Darbas Spindulinio Kūno lavinimui

Darbas Spindulinio Kūno lavinimui

Spindulinio Kūno lavinimas bei stiprinimas reikalauja ilgo laiko, kadangi tai ne faktas, o procesas. Išplėtus savo Sąmonę iki 60 – 65 procentų, jūs tik prieisite prie savo Spindulinio Kūno pajutimo. Šiame vystymosi etape jums yra prieinamas jo pats žemiausias lygis, atitinkantis ketvirtajam energetinio kūno sluoksniui ir, atitinkamai, ketvirtajam Kūrinijos Lygiui.

Kad apimti Sąmone visą Spindulinį Kūną ir pasiekti juo septinto Kūrinijos Lygio, reikia tęsti darbą Sąmonės išplėtimui. Kas tai per darbas? Jums priėjus prie septintosios dalies, jūs turite pakankamai gerai išvystyti savo vidinius psichinius pojūčius – jūs jau turite mokėti, susikoncentravus kokiame nors organe ir praėjus per jį vidiniu žvilgsniu, pajusti visų struktūrų būklę ir reikalingumo atveju – mokėti atstatyti jas. Tam reikia gerai žinoti organo anatominę sandarą ir jo fiziologinę funkciją.

Bet jūs taip pat turite jau pakankamai gerai išvystyti savyje fizinio bei energetinio kūnų vienybę. Jeigu jūs jaučiate spragą savo pasiruošime, reikia rimčiau išmokti tris pirmąsias mūsų Sistemos dalis. Būtent tiesioginis, rutiniškas mentalinis darbas su vidiniais organais, su energetiniais procesais plėtoja šeštąjį psichinį jutimą, kurio dėka išsiplėtoja visi vidiniai pojūčiai. Mes kalbame apie vidiniai pojūčių svarbą, nes jie yra būdingi visiems žmonėms, būtent jie yra susieti su šeštuoju psichiniu jutimu.

Vidinių pojūčių lavinimas yra labai svarbus tolimesniam darbui su energetiniu kūnu. Daugelis stengiasi plėtoti savyje aiškiažinystę, aiškiaklausę, ekstrasensorinius gabumus. Šitie gabumai yra susiję su grįžtamojo ryšio, einančio nuo galvos smegenų jutimo organų link, suaktyvinimu. Priėjus prie septintosios dalies, kai kurie iš jūsų jau atskleidė šiuos gabumus, o kai kas ne. Neverta užsiciklinti juose – tai ne kriterijus ir ne rodiklis! Mokėjimui valdyti vieną ar kitą procesą pats svarbiausia yra išsiugdyti būtent vidinius pojūčius, o galvos smegenų bei jutimo organų grįžtamasis ryšys išsiplėtos savaime arba esant nedidelei pastangai iš jūsų pusės.

Esant aktyviems vidiniams pojūčiams jūs turite gebėti:  

1. Tiksliai jausti kito žmogaus fizinę bei psichinę būseną. Pasijungus prie tokio žmogaus savo Sąmone, nuteikus į jį savo vidinius pojūčius, jūs turite jausti jo vidinius organus ir galimus užkimšimas jo energetiniuose srautuose. Taip pat jūs turite nustatyti žmogaus psichinę nuotaiką, pajusti stereotipus, skatinančius jį šiai būklei, ir padėti surasti teisingą jo problemų sprendimą.

Jeigu jūs nepasiekėte tokios vidinių pojūčių plėtotės, reiškia – šeštasis psichinis jutimas išvystytas silpnai. Nedidelis mentalinis treniravimas padės jums pašalinti šį trūkumą.

2. Belavinant toliau vidinius pojūčius, jūs turite jausti savo organizmo ląsteles, jų organoidus (ląstelių struktūras).

Jeigu prisiminsime, kad vienas iš Kūrinijos Idėjų komponentų yra privalomas nemirtingumas, reikės paaiškinti jo įsisavinimo mechanizmą. Tikrai sakant, mechanizmas yra seniai žinomas – tai DNR molekulė. Kai kas net teigia, kad lyg tai žino ir šio etaloninio genofondo vietovę – Šambalos urvus, kur guli anabiozės būklėje mūsų potencialūs, perdėm teigiami, genetiniai donorai. Beliko tik išsiaiškinti, kaip šią etaloninę DNR molekulę reikia padauginti ir kurios technologijos pagalba pakeisti sugadintą molekulę – trilijonuose ląstelių – į nepriekaištingai veikiančią. Žmonės deda viltis į ateities mokslą, tačiau panašu, kad jinai randasi

didžiojoje aklavietėje, iš kurios nesimato išėjimo.

