, kuo juos išmokys. Kitiems šie pirmieji žingsniai pasiverčia neįveikiama problema, dėl visuotinio gyventojų raštingumo bei erudicijos. Iš tikrųjų „vargas dėlproto“ ir „su didele išmintimi ateina ir daug rūpesčių; kuo daugiau žinai, tuo labiau kankinies ”. Penkerius metus vaikščios vis aplinkui, reikalaus paaiškinimų, sertifikatų, Mokslo akademijos bei Sinodo išvados, o po to – Dievo paso... Kol patys neišnyks...  Laiko liežuviu malti jau nebėra! Situacija tokia, kad „ne stiprieji nugali silpnuosius, o greitieji – lėtesnius“.

Spindulinis Kūnas yra tiesiogiai susijęs su žmogaus psichine energija, su jo mintimis. Todėl nepateisinamas šios energijos sunaudojimas sukelia padidintą Spindulinio Kūno energijos sunaudojimą. Po mirties, turėdamas silpnai išvystytą Spindulinį Kūną, žmogus negali susijungti su aukštesniais Kūrinijos Lygiais, todėl nusileidžia žemiau. Dalykas yra tame, kad iš karto po mirties žmogus pasikelia į pačius aukščiausius Lygius, kur, pagal idėją, galėtų ir pasilikti... Bet, turėdamas žemą potencialą, jis negali išlaikyti šių Lygių energetikos, jinai jį degina! Žmogus, taip sakant, byra žemyn, nusileisdamas ten, kur jam yra jauku (štai jums ir puolęs angelas!).  

Po reinkarnacijos jis įgauna tą Spindulinį Kūną, kurį turėjo prieš mirtį. Todėl reinkarnacijų eilė nepadidina žmogaus šansą, o tik sumažina jį! Nuo gyvenimo iki gyvenimo Tėviškos energijos atsargos mažėja, reiškia – mažėja gyvenimo trukmė. Tam, kad atgaivinti savyje gyvybę, reikia atkurti Spindulinį Kūną. Natūralu, kad kuo jis yra pas jus silpnesnis, tuo didesnes pastangas reikės pridėti jo atkūrimui.

Darbinė energija yra energija, kurią išdirba fizinis kūnas ir kuri užtikrina mūsų kasdieninį darbingumą. Žinoma, Darbinės energijos kiekis, net esant dideliam norui, gali būti lygiavertis sukauptai energetiniame kūne energijai. Tėviškai energijai išsekant, mažėja ir fizinio kūno galėjimas ją generuoti. 

Čia reikia pabrėžti, kad jeigu žmogus neišnaudoja savo Giminės energijos stresams, užsiiminėja įvairiomis sveikatingumo praktikomis, jis sugeba palaikyti savo sveikatą reikiamame lygmenyje ir prailginti gyvenimo metus. Jeigu jis išnaudoja energiją emocijoms bei stresams, niekuo neužsiima, norimo efekto nuo kokių nors energetinių technologijų jis negaus. Jūs turbūt jau supratote: tam, kad padidinti Darbinės energijos lygmenį, reikia padidinti raumenų darbingumą, jų galėjimą generuoti Darbinę energiją. Mes suteikiame skaitytojui galimybę spręsti šią problemą. Šiuo metu yra pakankamai praktikų, padedančių lavinti raumenų sistemą (bėgimas, mankšta, bodibildingas ir kt.).

Sustokime tik prie Spindulinio Kūno lavinimo klausimo. Dar kartą pabrėžime: visos egzistuojančios pasaulyje praktikos leidžia paveikti du – tris energetinio kūno lygius, t. y. tuos, kurie randasi arčiau prie fizinio kūno. Spindulinio Kūno jos neliečia. Priėjimas prie jo, esant neišvystytai Sąmonei, Gamtos yra užblokuotas, kadangi jo energijos gali sudeginti žmogaus, nepasiruošusio jų įsisavinimui, kūną!   

Daugeliui yra žinomos Drunvalo Melchisedeko knygos „Gyvybės Žiedas“. Jose kaip tik kalbama apie Šviesos Kūno, tai yra Dangaus Kūnų (Spindulinio Kūno) lavinimą. Ir kas gi? Ši praktika, galbūt, kam nors ir buvo naudinga, bet, kaip sako pats Melchisedekas: „Tiktai viena dešimtoji procento Žemės gyventojų turi gyvąjį Šviesos Kūną. Ką įsakysite daryti kitiems?“ Jo knyga yra skirta būtent vienai dešimtajai procento gyventojų, žmonėms, turintiems išlavintą Sąmonę ir prigimties. Bet žmonėms, turintiems uždarą, miegančią Sąmonę, ši metodika dėl nurodytos priežasties netinka!

Ir jeigu šitie žmonės pradeda užsiiminėti „Mer-ka-ba“, tai jinai juos paprastai sudegins. Mes susiduriame su tokiais žmonėmis savo darbe. Jiems reikalingas parengtinis paruošimas, pirmiausia – teorinis. Ne paslaptis, kad kiekvienas žmogus galvoja, kad mieganti Sąmonė gali būti pas ką nors kitą, tik ne pas jį, stereotipai – irgi ne jo problema ir t. t. Yra apgailėtinas tas faktas, kad visos mums žinomos sistemos ir praktikos tik siūlo „išplėsti Sąmonę“. Kas tai yra ir kaip tai padaryti – niekur nė žodžio apie tai!

Be to, „Mer-ka-ba“ tinka tik žmonėms, turintiems sąlyginai sveiką fizinį kūną. Kitaip ši galinga praktika gali apsunkinti sutrikimus organizme! Ši aplinkybė vėl parodo, kad kiekvieną reikalą, kiekvieną technologiją reikia atlikti išmaningai ir suprantant bendrąjį procesą! Iš pradžių reikia kritiškai įvertinti savo žinias, galimybes – ir tik po to mėginti įsisavinti daug vilčių teikiančias technologijas.

Žymiai paprastesnis ir labiau patikimas Spindulinio Kūno lavinimo būdas yra „Atgimimo akis“ su mūsų papildymais, paraleliai panaudojant Sąmonės lavinimo praktiką. Jeigu „Atgimimo akį“ praktikuoja žmogus, net su miegančia Sąmone, ši praktika nebus jam kenksminga, atvirkščiai – tam tikru mastu sustiprins jo fizinį kūną, ir jau vienu tuo bus naudinga.

Kaip matote, paveikslas yra slegiamas... Žmonės ant tiek stipriai įtraukti į materialiojo pasaulio iliuzijas bei pasimėgavimus, kad praktiškai mažai kas išsaugojo nors kiek gyvybingą Spindulinį Kūną! Laimei viskas gyvasis sugeba atgimti. Šio atgimimo raktas ir mechanizmas – tai mintis, ir mintis įsisąmoninta. Šiame mūsų Jėga!


[57] Alphonse Jean-Baptiste Karr (1808-1890), prancūzų rašytojas.

Atgal... Turinys Toliau...