žmogaus embrioninės kamieninės ląstelės       

Etaloninių DNR molekulių paslaptis yra tame, kad kiekvienas mūsų nuo gimimo iki mirties nešioja jas kamieninių (arba lideriaujančių) ląstelių pavidalu. Kamieninės ląstelės – tai pasyvios lideriaujančios ląstelės. Jos atsibunda tik esant galvos smegenų poveikiui, aki jų aktyvios kolegės (lideriaujančios ląstelės) patyrė nulūžimą ir nebegali toliau valdyti kitų organų arba audinių darbinių ląstelių veiklą. Kamieninės ląstelės organizme turi keletą lygmenų. Jų hierarchija turi grindžiasi septyneto principu, kuriuo grindžiasi Kūrinija. Yra ląstelės, kurios sąveikauja su rupių materialiųjų energijų lygmeniu. Jos valdo fizinio organo būklę. Yra kamieninės ląstelės, kurios randasi subtilesniame lygmenyje. Joms yra pavaldus didžiulis žemesnio lygmens ląstelių masyvas. Kamieninių ląstelių lygmenų yra tiek, kiek Lygių turi Kūrinija. Pagal savo savybes kamieninės ląstelės sąveikauja su Gamtos psichinę energija, o todėl pilnutinai priklauso nuo žmogaus minties kokybės bei aktyvumo.

Ir nėra jokio būtinumo užsiiminėti visų organizmo ląstelių genetinio aparato regeneravimu, ką ketina padaryti mokslas, nežinantis apie Hierarchijos Dėsnį. Užteks surasti tarpusavio supratimą su dviem dešimčiai aukštojo rango lideriaujančių ląstelių, kad padėti joms atstatyti DNR molekulę. Toliau, sutvarkius save, jos duoda komandą žemesnių lygių ląstelėms jau tiesioginio pavaldumo tvarka. Čia mūsų įgaliojimai genetikos srityje sėkmingai pasibaigia.

Tokiu būdu, problemos su DNR etalono egzistavimu nėra, o yra žmogaus priėjimo prie savo kamieninių ląstelių valdymo problema, sankciją tam duoda Visatos Energoinformacinis Laukas. Tam, kad ją gauti, maža užsiiminėti dvasingumu ir pasitobulinimu, reikia išmokti suprasti Dievą (Žemės ir Kūrinijos programas) pojūčių lygmenyje). Bet tam, kad to pasiekti, reikia išmokti suprasti kito žmogaus programas, ir taip pat pojūčių lygmenyje. Tai yra viskas įsiremia į Kristaus misijos įvykdymo būtinumą. Jis delegavo savo mokiniams, o faktiškai, visiems žmonėms viena fraze: „Eikite pas žmones!“ Pati darbo su savo lideriaujančiomis ir kamieninėmis ląstelėmis technologija nėra slapta ir yra duota visose Sistemos dalyse, paslaptingas yra Kelias, kurį žmogus turi praeiti bendraminčių Sistemoje, įdėmiai prižiūrimas Lauko. Jis gi, kaip jūs žinote, priima tik reikalus bei poelgius, o ne emocijas ir subjektyvias sąvokas, panašias į „geras žmogus“. Laukui neegzistuoja individualaus kelio ir nepriklausomos Evoliucijos, net jeigu tu – pats Dievas.           

Tam, kad valdyti ląstelę, reikia ne tik pajusti save Kūrinijos ląstele, bet ir būti ja, susijungus su visais Jos Lygiais.

Lideriaujanti ląstelė palaiko tiesioginį ryšį su mintimi, su energetiniais bei hormoniniais procesais. Būtent ji duoda organizmui signalą  sveikatingumo, apsaugos ir daugelių kitų procesų įjungimui. Kai mes dirbame su organizmu mentaliniame plane, mes dirbame su lideriaujančiomis ląstelėmis. Jų užduotis – užduoti darbo režimą visoms darbinėms ląstelėms.

Organo irimas prasideda, kai ši lideriaujančios ląstelės funkcija sutrinka. Šio proceso komplikavimas ir didėjimas yra auglio atsiradimas organe (o dar blogiau – vėžio), kai darbinės ląstelės nebeklauso lideriaujančių ir sukuria savo koalicinį valdymą (faktiškai randasi opozicijoje prieš jas).

Bet, neturėdamas (iš prigimties) sąryšio su natūraliais organizmo procesais funkcijų bei įgūdžių, neturėdamas priėjimo prie ryšio su energetiniu kūnu ir mintimi linijų, patologinė koalicija bando valdyti iš pradžių savo organo procesus, o vėliau – metastazių pagalba (teritorijos užgrobimo) – kitų organų ir viso organizmo procesus. Ir argi galima sutrukdyti šį procesą, padėti žmogui švitinimo, chemoterapijos, skalpelio arba gydytojavimo pagalba?

Viskas, ką jūs darysite pradedant nuo pirmosios dalies, yra nukreipta į lideriaujančių ląstelių atsikūrimą. Kelias tikrosios sveikatos link eina tik per mokėjimą valdyti jas. Treniravimo būdu jūs turite išlavinti savo vidinį jutimą ant tiek, kad jausti ląstelės organoidus ir minties pagalba valdyti jų būklę. Technologija ta pati: sukoncentruoti dėmesį į ląstelę, įeiti Sąmone į jos vidų ir, mintimis pernešant dėmesį nuo vieno struktūrinio ląstelės vieneto į kita, pasistengti pajusti jų būklę.

Lideriaujančios ląstelės turi subtilesnį energetinį pogymį, negu organai, todėl visi stresai ir negatyvios mintys pražūtingai atsiliepia jų būklei. Šiurkštus poveikis iš laisvos psichinės energijos pusės pražūtingai atsiliepia joms. Laisvos energijos judėjimas organizme turi aiškią orientaciją. Jeigu ši energija Sąmonės nevaldoma, esant pernelyg dideliam jos didėjimui, ji gali išeiti už gamtinių ribų ir vykdyti judėjimą kituose energetiniuose kanaluose. Kiekvienas organas ir jo ląstelės turi savo energetinį potencialą, kurio pagalba vykdomas jų optimalus darbas. Natūralu, kad jeigu leistino potencialo slenkstis didėja laisvos energijos įplaukimo į jį (į jas) dėka, tai sudegina organą ir jo ląsteles!

Tam ,kad geriau jausti lideriaujančią ląstelę, reikia susipažinti su jos anatomine struktūra ir fiziologinėmis funkcijomis. Belavinant ir toliau savo vidinius pojūčius, jūs turite jausti ląstelių branduolių chromosomas, DNR molekules, koreguoti jų būklę. Technologija vis ta pati.   

Geriausiam ląstelių molekulių ir atomų suvokimui bus reikalingos elementarios žinios iš chemijos (organinės ir neorganinės), įvairių medžiagų formulių žinojimas: mikroelementų, vitaminų, angliavandenių, baltymų ir kitų. Savo mintimi jūs galite koreguoti atomų bei elementarių dalelių sukimo spiną.

Tik nedarykite sau nuostatos: „Tai ne mano nosiai“. Kiekvienas sugebės, ypač žmonės su Sąmonės išplėtimu iki 60 – 65 procentų. Tam, kad išplėtoti savo vidinius pojūčius iki tokio lygio bei stovio, jums reikalingas laikas ir pastovios treniruotės dėmesio koncentravimui. Treniruokitės, ir viskas jums gausis.

Sukoncentravus dėmesį į ląstelės molekules bei atomus, užpildykite juos savo mintimi, pavyzdžiui, padėkokite atomams už tai, kad jie įeina į jūsų kūną ir užtikrina jo vientisumą. Jeigu pajusite plyšimą holografiniame atomo ir jo dalelių judėjime – mintimis atkurkite jo vientisumą minties ir Dievo energijos pagalba.

Išmokus valdyti savo kūno atomus, jūs galite valdyti išorinės aplinkos atomus, surenkant juos į įvairias sistemas. Aišku, tokia galia atsiranda ne iš karto. Vėl bus reikalinga treniruotė, bet, kaip sakoma, „atkaklumas ir darbas prives prie pergalės“.         

Besitreniruodamas šia kryptimi, jūs išmoksite momentaliai pasijungti savo Sąmone prie bet kurio atomo, vienu akimirksniu sujungdamas juos į molekules, o molekules – į medžiagą. Arba atvirkščiai – viską jūsų sukurtą išsklaidyti išorinėje aplinkoje. Faktiškai jūs išmoksite materializuoti ir dematerializuoti bet kurį kūną! Tokia praktika bus lengva įvykdoma, kai jūs išmoksite jausti materijos korpuskuliarines daleles ir kvazidaleles. Bet kurio kūno holograma susideda būtent iš šių Kūrinijos elementarių dalelių. Pasijungdamas savo Sąmone prie jų, jūs galėsite materializuoti bet kurią medžiagą, o tai jau pirmoji pakopa tam, kad Žmogus taptų Kūrėju.

Primename, kad panašūs stebuklai įmanomi tik esant švariai, išvystytai Sąmonei ir išvystytam Spinduliniam Kūnui. Šioje praktikoje labai reikšmingas yra pasitikėjimas savimi, savo Sąmone. Jeigu jūs pasakysite: „Tai neįmanoma, kadangi tai pasakos“, –  ir šio gabumo plėtojimas jums iš tikrųjų taps neįmanomas!

Kas iš jūsų tą pasieks – prašome kreiptis tolimesnių instrukcijų. Kad negundyti nekantruolių, ypač iš karšto jaunimo, jokių užuominų dėl šių technologijų mes sąmoningai neduodame.

Atgal... Turinys Toliau...